11/29/2009

မိတ္ေဆြမ်ားႏွင့္ ေပ်ာ္ရႊင္မႈ

လူေတြကို ပိုၿပီး စိတ္ခ်မ္းသာေစျခင္းသည္ ပိုက္ဆံလား ဒါမွမဟုတ္ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ေနတတ္ေသာ မိတ္ေဆြမ်ားႏွင့္ ကိုယ့္ရဲ႕အနီး၀န္းက်င္မွ လူေတြလား။
ေပ်ာ္ေပ်ာ္ေနတတ္ေသာ မိတ္ေဆြမ်ားရွိျခင္းေၾကာင့္ ကိုယ္တိုင္ကလည္း ေပ်ာ္ရႊင္ရေၾကာင္း ေလ့လာမႈအသစ္တြင္ ေတြ႕ရွိရပါတယ္။ အေနအနီးအေ၀းေပၚမူတည္ၿပီး မိတ္ေဆြမ်ားအၾကား အေပ်ာ္သက္ေရာက္ပံုကလည္း ကြာပါတယ္။ ဥပမာ တစ္မိုင္ခန္႔အကြာတြင္ မိတ္ေဆြတစ္ေယာက္ေနလွ်င္ ေပ်ာ္ရႊင္မႈ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းရႏိုင္ၿပီး ကပ္လ်က္တြင္ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ေနတတ္ေသာ သူတစ္ေယာက္ရွိလွ်င္ အေပ်ာ္ ၃၄ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ ရသည္လို႔ဆိုပါတယ္။ ထိုမိတ္ေဆြမ်ားေၾကာင့္ ရရွိေသာ
ေပ်ာ္ရႊင္မႈသည္လည္း တစ္ႏွစ္ခန္႔ တာရွည္သည္ဟု ဆိုထားၾကျပန္ပါတယ္။ သင္လည္း သင့္အနီးမွ ေပ်ာ္ရႊင္မႈေပးႏုိင္ေသာ/ေပးေနေသာ မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္းမ်ားကို အျမဲသတိရ/အမွတ္ရေနမယ္လို႔ ထင္ပါတယ္ေနာ္။
လူတိုင္း ၀န္းက်င္မွ မိတ္ေဆြအေပါင္းအသင္းမ်ားကို ေပ်ာ္ရႊင္မႈေ၀မွ်ေနၾကမယ္ဆိုရင္ အားလံုးသည္ ေပ်ာ္ရႊင္မႈမ်ားနဲ႔ အသက္ရွင္ေနသူမ်ား ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ သင္လည္း ေဘးပတ္၀န္းက်င္မွ မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္းမ်ားနဲ႔ ေပ်ာ္ရႊင္မႈကို ခုခ်က္ခ်င္းပဲ ေ၀မွ်ခံစားၾကည့္ပါ။ သင့္ရဲ႕ ေပ်ာ္ရႊင္မႈသည္ မိတ္ေဆြမ်ားထံမွတစ္ဆင့္ မိသားစု၊ အိမ္နီးခ်င္းထိ ကူးစက္ပ်ံ႕နွံ႕ေနပါလိမ့္မယ္။ မယုံရင္ စမ္းသပ္ၾကည့္လိုက္ပါ။ ႏုိင္ငံတကာ သုေတသီတို႔က ေပ်ာ္ရႊင္မႈသည္ ကူးစက္တတ္သည္လို႔
ေလ့လာေတြ႕ရွိထားၾကပါတယ္။ ၀မ္းနည္းမႈသည္လည္း ကူးစက္တတ္သည္ဆိုေသာ္လည္း ေပ်ာ္ရႊင္မႈေလာက္ မဟုတ္ေပ။ ေပ်ာ္ရႊင္မႈသည္ တစ္ဆင့္ၿပီး တစ္ဆင့္ သံုးဒီဂရီခန္႔ေရာက္သြားသည့္တိုင္ အေပ်ာ္က သက္ေရာက္တုန္းပင္ ျဖစ္ပါတယ္။
သံုးဒီဂရီဆိုသည္မွာ မိတ္ေဆြ၏ မိတ္ေဆြမွတစ္ဆင့္ အျခားမိတ္ေဆြတစ္ဦထံ ေရာက္သြားျခင္းကို ဆိုလိုတာပါ။
ေငြပိုေငြလွ်ံ သိန္းရာနဲ႔ခ်ီရွိျခင္းကလည္း လူတစ္ေယာက္ကို ၂ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ ေပ်ာ္ႏိုင္သည္ဟု ေလ့လာေတြ႕ရွိၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီအေပ်ာ္က်ေတာ့ သံုးဒီဂရီမိတ္ေဆြထံမွ ရသည့္ ေပ်ာ္ရႊင္မႈထက္ မပိုေၾကာင္း သုေတသီတို႔က ဆိုထားၾကျပန္ပါတယ္။ စကားပံုတစ္ခု သတိရမိျပန္ပါတယ္။ အဲ ဘာတဲ့ သင္ရယ္လွ်င္ အားလံုး လိုက္ရယ္လိမ့္မည္။ သင္ ငိုလွ်င္ေတာ့ သင္တစ္ေယာက္ထဲငိုေပေတာ့တဲ့။ ဟုတ္လားေတာ့မသိဘူး။ ဒီေတာ့ စိတ္ခ်မ္းသာမႈေပးတာသည္လည္း
မိတ္ေဆြမ်ားထံမွလို႔ သင္ ယူဆလို႔ရၿပီလား။ သင့္၀န္းက်င္ကို အေပ်ာ္မ်ားနဲ႔ ဖန္တီးခ်င္ရင္ေတာ့ သင့္ထံမွ ေပ်ာ္ရႊင္မႈမ်ားကို မိတ္ေဆြအေပါင္းအသင္း သူငယ္ခ်င္းမ်ားကို ခုခ်က္ခ်င္းပဲ ေ၀မွ်ေပးလိုက္ပါလို႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္။ ေပ်ာ္ရႊင္မႈရွိေသာသူသည္
ေအာင္ျမင္မႈကို အလြယ္တကူ ဖမ္းဆုပ္ယူႏိုင္တဲ့လူသာ ျဖစ္ပါေၾကာင္း သင့္အား ကၽြန္မရဲ႕ ေပ်ာ္ရႊင္မႈမ်ား ျပန္လည္ေ၀မွ်လိုက္ပါတယ္။ သင္လည္း ေပ်ာ္ရႊင္မႈမ်ားနဲ႔အတူ မိတ္ေဆြမ်ားလည္း တိုးပြားၿပီး ေအာင္ျမင္တဲ့လူသားတစ္ေယာက္အျဖစ္ ရပ္တည္ေနမယ္လို႔ ကၽြန္မ ျမင္ေယာင္ေနမိပါေတာ့တယ္။

