စာ စသင္မယ့္ ေက်ာင္းေလးရဲ႕ အေနအထားပံုျဖစ္ပါတယ္။ သြားတုန္းကေတာ့ ဒီလိုေလးပါပဲ....။ စာသင္မယ္ဆိုလို႔ ေမးၾကည့္ေတာ့ ကေလးေလးတစ္ေယာက္က ေျပာတယ္။ သမီးတို႔ဆရာမက ေသတဲ့အထဲ ပါသြားျပီတဲ့။ ျပန္သြားတဲ့ဆရာမေတြလည္း ခုထိေတာ့ ျပန္မလာေသးပါဘူးတဲ့။