အိုင္တီနဲ႔ ကြၽန္မ

လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအေပၚ အိုင္တီရဲ႕ရိုက္ခတ္မႈၾသဇာအရွိန္အ၀ါက တာသြားလွတယ္။ အိုင္တီရဲ႕ၾသဇာဟာ တစ္ဦးခ်င္း တစ္ေယာက္ခ်င္းကိုလည္း ရိုက္ခတ္တယ္။ မိသားစုအလိုက္၊လုပ္ငန္းေတြ၊ အလုပ္သမားစြမ္းအားစုေတြ ေနာက္ၿပီးလူ႕အဖြဲ႕အစည္းႀကီးတစ္ရပ္လံုးကိုလည္း ရိုက္ခံတယ္။ ဒါေပမဲ့ အို္င္တီရဲ႕ရိုက္ခတ္မႈၾသဇာဟာလူတစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦး အေပၚက်ေတာ့ တူညီမႈ မရွိျပန္ဘူး။ အင္းေျပာရရင္ အိုင္တီရဲ႕အက်ဳိးေက်းဇူးရလဒ္က ပညာဥာဏ္အဆင့္ျမင့္သူက ပညာဥာဏ္အဆင့္နိမ့္သူထက္ ပိုၿပီး ခံစားရႏိုင္တယ္ေလ။ ဒီလိုဘဲ ပညာကြဲျခားသြားတာနဲ႔လူတစ္ဦးခ်င္းစီရဲ႕ ၀င္ေငြအနည္းအမ်ားက ကြဲျပားျခားနားသြားေစတာကိုေတြ႕ရွိရတယ္။ သူမ်ား ေျပာလို႔သာ အိုင္တီရတယ္ အိုင္တီဆိုတာ ဘာလဲ။ ဒါဟာ ျပန္စဥ္းစားရမဲ့အခ်က္ပဲေနာ္။ သတင္းအခ်က္အလက္ ဆက္သြယ္ေရးဆိုင္ရာ အဆင့္ျမင့္နည္းပညာ(အိုင္တီ) ဆိုသည္မွာ အင္းအလြယ္ဆံုး ေျပာရရင္ ကြန္ပ်ဴတာစနစ္ကို အသံုးခ်ျခင္းကို ေခၚဆိုတာပဲ။ တစ္နည္းေျပာရရင္ အိုင္တီေပၚေပါက္လာတာနဲ႔အမွ် လူေတြရဲ႕လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြ လုပ္အားေတြကို သက္သာေစၿပီး တစ္ႏိုင္ငံနဲ႔တစ္ႏိုင္ငံ၊ တစ္ေနရာနဲ႔ တစ္ေနရာကိုျမန္ဆန္ၿပီးစီးေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးတဲ့အတြက္ ေအာင္ျမင္မႈျမန္ဆန္လာတာကို ေတြ႕ရွိရတယ္။ ဒီလိုဘဲ အိုင္တီေပၚေပါက္လာတဲ့အတြက္ ကြၽန္မတို႔လို အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္ အမ်ဳိးသားမ်ားနဲ႔ တန္းတူ အလုပ္လုပ္ေဆာင္လာႏိုင္သလို ၀င္ေငြလစာဟာလည္း တန္းတူနည္းပါး ရရွိလာခဲ့ၿပီေလ။ တစ္ေန႔နဲ႔ တစ္ေန႔ ေျပာင္းလဲလာေနတဲ့ အိုင္တီေခတ္လို႔ ဆိုရေတာ့မွာေပါ့။ ခုေခတ္အမ်ဳိးသမီးမ်ားဟာ အမ်ဳိးသားမ်ားနဲ႔ ရင္ေဘာင္တန္းၿပီး မ်က္စိဖြင့္နားဖြင့္ လုပ္ေဆာင္လာႏိုင္ၾကတာကိုၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ေျပာင္းလဲတိုးတက္ေနတဲ့ေခတ္ႀကီးကို ေက်းဇူးတင္ရမလိုေတာင္ျဖစ္ေနရၿပီေလ။ ကြၽန္မကေရာ အိုင္တီဆိုတာ နားလည္ၿပီလား။ အိုင္တီပိုင္းကိုေလ့လာရင္ေကာ မတိုးတက္ႏိုင္ဖူးလား။ ကြၽန္မလို နလပိန္းတံုးတစ္ေယာက္ရဲ႕ေခါင္းထဲ အေတြးေတြ ၀င္လာခဲ့တာ ဘာေၾကာင့္လဲ ဒါဟာ ရွင္းရွင္းေလးပဲ။ အိုင္တီေၾကာင့္ေပါ့။ ကြၽန္မလည္း ဒီတိုးတက္ေနတဲ့ေခတ္ႀကီးထဲ လူေတြထဲမွာ ႀကိဳးစားရင္ ပါလာႏိုင္ေတာ့မွာေပါ့ေနာ္။ သူမ်ားေတြ ေရွ႕ေရာက္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ ကြၽန္မက ေနာက္ခ်န္ေနရစ္ရရမလား။ ငါေကာ ႀကိဳးစားရင္ မျဖစ္ႏိုင္ဖူးလား။ ခုမွ စတင္မဲ့လမ္းအတြက္ တစ္ခါတေလ အားငယ္မိတာေတာ့ အမွန္ပါ။ စမ္းတ၀ါး၀ါးေလွ်ာက္ေနတဲ့လမ္းမွာ ငါဟာ လမ္းဆံုးကို ေလွ်ာက္ႏိုင္ပါ့မလား။ ငါ့လို ဘာပညာဘာအစြမ္းအစမွ မရွိတဲ့ လူတစ္ေယာက္အတြက္ အိုင္တီနဲ႔နီးလာမလား။ ေ၀းေနေသးလားဆိုတာကို ဆန္းစစ္ရင္း အိုင္တီေလာကႀကီး အျမဲတည္တံ့ တိုးတက္ေအာင္ျမင္ေနပါေစလို႔ ဆုေတာင္းေနမိပါေတာ့တယ္။

11/28/2009

ႏိုင္ငံတကာေက်ာင္းမ်ားဆိုင္ရာ၀က္ဘ္ဆိုက္မ်ား

All School Websites

www.ldonline.org
(A good website for teachers, parents and others working with children with learning disabilities. Read articles about why a child is struggling in school and get teaching strategies

and techniques for teching those students. Visit the online bullentin boards to exchange ideas and experience with fellow teachers)

www.education.com
(This website has internet-based lesson plans and class-room activities with printable sheets as well as hundreds of links to related websites)

www.kidsdomain.com
(This websites includes after fun games and hints for parents and teachers about what activities to organize. The websites also helps parents keep all kinds of after school activities

healthy and safe. There is a section with plenty of links, which have all been checked for appropriate family content)

www.goodcharacter.com
(You can get new teaching techniques from this website. It is packed with discussion questions, writing assignments and student activities that you can use to create your own lesson

plans)

www.ed.gov
(You can find tips provided by US department of education for students, parents, teachers and administrators on how to give a child necessary attention and support. In the 'helping

your child' series there are tools and information to help children succeed in school and life)

ဟာသဆိုင္ရာ ၀က္ဘ္ဆိုက္မ်ား

Humour Websites

သင့္ပံုရိပ္ကို ရယ္စရာေကာင္းေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးမည့္ ၾကည့္မွန္
လူေတြကို အေႏွာင့္အယွက္ေပးရန္ နည္းလမ္း ၁၀၁ သြယ္ ႏွင့္ ကာတြန္းေရးဆဲြနည္း၀က္ဘ္ဆိုက္

www.brainteaserworld.com
(Funny riddles and great optical illusions, mostly three dimensional pictures, which show different images depending on the angle you look from)

www.coolfunnyjokes.com
(See 101 ways to annoy people)

www.funbrain.com
(games for kids, parents or teachers)

www.funschool.com
(games grouped by age-appropriate levels. They have crossword puzzles and the interactive possibility to create your own hero by combining various costume parts.)


www.unclefred.com
(If you like cartoons and want to learn how to do it, while adding your own creativity, visit this website)

www.cartoonnetwork.com
(cartoons online, hundreds of games featuring the world's biggest cartoon stars)

www.cartoons.com
(If you want to make your own cartoons try this site. If has hundreds of games featuring the world' biggest cartoon stars)

www.markfiore.com
(Check out the great animations and moving pictures from the cartoonist Mark Fiore; turn on your speakers before visiting this website)

www.comedycentral.com
(jokes, information and sketches of stand-up comedeans, including characters from the TV series South Park. Pull your mouse over the character and it starts talking)

www.showyourfriends.com
(funny movies with bloopers. To visit this site, it is recommended that you use a broadband connections or go to a cyber cafe)

www.funnypostcard.com
(Funny pictures and screensavers can be found on this website. Also find e-cards to send to your friends and different categories like animal, cat and dog jokes)

www.glasbergen.com
(This website shows daily cartoons, including business, computer and medical cartoons, by one of America's most widely published cartoonists)

11/24/2009

စဲြျမဲသင့္ေသာ စာဖတ္၀ါသနာ

စာအုပ္စာေပ လူ႔မိတ္ေဆြ

လူတစ္ဦးသည္ ႏွစ္သက္စဲြလန္းရာ ၀ါသနာတစ္ခုကို ေစာက္ခ်လုပ္ျမဲျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ထို၀ါသနာသည္ မည္မွ်အက်ဳိးရွိေစမည္ အက်ဳိးယုတ္ေစမည္လို႔ ကိုယ့္ပိုင္စဥ္းစားဥာဏ္နဲ႔ ေတြးေတာ ဆင္ျခင္သင့္ေပသည္။ စဲြျမဲသင့္တဲ့ ၀ါသနာကေတာ့ လူအမ်ဳိးမ်ဳိး စိတ္အမ်ဳိးမ်ဳိးဆိုတာ လူတိုင္းမွာ ရွိေနမည္မွာအမွန္ပင္။ လူတိုင္း သူ႔အာရံုနဲ႔သူ လုပ္ခ်င္တာ ျဖစ္ခ်င္တာကို လုပ္ေနၾကမယ္လို႔ ျမင္မိပါသည္။ ယေန႔ေခတ္လူငယ္ေတြ အဲ လူငယ္ေတြဆိုလို႔ ကၽြန္မ သူငယ္ခ်င္း နႏၵ တစ္ေယာက္ကေတာ့ နင္က ဘယ္ေခတ္ကလဲလို႔ ကၽြန္မကို ေျပာဖူးပါသည္။ ဟုတ္ပါတယ္။ ကၽြန္မကလည္း ကိုယ္နဲ႔အျမင္မတူရင္ ေခတ္မတူသလိုပဲ ခံစားမိတတ္သည္။ ကၽြန္မ ၀ါသနာကေတာ့ စာဖတ္ျခင္းနဲ႔ စာေရးျခင္းကို အားသန္ပါသည္။ ကၽြန္မအျမင္ကို ေျပာရရင္ စဲြျမဲသင့္တဲ့ ၀ါသနာေတြထဲမွာ စာဖတ္ျခင္းကို ပိုၿပီး ဂရုစိုက္အေလးေပးပါသည္။
စာေပသည္ အိမ္တြင္း၌သာ ရွိသည္ဆိုတဲ့အတိုင္း စာအုပ္ဆိုင္၊ ေက်ာင္း၊ ေနရာတိုင္းတြင္ စာေပရွိေနသည္။ အင္း တစ္နည္းေျပာရမယ္ဆိုရင္ စာေပသည္ လူတိုင္းရဲ႕ လက္တစ္ကမ္းအကြာတြင္ ရွိေနသည္။ ဒါေၾကာင့္ မွတ္ဖြယ္မွတ္ရာ၊ ထိုထုိစာကို၊ ရွာ၍မျပတ္၊ အိမ္တြင္ဖတ္ လို႔ဆိုစကားအတိုင္း ကၽြန္မကေတာ့ စာဖတ္ေနရရင္လည္း ေပ်ာ္ေနပါသည္။ ကၽြန္မကို ေမးဖူးတယ္။ ခု ကၽြန္မ webpage မွာ စာေတြတင္တယ္။ စာေတြေရးတယ္။ အျမင္ေတြဖလွယ္တယ္။ ဆိုၾကပါစို႔... တစ္နည္း ကၽြန္မ ဖတ္တဲ့ စာအုပ္ေတြထဲကေန ေကာက္ႏုတ္ခ်က္ေတြ တင္ျပေနတယ္။ ဒါဟာ ဘာေၾကာင့္လဲ ကၽြန္မကို ေမးတဲ့ေမာင္ေလးတစ္ေယာက္က အဲဒါေတြလုပ္တာ ဘာျဖစ္လဲတဲ့။ ပိုက္ဆံရလားတဲ့။ ကဲ... သူ နားလည္ထားတာ ဘယ္လိုလဲ။ ကၽြန္မရဲ႕အျမင္ကို ဘယ္လိုဆိုတာ ရွင္းျပရင္ေတာင္ နားလည္ႏုိင္ပါ့မလား။ ဒီေတာ့ ေလာကမွာ လူေတြအမ်ားၾကီးရွိသလို အျမင္မတူတာေတြလည္း အမ်ားၾကီးရွိတယ္ေလ။ သူမ်ားအေတြးနဲ႔ ကိုယ့္အေတြးဆိုတာ တူႏိုင္ပါ့မလား။ အဲ စာဖတ္တဲ့သူ စာေပကို ျမတ္ႏုိးတဲ့သူဆိုရင္ေတာ့ မူပဲ ကဲြမယ္ အျမင္ေတာ့ ဖလွယ္လို႔ရမယ္ထင္မိပါတယ္။
ခုလူငယ္ေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ကိုယ့္ထက္အသက္ေလး နည္းနည္းမၾကီးလိုက္နဲ႔ ဒိတ္ေအာက္ေနၿပီလို႔ေတာင္ ေျပာေနၾကတယ္မလား။ ပညာဆိုတာ ဘယ္ကရတာလဲ စာေပက ရတာပါ။ ဗဟုသုတကေရာ ဘယ္ကလာတာလဲ စာေပေတြကပါပဲ။ စာေပဆိုတဲ့ေနရာမွာ ဖတ္သင့္ မွတ္သင့္ ေလ့လာသင့္တဲ့အရာနဲ႔ အတုမခိုးသင့္တဲ့အရာဆိုၿပီး ကဲြတဲ့ထဲက ေကာင္းတာ မေကာင္းတာကို စာဖတ္သူအေနနဲ႔ ေ၀ဖန္ပိုင္းျခားနုိင္ရပါတယ္။ ကၽြန္မကေတာ့ လက္လွမ္းမီွသေလာက္ေပါ့ေလ။ ကၽြန္မမွာ ရွိတဲ့စာအုပ္ေတြကို ေ၀ငွဖတ္ရႈေစပါတယ္။ အဲ စည္းကမ္းရွိဖို႔ေတာ့ လိုပါတယ္။ အင္း ဒါနဲ႔ ေျပာရဦးမယ္ ဟိုတစ္ေလာက အိမ္နားမွာ မီးေလာင္ေတာ့ ကၽြန္မ မရွိဘူး။ ဒါနဲ႔ အိမ္ျပန္ေရာက္ေတာ့ မီးေလာင္တယ္လို႔ေျပာတာနဲ႔ ကၽြန္မရဲ႕ စာအုပ္စင္(အိမ္နံရံမွာ ကပ္တင္ထားတာပါ) ကို ေျပးၾကည့္မိပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ တစ္ဆက္တည္း ေျပာမိပါတယ္။ စာအုပ္ေတြကို ထုပ္ပိုးလည္း မထားဘူးလို႔ ေျပာေတာ့ ေမေမတို႔က လူေတာင္ ဘယ္ေျပးရမွန္းမသိဘူး နင့္စာအုပ္ေတြကို ဘယ္ေနရာ သယ္သြားရမွာလဲတဲ့။ နင့္ဘာသာ ဗူးေတြထဲ ထည့္ထားပါလားတဲ့။ ဒါနဲ႔ အသာၿငိမ္ေနလိုက္ရေတာ့တယ္။ မၿငိမ္လို႔ကလည္း မရဘူးေလ။ တစ္လက္စတည္း ဆူပါေလေရာ စာအုပ္ဖတ္ေနရရင္ ထမင္းေမ့ ဟင္းေမ့တဲ့။ ၿပီးေတာ့ ၀ယ္လိုက္ရတ့ဲစာအုပ္ေတြတဲ့ နင္ အိမ္မွာ မေနနဲ႔ေတာ့ နင့္စာအုပ္ေတြပဲထားေတာ့ စာအုပ္ေတြနဲ႔ပဲ ျပည့္ေနၿပီလို႔ ေျပာေတာ့ ရယ္ပဲေနလိုက္ေတာ့တယ္။ ကၽြန္မက ဖတ္ၿပီးရင္ အရမ္းၾကိဳက္ရင္ မွတ္သားထားတဲ့အက်င့္ရွိသလို သူမ်ားကိုလည္း ျဖန္႔ေ၀တတ္တဲ့အက်င့္က ရွိေနေတာ့ ဟိုတစ္ရက္က ေရႊညာသားက လွမ္းေမးတယ္။ အစ္မ ဘာေတြလုပ္ေနလဲတဲ့။ ဘာမွမလုပ္ဘူး။ လိုက္ဖတ္ေနတယ္လို႔ေျပာေတာ့။ စာအုပ္ေတြကေန ျပန္မေရးေတာ့ဘူးလားတဲ့ ေျပာပါေလေရာ။ ဟုတ္ေတာ့လည္း ဟုတ္ပါတယ္။ ကၽြန္မက ေကာက္ႏုတ္ခ်က္ဆိုျပီး တင္ရတာနဲ႔ ဘယ္စာအုပ္က ျပန္တင္ျပတာတို႔ဘာတို႔ ေရးေတာ့ သူလည္း ကၽြန္မကို ေကာ္ပီလို႔ ထင္ရင္လည္း ထင္မွာေပါ့ေလ။ ဒါကေတာ့ သူ႔အျမင္ကိုယ့္အျမင္ မတူတာေတြရွိမွာေပါ့။ ကၽြန္မ နားလည္ပါတယ္။
အဲ ေနာက္တစ္ခုက လူေတြက ေဟာ့ေနတဲ့သတင္းတို႔ ဘာတို႔ တင္ေစခ်င္ေသးတယ္။ ဘယ္သူကေတာ့ ဘယ္လို၊ ဘယ္သူကေတာ့ ဘာျဖစ္လို႔ဆိုတဲ့အေၾကာင္းေတြ ဆိုက္ေတြမွာ တင္ၾကတာ ဖတ္မိပါတယ္။ ကၽြန္မကိုေမးတဲ့သူက ေမးတယ္ မတင္ဘူးလားတဲ့။ ကၽြန္မကေတာ့ မတင္ပါဘူး။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ ကိုယ့္အေၾကာင္းေတာင္ ကိုယ္ဘာသာ ေလ့လာေနတုန္းရွိေနေသးတာေလ သူမ်ားအေၾကာင္းဆိုတာေတာ့ မေျပာနဲ႔ေတာ့ ေလသံၾကား ဖမ္းတရားနာရမယ့္အလုပ္ကိုေတာ့ ကၽြန္မ မလုပ္တတ္လို႔ပါလို႔ ျပန္ေျပာမိပါတယ္။ ကၽြန္မကေတာ့ စာဖတ္ၿပီး သူမ်ားအျမင္နဲ႔ ကိုယ့္အျမင္ကို ေလ့လာေ၀ဖန္သံုးသပ္တာကိုပိုသေဘာက်တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေတြ႕ရာ နီးစပ္ရာလူေတြကို စာဖတ္ဖို႔ တိုက္တြန္းတယ္။ ကူညီတယ္။ အားေပးတယ္။ ဒီေန႔ေတာင္ အလုပ္ကအျပန္မွာ လိုင္းကားစီးေတာ့ ညီမေလးက မင္းခိုက္စိုးစန္ စာအုပ္ ငွားလာတယ္တဲ့။ အင္းေပါ့ ယူၾကည့္လိုက္တယ္။ ေဘးမွာက သံုးေယာက္ထုိင္ခံုဆိုေတာ့ နည္းနည္းေတာ့ ကပ္ကပ္သပ္သပ္ႏုိင္တယ္။ ဒါေပမယ့္ အဆင္ေျပသလိုေပါ့ ထုိင္လာတာ စာအုပ္ကို ယူၾကည့္ေတာ့ အဖံုးဒီဇုိင္းကို အရင္ၾကည့္ျဖစ္တယ္။ အဲ သတင္းစာမွာ ေၾကျငာထားတဲ့စာအုပ္ပဲ ဥာဏ္စမ္းလည္းေမးထားတယ္ ၁၀ သိန္းဆိုလားပဲ။ မင္းခိုက္စိုးစန္ စာအုပ္အကုန္လုံးက မူပိုင္လား မေျပာတတ္ဘူး။ ေနမ်ဳိးေဆး ဆဲြတာေတြပဲ ေတြ႕ရတယ္။ မဆိုးဘူးပဲေပါ့။ ၾကည့္ေနတုန္း ေဘးက ေကာင္ေလးတစ္ေယာက္က အမ ခဏေလာက္ဆိုၿပီး ယူၾကည့္တယ္။ ဒါနဲ႔ ေနာက္မွာ ထိုင္တဲ့ ညီမေလးက တစ္ခါဖတ္ ၂၀၀ တဲ့ ေနာက္လိုက္တယ္။ ေကာင္ေလးက ရပါတယ္ဆိုျပီး ဖတ္ေနတယ္။ ခဏေနေတာ့ ျပန္ေပးတယ္။ ရပါတယ္ေပါ့ အမတို႔ မဆင္းေသးဘူးလို႔ေျပာေတာ့ ၂၀၀ ေပးရမွာစိုးလို႔တဲ့။ ညီမေလးက ထပ္ေျပာတယ္။ ခုေတာင္ ၂၅ က်ပ္ က်ေနၿပီလို႔ေျပာေတာ့ ၁၀၀ ေပးပါမယ္တဲ့။ အဖံုးက မိုနာလီဇာပံုေလ။ ဒါနဲ႔ ေကာင္ေလးက ဆက္ေျပာတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ စာဖတ္၀ါသနာပါတယ္တဲ့။  ေကာင္းတယ္ ဖတ္ပါလို႔ ေျပာေတာ့ အခ်စ္၀တၳဳကလဲြရင္ သိုင္းစာအုပ္ေတြလည္း ဖတ္တယ္တဲ့ ေၾသာ္ ေကာင္းတာေပါ့လို႔ ေျပာၿပီး စာအုပ္အဖံုးက မိုနာလီဇာပံုကို ေသခ်ာၾကည့္ပါလို႔ ဘာလိုေနလဲ ေမးလိုက္ေတာ့ ေကာင္ေလးက ေသခ်ာၾကည့္ၿပီး အင္း အစ္မ ပံုမွာ မ်က္ခံုးမပါဘူးတဲ့။ ပန္းခ်ီဆရာဆဲြတာ က်န္ခဲ့တာလားမသိဘူးေနာ္တဲ့။ ကၽြန္မကလည္း ေနာက္ခ်င္ေတာ့ ေသခ်ာၾကည့္ပါဦး ဘာလို႔မပါတာလဲ သိလားလို႔ ေမးလိုက္ေတာ့.... မသိဘူးလို႔ ေျပာတယ္။ တစ္လက္စတည္း မိုနာလီဇာအျပံဳးကေရာလို႔ ေမးေတာ့ ေကာင္ေလးက ကၽြန္မကို လွည့္ၾကည့္ၿပီး မိုနာလီဇာျပံဳးတာကလည္း အစ္မေလာက္ မလွဘူးလို႔ ေျပာပါေလေရာ... အယ္ မင္းကို မ်က္ခံုးမပါတာ ဘာေၾကာင့္ဆိုတာ ေျပာေအာင္မလားလို႔ ကၽြန္မ ေျပာေတာ့ ေကာင္ေလးက ရယ္ၿပီး မဟုတ္ပါဘူးအစ္မရဲ႕ တကယ္ေျပာတာပါ လုပ္ေနေတာ့ ကၽြန္မလည္း ဘာေၾကာင့္ဆိုတာ ရွင္းျပလိုက္ပါတယ္။ ဒါနဲ႔ သူက ကၽြန္မကို ျပန္ေမးပါတယ္။ ျဂိဳဟ္ၾကီး ၉ လံုးရွိတာ သိတယ္ေနာ္တဲ့ အင္းေပါ့။ ခုတဲ့ ပညာရွင္ေတြက တစ္လံုးကို  ျဂိဳဟ္အျဖစ္ မသတ္မွတ္ေတာ့ဘူးတဲ့။ ျဂိဳဟ္အဂၤါနဲ႔ မညီလို႔ ပယ္လိုက္တာတဲ့။ အဲဒီ ျဂိဳဟ္ဟာ ဘာျဂိဳဟ္လဲတဲ့... အေျဖကိုသိရင္ ေျဖေပးၾကပါေနာ္။ ကၽြန္မက ဘာေၾကာင့္ပယ္တာလဲ ေမးေတာ့ စာအုပ္ထဲမွာ ဖတ္ရတာတဲ့ သူလည္း မသိဘူးတဲ့။ အေၾကာင္းအရာကို ေသခ်ာေျပာပါလို႔ ေျပာေတာ့ ေကာင္ေလးက သူ ဆင္းရမယ့္ ေနရာေရာက္ေနၿပီေလ။ အစ္မရယ္ စကားေျပာလို႔ေတာ့ ေကာင္းပါတယ္။ ထပ္လည္း ေတြ႕ခ်င္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ ကားဂိတ္ေက်ာ္ေတာမယ့္ေျပာၿပီး ဆင္းသြားပါေလေရာ.... ဒါဟာ စာဖတ္၀ါသနာပါသူေတြရဲ႕ ဖတ္တဲ့ဗဟုသုတေတြ ဖလွယ္လိုက္တာလို႔ ကၽြန္မေတာ့ ျမင္မိပါတယ္။ ကၽြန္မရဲ႕ စာဖတ္၀ါသနာကေန ဗဟုသုတေတြ ဖလွယ္လိုက္ရတဲ့အတြက္ ကၽြန္မအရမ္း၀မ္းသာေနမိပါတယ္။ ကဲ ဒီေတာ့ အေပၚက ေမးခြန္းေလး ႏွစ္ခုကို ေျဖေပးပါဦးေနာ္....

စာဆိုေတာ္ ရွင္မဟာရ႒ရဲ႕ ကဗ်ာေလးကို ျပန္ၾကားေယာင္မိပါေသးတယ္။
"ဖတ္ျပန္ေသာ္ကား၊ ဖတ္ဖန္မ်ားက
သားမယားပင္၊  သိျမင္ကင္းကြာ
မလိမၼာလည္း၊ စာေပစကား
ေန႔တိုင္းၾကားက၊ ထူးျခားလိမၼာ
ရွိသည္သာတည္း.... "

စာေပကို ဖတ္သင့္၊ မဖတ္သင့္ဆိုတာ မိမိဘာသာ ဆုံးျဖတ္ႏိုင္ၾကပါတယ္။ အဲ ေနာက္ ဆရာႀကီး ပီမိုးနင္းရဲ႕ အဆိုကလည္း ရွိျပန္ေသး....
"လူကို စိတ္သည္ အုပ္ခ်ဳပ္၏။ စိတ္ကို ဥာဏ္ပညာသည္ အုပ္ခ်ဳပ္၏။ ဥာဏ္ပညာကို ဗဟုသုတသည္ အုပ္ခ်ဳပ္၏" လို႔ ေျပာခဲ့ေသးပါတကား....
11/18/2009

ဖိုတိုေရွာ့ က်ဴတိုရီရယ္ ဆိုဒ္မ်ား

Photoshop Tutorials


http://www.thewebmachine.com/
http://www.good-tutorials.com/
http://www.stridingstudio.com/tutorials/
http://www.computerarts.co.uk/tutorials/2d/
http://www.deepspaceweb.com/
http://www.phong.com/tutorials/
http://www.spoono.com/tutorials/photoshop/
http://www.eyewire.com/tips/photoshop/
http://www.spyroteknik.com/
http://www.dubtastic.com/
http://www.designsbymark.com
http://www.effectlab.com/
http://www.jlswebsource.com/tutorials.html
http://www.designsbymark.com/
http://www.eyeball-design.com/page09.htm
http://www.absolutecross.com/tutorials/photoshop.htm
http://www.myjanee.com/jnetuts.htm
http://www.eyesondesign.net/pshop/tuts.htm
http://www.photoshopcafe.com
http://www.planetphotoshop.com/tutorials.html
http://www.pankpages.com/
http://www.stewartstudio.com/tips/phototip.htm
http://www.aqa-d.se/
http://graphicssoft.about.com/cs/ph….htm?
http://www.rtideas.com/ticks/
http://www.screaming-art.com/tutorials.php
http://www.digitaltropic.com/tutorials.htm
http://www.perfectpixels.com/index.cfm?method=photoshop
http://www.distortion.co.uk/freebies/tutorial.html
http://www.arraich.com/ps_intro.htm
http://www.teamphotoshop.com/photos…ials/ps_tut.php
http://www.eyeland.com/tutorials.php
http://user.fundy.net/morris/main.html
http://umojan99.tripod.com/
http://www.webteknique.com/
http://www.nebulus.org
http://www.wastedyouth.org/tutorials/

11/14/2009

ကံ၊ ဥာဏ္၊ ၀ီရိယ

သိပၸံပညာရွင္ႀကီး ေအဒီဆင္သည္ သူ၏ စမ္းသပ္ရွာေဖြမႈ ေအာင္ျမင္သည့္အတြက္
အထိမ္းအမွတ္ပဲြ က်င္းပျပဳလုပ္ေနသည္။ ပါတီ တက္ေရာက္လာေသာ သတင္းစာဆရာ
တစ္ဦးက သိပၸံပညာရွင္ႀကီး ေအဒီဆင္ကို
ဆရာ ေအာင္ျမင္မႈဟာ ဆရာရဲ႕ကံေၾကာင့္လား။
ဟု ေမးလိုက္သည္။
သတင္းစာဆရာတစ္ဦးေမးေသာ ေမးခြန္းကို ေအဒီဆင္က ျပံဳးၿပီး အေျဖျပန္ေပးသည္။
ကံ မလို႔ က်ဳပ္ ေအာင္ျမင္တာ မဟုတ္ဘူး။ က်ဳပ္ေအာင္ျမင္မႈရဲ႕
အေၾကာင္းတရားကို ရွာၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ဥာဏ္က တစ္ေအာင္စေလာက္ပါၿပီး ၀ီရိယက
တစ္တန္ေလာက္ပါတယ္။
ေအဒီဆင္၏စကားကို အေသအခ်ာ စဥ္းစားၾကည့္သင့္သည္။ မိမိတို႔၏
လုပ္ငန္းကိစၥတစ္ခုခု ေအာင္ျမင္မႈမရွိလွ်င္ ကံကို ႐ုိးမယ္ဖဲြ႕ၿပီး
ငါ ကံဆိုးလွခ်ည္လား
ဟု ျမည္တမ္းေနၾကသည္။ မိမိတို႔၏ လုပ္ငန္းကိစၥထေျမာက္ေအာင္မႈ မရွိျခင္း၌
၀ီရိယ၏ အပိုင္းအစ ဘယ္ေလာက္ပါသနည္းဆိုသည္ကိုမူ ထည့္တြက္ရမွန္းမသိ
ျဖစ္ေနၾကသည္။ ကံကိုသာ အေၾကာင္းတရားအျဖစ္ ပုံခ်ေနၾကသည္ျဖစ္၍ ၀ီရိယကို
ေမ့ေနၾကသည္။


ပါရဂူစာအုပ္မွ ေကာက္ႏုတ္ခ်က္

11/13/2009

အားလံုးရဲ႕ ကမၻာ

ေလာကႀကီးကို ျဖန္႔က်က္ၾကည့္လိုက္
ေဟာဟိုက လူူတခ်ဳိ႕ရဲ႕လက္ထဲမွာ
လိုရာေစႏိုင္တဲ့ နည္းပညာေတြက ၿပိဳးၿပိဳးျပက္ျပက္
ပညာ ဘယ္ကိုလဲ
ပညာ ဘာအတြက္လဲ
ပညာ ဘာလုပ္ရသလဲ
ျမင့္ျမင့္ပ်ံရင္ ေ၀းေ၀းျမင္တယ္တဲ့
နည္းပညာတိုးတက္ေနတဲ့ေခတ္
တစ္ကမၻာလံုးကို ျမင္ႏိုင္ၿပီ
နည္းပညာက ခိုင္းေစမွာလား
လူသားေတြက ေစခိုင္းမွာလား
မေ၀၀ါးပဲ အေသခ်ာစဥ္းစား
ပခံုးႏွစ္ဖက္ၾကားက ေခါင္းေပါက္
ဦးေႏွာက္တစ္ခုစီ ပိုင္ဆိုင္
လူသားတိုင္းအျဖစ္
ဖိနပ္နဲ႔ ၀တ္စံုေကာင္းပါလ်က္
ပန္းမ၀င္နိုင္ေသးတဲ့ ကမၻာႀကီးအတြက္
ရွိၿပီးသား အင္အားေတြကို
တို႔အားလံုး မွ်ေ၀ၾကရေအာင္

11/12/2009

အေနတတ္ၿပီး ေပ်ာ္ရႊင္ဖို႔နည္း

လူဆိုတာ ကိုယ့္ကိုယ္ပိုင္ သီးသန္႔ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးမ်ားကို ငါကြလို႔
ျပလိုက္ရရင္ အလြန္ေပ်ာ္တတ္တာပါပဲ။ တျခားနာမည္ႀကီးေတြကို
လိုက္လုပ္တာမ်ဳိးမွ မဟုတ္တာကိုး။ ဒီလိုပါပဲ ေယာက္်ားဆိုရင္
မာမာထန္ထန္ျဖစ္ရမယ္။ မိန္းမကေတာ့ ေပ်ာ့နဲ႔နဲ႔လို႔ အဲလို
ေဘာင္ခတ္ထားဖို႔လည္း မလိုပါဘူး။
ဥပမာ ျမင္ေယာင္ၾကည့္လိုက္။ အသုဘလိုက္ပို႔ဖူးတယ္မဟုတ္လား။ မိန္းမေတြ
ငိုေန၊ ေယာက္်ားေတြကေတာ့ မာတင္းတင္းမ်က္ႏွာေပးေတြနဲ႔ေလ။ ေယာက္်ားပဲကြာ
ခံစားမႈကို ဘယ္ထုတ္ေဖာ္လို႔ေကာင္းမလဲ။ မိန္းမက ခံစားရသမွ်
ေဖာ္ျပရတာခ်ည္းပဲ။ အဲသလို သဘာ၀ေလာကက သမား႐ုိးက်
ေမွ်ာ္လင့္ထားၾကတဲ့အတိုင္း ေနၾကရတာပဲ မဟုတ္လား။ ဒါေပမယ့္ ခက္ေနတာက
လူတိုင္း လူတိုင္း ေမွ်ာ္လင့္ထားတာေတြနဲ႔ မကိုက္ညီႏိုင္တာပါပဲ။
ေအာ္ငိုခ်င္ေပမယ့္ ကိုယ့္ကို္ယ္ကိုယ္ အတင္းခ်ဳပ္ထားရတဲ့ ေယာက္်ားဟာ
တကယ္ေတာ့ မာလွသူမွမဟုတ္တာ။ သူက အမ်ား ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္နဲ႔ကိုယ္ေအာင္
ဟန္ေဆာင္ထားသူပဲ။ အဲ မိန္းမေတြလည္း ဒီအတိုင္းပဲေပါ့။ သူလည္း
သူ႔စိတ္ခံစားမႈကို ေဖာ္ထုတ္ဖို႔ ၀န္ေလးခ်င္ ၀န္ေလးမွာေပါ့။
ေလာကႀကီးမွာ ေနတတ္သလို ေနဖို႔ပါပဲ။ ဘယ္အရာမွ ပံုေသကားခ်လိုက္လုပ္ဖို႔ မလိုပါဘူး။
ေနာက္တစ္ခုက ကိုယ္သြားမယ့္ပန္းတိုင္ကို တျခားလူေတြ သတ္မွတ္ေပးလို႔
ဘယ္ျဖစ္မလဲ။ တျခားသူ ေတြးေတာတာနဲ႔ ကိုယ္ညီေအာင္ရယ္လို႔
ကိုယ့္ရည္မွန္းခ်က္ကို မခ်မိပါေစနဲ႔။ ကိုယ္အမွန္တကယ္ ဘာစိတ္၀င္စားသလဲ၊
ကိုယ္နဲ႔ ကိုက္ညီတာသာ လုပ္ပါ။
ကၽြန္မ ဒီအေၾကာင္းကို ဘာေၾကာင့္ေျပာရသလဲဆိုေတာ့ အစ္ကိုတစ္ေယာက္က
ေျပာဖူးတယ္။ ညီမေလးတဲ့ သူလည္း ညီမေလးလို႔
ဆိုက္ေလးတစ္ခုေလာက္လုပ္ခ်င္တယ္တဲ့ ကဲ ဟုတ္ၿပီ လုပ္ခ်င္တယ္ဆိုရင္
ကူညီမယ္ေပါ့။ ေမးလိုက္တယ္။ ဘယ္လိုလုပ္ခ်င္လဲ ဘာအေၾကာင္းေတြေရးမယ္လို႔
စိတ္ကူးသလဲလို႔ ေမးေတာ့ မသိဘူးတဲ့။ သူ႔ကို အၾကံေပးပါတဲ့။ ဒီေတာ့
၀ါသနာေၾကာင့္လုပ္ခ်င္တာလားလို႔ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္
ျပန္ေမးၾကည့္သင့္တယ္ေနာ္။ စဥ္းစားၾကည့္ေလ ကိုယ္ဘာျဖစ္ခ်င္လဲ
ဘာလုပ္ခ်င္တယ္ဆိုတာ မသိဘဲ ဘာလို႔ အရာတစ္ခုကို အစကေန ဖန္တီးခ်င္ရတာလဲ။
သူမ်ားလုပ္လို႔ လိုက္လုပ္တာထက္ ကိုယ့္ရဲ႕စိတ္ ကိုယ့္ရဲ႕ပန္းတိုင္
ရည္ရြယ္ခ်က္မရွိပဲ ဘယ္အရာပဲလုပ္လုပ္ အခ်ိန္ကုန္႐ံုသာ အဖတ္တင္မွာေပါ့။
ကၽြန္မအေနနဲ႔လည္း ကိုယ့္စိတ္နဲ႔မတူတဲ့လူေတြကို အၾကံဥာဏ္ပဲ ေပးလို႔ရမယ္
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ဘယ္ေတာ့မွ မခ်မွတ္ေပးပါဘူး။
ဥပမာ ကၽြန္မ အိပ္မက္တစ္ခုမက္တယ္ဆိုပါစို႔။ အိပ္မက္က အရမ္းေကာင္းေတာ့
တျခားသူကလည္း မက္ခ်င္တယ္ သူ႔ကို လႊဲေပးပါေျပာလာရင္ ဒီအိပ္မက္က ကၽြန္မကို
မမက္နဲ႔ သူ႔ကို လႊဲေပးလို္က္ပါလို႔ ေျပာလို႔ရပါသလား။ တျခားသူေတြရဲ႕
အေတြးအေတာနဲ႔သာ ညီေအာင္ လုပ္ရရင္ေတာ့ လူတုိင္း ေကာင္းေသာေနျခင္းနဲ႔
ေနခ်င္ၾကတဲ့သူေတြပါပဲ။
ဒီေတာ့ ကိုယ့္ဘ၀မွာ ေပ်ာ္ရႊင္ဖို႔ အတြက္ေတာ့ လုပ္သမွ်တိုင္း
ေအာင္ျမင္လိုက္တာလို႔ ျဖစ္စရာ မလိုပါဘူး။ ကိုယ့္ဘ၀ေပၚ
ကိုယ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္ ၿပီးတာပါပဲ။ ကိုယ့္ဆံုးျဖတ္ခ်က္
ကိုယ့္ေနရာအတြက္ ကိုယ္တာ၀န္ယူတယ္လို႔ ခံစားရရင္ ေပ်ာ္တာပါပဲ။

11/11/2009

နားလည္မႈလြဲမွားျခင္း

 ေနလံုးက
ဟန္မေဆာင္တတ္တဲ့
ငါ့ရဲ႕ ဆံေကသာေပၚျဖန္႔ခ်လို႔
ငါကေတာ့ ငါ့ဖ၀ါး ငါ့အရိပ္
ငါ့နယ္နမိတ္နဲ႔
ငါကိုယ္တိုင္ လမ္းဖြဲ႕ေလွ်ာက္ေပါ့။
နားလည္မႈနဲ႔ ေ၀းကြာခဲ့တဲ့
ငါ့ရဲ႕အျဖစ္ကို
ညီမေလးႏွင္း နားလည္ေပးပါလို႕
မေတာင္းဆိုရဲပါဘူး။
ငါ့ကိုယ္ငါေတာင္ နားလည္မႈဆိုတဲ့
စကားလံုးကို ေ၀ခြဲမရစြာနဲ႔
နားလည္ႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားေနဆဲ
ညီမေလးႏွင္းပို႔လိုက္တဲ့ ေမးလ္ေရာက္ခဲ့
ဘယ္ေနရာေရာက္ေရာက္
နားလည္မႈဆိုတဲ့စကားသံ
ပဲ့တင္ထပ္ေအာင္ ၾကားစျမဲ
ခုေတာ့ ညီမေလးႏွင္း ေမးတဲ့ ေမးခြန္းတစ္ခု
''အမရဲ႕ညီမေလးႏွင္းအေပၚထားတဲ့ နားလည္မႈက ဘာလဲတဲ့''
ငါ့ရဲ႕နားလည္မႈကို ဘယ္လိုေျပာရပါ့...
အမွန္ေတာ့
ငါဟာ နားလည္မႈ မရွိတဲ့သူတစ္ေယာက္ပါ....
ငါ ငါ့အတၱကို
အျမဲေရွ႕တန္းတင္ခဲ့
ငါဟာ နားလည္မႈနဲ႔
မထိုက္တန္တဲ့သူတစ္ေယာက္...
ငါဟာ ငါ့ကိုယ္က်ဳိးပဲ ၾကည့္တတ္တဲ့
အတၱႀကီးသူတစ္ေယာက္ပါ ညီမေလးႏွင္းရယ္...
ပစ္ထားခဲ့ပါတယ္ဆိုတဲ့
ညီမေလးႏွင္းရဲ႕ စြပ္စဲြခ်က္ေတြဟာ
ငါ့အတြက္ အလြန္ပဲ ျပင္းထန္လြန္းခဲ့ပါတယ္...
ဒီအသံကို နားထဲမွာ အထပ္ထပ္ၾကားေနေပမဲ့
ငါဟာ တကယ္ပဲ ပစ္ခဲ့သူလား
ငါ့အေၾကာင္း ငါဘဲသိပါတယ္ညီမေလးရယ္...
ဘာတစ္ခုမွ မေျဖရွင္းေတာ့ပါဘူး
ငါ့ရဲ႕သတိရျခင္းေတြ
ငါရဲ႕၀မ္းနည္းအားငယ္မႈေတြကို
ျဖစ္ႏိုင္ရင္ မင္းကို မျမင္ေစခ်င္ပါဘူး...
ငါ့ရဲ႕ရင္မွာ တကယ္ေၾကကဲြမိပါတယ္...
အတူရွိခဲ့စဥ္ကာလတုန္းကလည္း
ငါဟာ မင္းကို အားေပးခဲ့တဲ့သူ
နားလည္မႈ ေပးစြမ္းႏိုင္ခဲ့သူ မျဖစ္ခဲ့မိဘူးေနာ္
ငါဟာ မင္းရဲ႕နားလည္မႈနဲ႔
ခုေတာ့...
ညီမေလးရဲ႕၀န္းက်င္မွာ
နားလည္မႈေတြ ေပးစြမ္းေနတဲ့သူေတြ ရွိေနၿပီမို႔
ငါေလ...
နားလည္မႈေတြ မေပးႏိုင္တဲ့
ဘ၀နဲ႔ပဲ အေ၀းတစ္ေနရာက
ျပံဳးသူမွာ မ်က္ရည္စေတြနဲ႔
ေငးေငးကာၾကည့္ရင္း
ေက်နပ္ပီတိျဖစ္လို႔ေနမိပါတယ္
ညီမေလးႏွင္းရယ္....

ဒါေတြဟာ အမရင္ထဲက ထြက္ေပၚလာတဲ့ မင္းကို ေျပာခ်င္တဲ့စကားေတြပါ။ အမရင္နဲ႔မဆန္႔ေအာင္ ခံစားမိပါတယ္။ ဘာလိုလိုနဲ႔ တို႔ညီအစ္မေတြ ခဲြခြာခဲ့တာ ႏွစ္ႏွစ္ျပည့္ခဲ့ၿပီေနာ္။ သတိရတယ္။ တစ္ေယာက္ထဲရွိေနခ်ိန္မွာ ပိုၿပီး လြမ္းမိတယ္ညီမေလး။

11/10/2009

MCPA Exam @ December 20th MCPA မွ အသိအမွတ္ျပဳစာေမးပြဲမ်ားက်င္းပမည္

ျမန္မာႏိုင္ငံကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္းမွ အသိအမွတ္ျပဳစာေမးပြဲမ်ားကို ၂၀၀၉
ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၂၀ ရက္ေန႔ နံနက္ (၉း၀၀) နာရီမွ ေန႔လည္ (၁၂း၀၀) အထိ
ရန္ကုန္ျမို့ လႈိင္တကၠသိုလ္နယ္ေျမ ျမန္မာအင္ဖုိတက္ခ္တြင္
က်င္းပမည္ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္း အသင္းခြဲမ်ားရွိရာ
မႏၱေလး ႏွင့္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕မ်ားတြင္ တၿပိဳင္နက္
က်င္းပျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံကြန္ပ်ဴတာ ပညာရွင္အသင္း၏
စာေမးပြဲမ်ားမွာ အိုင္တီပညာရွင္မ်ားအျဖစ္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းျပဳလို ေသာ
ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား မ်ား၊ အသင္းဝင္မ်ားအတြက္ အရည္အခ်င္းကို
မွတ္ေက်ာက္တင္အသိအမွတ္ျပဳခံႏိုင္ေရး အတြက္ ဦးတည္စစ္ေဆးေသာ
စာေမးပြဲမ်ားျဖစ္သည္။

စာေမးပြဲမ်ားကို MCPA Certified Fundamental Software
Engineer ႏွင့္ MCPA Certified Network Associate ဟူ၍ Software Engineer
မ်ားအတြက္ႏွင့္ Network Engineer ျဖစ္လိုသူမ်ားအတြက္ ခြဲျခားထားသည္။
၄င္းစာေမးပြဲမ်ားမွာ Professional နယ္ပါယ္သို႔ စတင္ဝင္ေရာက္ရန္အတြက္
အဓိကလိုအပ္ေသာ အသိပညာမ်ားႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားကို ဦးတည္ စစ္ေဆးေသာ
စာေမးပြဲမ်ားျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ စာေမးပြဲေအာင္ျမင္သူမ်ားသည္
ပညာရွင္နယ္ပါယ္တြင္ စတင္လုပ္ကိုင္သည့္ အေျခအေနသို႔ေရာက္မည္ျဖစ္သည္။

အဆိုပါစာေမးပြဲကို မည္သူမဆိုဝင္ေရာက္ေျဖဆိုႏိုင္ၿပီး
စာေမးပြဲဝင္ေၾကးမွာ (၅၀၀၀) က်ပ္ျဖစ္ၿပီး အသင္းဝင္မ်ားအား ၁၀
ရာခိုင္ႏႈန္းေလ်ာ့ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ စာေမးပြဲေျဖဆိုလိုသူမ်ားသည္ ႏိုဝင္ဘာလ
(၁၆) ရက္ေန႔မွစ၍ ႀကိဳတင္စာရင္း ေပးသြင္း ႏိုင္ၿပီး ဒီဇင္ဘာလ (၁၅) ရက္ေန႔
ေနာက္ဆံုးထားၿပီး စာရင္းေပးသြင္းရမည္ျဖစ္ပါသည္။

အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက
ျမန္မာႏိုင္ငံကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္း႐ံုးခန္း၊ အေဆာင္(၄)၊ အခန္း(၄)၊
ျမန္မာအင္ဖို တက္ခ္၊ လႈိင္တကၠသိုလ္နယ္ေျမ၊ ဖုန္းနံပါတ္ ၆၅၂၂၇၆ သို႔
ဆက္သြယ္စံုစမ္းႏိုင္ေၾကာင္းသိရသည္။
source : mcpamyanmar

11/08/2009

ခ်စ္ျခင္းရနံ႔ေတြႏွင့့္္အတူ

ေဆာင္းဦးအ၀င္
ျမဴေတြဆိုင္းစ ကာလမွာ
ပြင့္ကာစ ေဆာင္ေတာ္ကူးေတြရဲ႕
ပန္းခ်ီကားခ်ပ္ႏွင့္အတူ
ျမက္ပင္ရွည္ရွည္ေတြ
ေလယူရာယိမ္း ေဖြးလႈပ္ေနတာ
ေငးၾကည့္ရင္း ကၽြန္မ ေပ်ာ္မိတယ္…
မျမင္ႏိုင္တဲ့ တစ္ေနရာဆီက
သခင့္ရဲ႕သတင္းကို ေဆာင္ယူလာခဲ့
ေလျပည္ေတြဟာ
ကၽြန္မကို ႏႈတ္ဆက္ၿပီး
ေက်ာခိုင္းသြားၾကတယ္ေလ…
ကၽြန္မရင္ထဲက
လႈပ္ရွားေပ်ာ္ေမြ႕ရင္း
ငွက္ကေလးေတြရဲ႕ ေတးဆိုသံဟာလည္း
နားထဲမွာ ခ်ဳိျမေနတယ္…
အ႐ုဏ္ဦးကေန
ၾကယ္ကေလးေတြ ျမင္ရသည္အထိ
သဘာ၀ရဲ႕ အလွတရားေတြကို
ကၽြန္မ ခံစားေနမိတယ္….
ကၽြန္မ သိခြင့္မရွိတဲ့ တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္မွာ
ကၽြန္မအတြက္
ေတာက္ပတဲ့ေန႔ရက္ေတြ
ေရာက္လာေတာ့မယ္ဆိုတာ
ကၽြန္မ သိေနခဲ့ပါတယ္…
သည္အခါမွာ
ကၽြန္မတစ္ေယာက္ထဲပဲ
ေက်နပ္စြာ ျပံဳးေနလိုက္တယ္…
သည္အခ်ိန္မွာ
ႏွင္းေငြ႕ေတြဟာ
ခ်စ္ျခင္းရနံ႔ေတြႏွင့္
သင္းပ်ံ႕စြာ
လွလို႔ ေနပါေတာ့တယ္ သခင္ရယ္…

11/03/2009

ဆရာမသို႔ ေပးစာ

ကၽြန္မေလ မိုးရာသီကို အရမ္း ႏွစ္သက္တယ္။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ ကၽြန္မကို မိုးတြင္း ၀ါဆိုလမွာ ေမြးခဲ့ျခင္းက စခဲ့တာေပါ့။ ဘာတဲ့ ၀ါဆို ၀ါေခါင္ ေရေဖာင္ေဖာင္တဲ့။ မိုးတြင္းမွာ ေမြးခဲ့လို႔လား မသိဘူး။ မိုးရြာရင္ အရမ္းေပ်ာ္တယ္။ ငယ္ငယ္ေလးကတည္းက မိုးသံၾကားရင္ ထြက္ေဆာ့ဖို႔ျပင္ေတာ့ လူႀကီးေတြက မ်က္စိနာမယ္ ထြက္မေဆာ့ရဘူးတဲ့။ ကၽြန္မပဲ ဘယ္ရမလဲ မေဆာ့ပါဘူး။ လက္ေဆးမလို႔ဆိုၿပီး ရြာေနတဲ့မိုးကို လက္နဲ႔ခံၿပီး ေဆာ့တာေပါ့။ ၿပီးေတာ့ လူပါ ေရေတြ စိုကုန္ေရာ ဒါနဲ႔ မထူးေတာ့ဘူး ေရခ်ဳိးလိုက္မယ္ေနာ္ဆိုၿပီး ျခံထဲဆင္းေဆာ့ရေရာ။ ဘယ္ေလာက္ အၾကံပိုင္လဲ။ ဒါက လူမွန္းသိတတ္စကေလ။ အဲ နည္းနည္းႀကီးလာေတာ့ အိမ္မွာက အစ္ကို၀မ္းကဲြကလည္း ရွိေတာ့ ေဆာ့တဲ့အေဖာ္ရတယ္ေလ။ ယမင္းက ငယ္ငယ္ေလးကတည္းက ေဘာလုံးကန္တာ ၀ါသနာပါတယ္။ အစ္ကို၀မ္းကဲြနဲ႔ေဆာ့ေတာ့ ပိုဆိုးတာေပါ့။ မိုးရြာရင္ အရမ္းေပ်ာ္တာ ဘာလို႔လည္းဆိုေတာ့ ေဘာလုံးကန္ရေတာ့မွာကိုး။ ၿပီးရင္ ေဖေဖက စက္ဘီးေခြျဖဳတ္ထားေပးထားေတာ့ ေခြလွိမ့္ကစားေသးတယ္။ အဲ သီခ်င္းကလည္း ေအာ္ဆိုေသးတယ္။ မိုးရြာရင္__ မိုးေရခ်ဳိးမယ္__ ေမေမလာရင္ ႏုိ႔စို႔မယ္__ ေဖေဖလာရင္ အုန္းသီးခဲြစားမယ္__ ငယ္ငယ္တုန္းက ဆိုတဲ့ သီခ်င္းေလ။ အဲ နည္းနည္းႀကီးလာေတာ့ ကိုင္ဇာရဲ႕ သီခ်င္းေျပာင္းသြားတာေပါ့။ မိုးေတြရြာရင္__ ငယ္ငယ္တုန္းကအေၾကာင္း ျပန္ေျပာင္းသတိရပါတယ္__ ေက်ာင္းသြားအတူတူ__ ကစားလည္း အတူတူပဲကြယ္__ ေႏွာင္းအတိတ္မွာ ေပ်ာ္စရာ ေအာက္ေမ့ပါေသးတယ္.......
ၿပီးေတာ့ အစ္ကိုနဲ႔က အသက္ကလည္း သိပ္မကြာေတာ့ ေဆာ့လိုက္ ရန္ျဖစ္လိုက္ ျပန္တည့္လိုက္ေပါ့။ ၿပီးရင္ အႏိုင္ရမွ ေက်နပ္တတ္တဲ့ ကၽြန္မကိုလည္း အလိုလိုက္ရေသးတယ္။ အဲ နည္းနည္း ႀကီးလာေတာ့ ေခြမလွိမ့္ေတာ့ဘူး။ ေဘာလုံးကန္တယ္။ ေဘာလီေဘာ ကစားတယ္။ ၿပီးေတာ့ မိုးရြာထဲမွာ စက္ဘီးစီးရတဲ့အရသာဟာ ဘာနဲ႔မွ မလဲႏုိင္ဘူး။ ၿပီးရင္ အစ္ကိုနဲ႔ ေကာ္ဖီ တစ္ခြက္ေၾကးဆိုၿပီး စက္ဘီးၿပိဳင္နင္းေသးတာ။ မိုးေတြအရမ္းရြာရင္ေတာ့ စက္ဘီး မစီးခိုင္းဘူး။ လူႀကီးေတြက အိမ္နားမွာဘဲ ေဆာ့လို႔ေျပာေရာ။ ခဏေနရင္ တက္ရမယ္တဲ့။ မိုးေရထဲ မေဆာ့ရမွာစိုးလို႔ ဟုတ္ကဲ့ေပါ့။ ၿပီးေတာ့ အေအးပတ္ခါမွ ပတ္ေရာ ေတာ္ေတာ္နဲ႔ အိမ္ေပၚကို ျပန္မတက္ေတာ့ဘူး။ အဲ ေတာ္ေတာ္ႀကီးလာေတာ့ ထြက္ေဆာ့ဖို႔ ခြင့္မေပးေတာ့ဘူး။ ဒီေတာ့ ဘာလုပ္လဲ မိုးေရထဲမွာ ထီးမပါ၊ အေဆာင္းမပါဘဲနဲ႔ ေလွ်ာက္သြားတာေပါ့။ မိုးတြင္းကို ႏွစ္သက္ေပမဲ့ မိုးၿခိမ္းရင္ အရမ္းေၾကာက္တယ္။ ငယ္တုန္း ကေတာ့ ေမေမကို ေမးၾကည့္ေတာ့ မလိမ္မာတဲ့ကေလးေတြကို ေခၚမလို႔တဲ့။ အဲဒါကို ေဖေဖကို ထပ္ေမးၾကည့္တာေပါ့။ ေဖေဖကေျပာေတာ့ မိုးေပၚမွာ သိၾကားမင္းနဲ႔ အသူရာ စစ္ျဖစ္ေနတာ တဲ့။ ဟင္ ဘယ္ဟာက အမွန္လဲေပါ့ စဥ္းစားေသးတယ္။ ေၾသာ္ သူတို႔ ဘာျဖစ္ျဖစ္ေပါ့။ ကိုယ္ကေတာ့ မိုးေရထဲ ထြက္ေဆာ့ျမဲပဲေလ။ ဒါနဲ႔ ေမေမေျပာတဲ့စကားေၾကာင့္ မိုးေရထဲ မထြက္ဘဲ ေနလိုက္ေသးတယ္။ ဘာလဲဆိုေတာ့ မိုးဘာလို႔ ရြာတာလဲလို႔ ေမးၾကည့္တာကို မိုးေပၚက နတ္သားေတြ ေသးေပါက္ခ်တာတဲ့။ အဲဒါနဲ႔ ဟာ... 'ဒါဆို ဒီေရေတြက ညစ္ပတ္တာေပါ့ ဆိုၿပီး အိမ္ထဲမွာ စာအုပ္ဖတ္ရင္း ေအာင္းျဖစ္ေသးတယ္။ အဲ ေနာက္ေတာ့ မရပါဘူး။ ထြက္တာပါဘဲ။ ေက်ာင္းတက္ေတာ့ လူႀကီးေတြက မိုးတြင္းေရာက္ရင္ စိတ္ညစ္တယ္တဲ့။ ယမင္းကေတာ့ ေပ်ာ္တာေပါ့။ ေက်ာင္းသြားတုန္း မိုးက ျဗဳန္းဆိုရြာပါေလေရာ၊ အရမ္းသည္းေတာ့ တစ္ကိုယ္လုံး စိုကုန္ေရာေလ။ ေက်ာင္းေရာက္ေတာ့ လဲစရာမပါေတာ့ ဆရာမက ျပန္ခိုင္းေရာ။ ဟား ဟား ဟား ေပ်ာ္လိုက္တာ အရမ္းပဲ။ ဘယ္ရမလဲ ႏွစ္ခါ မေျပာရဘူး ျပန္တာေပါ့။ တကၠသိုလ္တက္ေတာ့လည္း ဒီလိုဘဲ မိုးေရထဲေလွ်ာက္သြားရတာကို ႏွစ္သက္တယ္။ ထီးပါရင္လည္း သူမ်ားေပးေဆာင္းလိုက္တာပဲ။ အဲ စိုးလြင္လြင္သီခ်င္းကိုလည္း သတိရမိေသးတယ္။
မိုးေတြရြာတိုင္း__ လြမ္းမ်က္ရည္ေတြ၀ိုင္း__ လြမ္းစရာ အရာရာ ျဖစ္ခဲ့ၿပီ__ သို႔ေပမဲ့လဲေလ__ နယ္ေျမျခင္း__စည္းျခားခဲ့ၿပီ ဆိုတဲ့ သီခ်င္းေလ။ ဟုတ္တာေပါ့။ အမိတကၠသိုလ္ေျမကို ေက်ာခိုင္းထြက္ခြာခဲ့ရၿပီေလ။ အဓိပတိလမ္းမႀကီးကို ခုထိ လြမ္းဆြတ္သတိရဆဲပါပဲ။ ေက်ာင္းႀကီးကို လြမ္းေပမဲ့ ေ၀းခဲ့ရၿပီေလ။
ကၽြန္မေလ မိုးရာသီေရာက္တိုင္း ေပ်ာ္ခဲ့ေပမဲ့ မႏွစ္ကမိုးရာသီကို အရမ္းမုန္းမိတယ္။ နာလည္း နာက်င္မိတယ္။ ယမင္းတို႔သူငယ္ခ်င္းေတြအားလုံးက မထင္မွတ္ခဲ့တဲ့ အျဖစ္အပ်က္ တစ္ခုေၾကာင့္ေပါ့။ မႏွစ္ကေတာ့ မိုးရြာ႐ုံတင္မကဘူး။ လယ္သမားေတြေရာ၊ လူေတြအားလုံးကိုေရာ အႀကီးအက်ယ္စိတ္ဆင္းရဲေစခဲ့တဲ့ မိုးရာသီ ၀င္ျဖစ္လာခဲ့တယ္ေလ။ ယမင္းေလ ဒီသတင္းကို လုံး၀ မထင္မွတ္ထားဘူး။ ခုထိလည္း လုံး၀မယုံၾကည္ေသးဘူး။ ဒီသတင္းကို သယ္ေဆာင္လာတဲ့သူကေတာ့ ယမင္းတို႔အဖဲြ႕ထဲက တစ္ေယာက္ေပါ့။ သူက သူ႔ရဲ႕ မဂၤလာေဆာင္ကို လိုက္ဖိတ္တယ္။ အရင္ဆုံး ေက်ာင္းတုန္းက ႏွိပ္စက္ခဲ့တဲ့ ဆရာမေတြကို သြားဖိတ္ခဲ့တယ္ေလ။ အဲဒီမွာ ေမဂ်ာက ဆရာမကို ဖိတ္ၿပီး ေနာက္ေတာ့ ယမင္းတို႔ကို အစစအရာရာ အလိုလိုက္၊ သည္းခံခြင့္လႊတ္ၿပီး အရာရာ သြန္သင္လမ္းျပေပးတဲ့ ဆရာမေနာက္တစ္ေယာက္ကို ဖိတ္မလို႔ ဖိတ္စာမွာ နာမည္ေလးေရးထားၿပီး သြားေပးတဲ့အခ်ိန္မွာ ဆရာမဟာ လူ႔ေလာကႀကီးမွာ မရွိေတာ့ဘူးတဲ့။ ၾကားလိုက္ရတဲ့ သတင္းဟာ မယုံၾကည္ႏိုင္ေလာက္ဘူး။
 'ဒီေတာ့ သူငယ္ခ်င္းက မေနာက္ပါနဲ႔ ဆရာမရယ္ေပါ့။ ေမဂ်ာဆရာမက အျဖစ္အပ်က္ဟာ ျမန္ဆန္လြန္းပါတယ္တဲ့။ မင္းတို႔ေတြ မင္းတို႔ခ်စ္တဲ့ ဆရာမအေၾကာင္းေတာင္ မသိလိုက္ရဘူးေနာ္တဲ့။ ရင္ထဲမွာ ေတာ္ေတာ္ကို စို႔သြားတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲ ဆရာမရယ္လို႔ ေမးလိုက္ေတာ့ စိတ္ကို ခိုင္ခိုင္ထားၾကပါတပည့္တို႔ရယ္ ဆိုၿပီး ေရေတြႀကီးၿပီး မိုးေတြအရမ္းရြာေနတဲ့တစ္ေန႔မွာတဲ့ သူ တာ၀န္က်ရာ ၿမိဳ႕ကို ျပန္အသြားမွာ ကားေမွာက္တာတဲ့။ ကားေပၚမွာပါတဲ့သူေတြအားလုံး ပဲြခ်င္းၿပီး ဆုံးၾကတာတဲ့။ အဲဒီထဲမွာ မင္းတို႔ခ်စ္တဲ့ ဆရာမပါသြားတယ္တဲ့။ ဆရာမရယ္ ဒါဟာ မျဖစ္ႏုိင္ပါဘူး။ ဆရာမ နားၾကားလြဲတာ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္လို႔ ယမင္းတို႔ေတြ အားလုံးဟာ မိုးေရေတြနဲ႔အတူ မ်က္ရည္ မိုးေတြ ရြာၿပီး ေျပာခဲ့ၾကတယ္။ ဆရာမက တရားနဲ႔ ေျဖၾကပါ သားတို႔ သမီးတို႔ရယ္တဲ့။ ျဖစ္လာမွေတာ့ ဘယ္တတ္ႏုိင္မွာလဲတဲ့။ အဲဒါနဲ႔ သူငယ္ခ်င္းက သူ႔ရဲ႕ဖိတ္စာေလးကို လက္ႏွင့္ ဆုပ္ထားလိုက္တာ လက္ထဲမွာ ဆရာမရဲ႕ နာမည္ေလးဟာ ေၾကမြလို႔ေပါ့။ ကိုယ့္ေပၚကို ေကာင္းတဲ့ဆရာမ ဆုံး႐ႈံးတာကို တရားနဲ႔ေျဖလို႔ ဘယ္ရမလဲ။ ခုေတာ့ ယမင္းေလ မိုးရာသီကို အရမ္းႀကီး မမုန္းေပမဲ့ မိုးရာသီေရာက္တိုင္း ဆရာမကို လြမ္းတဲ့စိတ္၊ သတိရတဲ့စိတ္က ဘယ္ေတာ့မွ ေပ်ာက္ပ်က္သြားမွာ မဟုတ္ေတာ့ပါဘူး။ ယမင္းတစ္ေယာက္ထဲ မဟုတ္ပါဘူးေလ။ သူငယ္ခ်င္းအားလုံးရဲ႕ရင္ထဲမွာ မိုးရာသီကို အျမဲသတိရတမ္းတေနမိၾကမွာ အမွန္ပါဘဲ။
ေဟာ အျပင္မွာ မိုးေတြရြာေနတယ္။
ေလဟာနယ္မွာ မိုးေတြရြာေနတယ္။
ေနရာတိုင္းမွာ မိုးေတြရြာေနတယ္။
ရင္ထဲမွာလည္း မိုးေတြရြာေနတယ္။
ဒါေပမဲ့ေလ... ရင္ထဲမွာ ရြာေနတဲ့မိုးက ပိုၿပီး သည္းထန္ေနပါတယ္။
ဆရာမတစ္ေယာက္ ဒီလို အျဖစ္ဆိုးမ်ဳိးနဲ႔ ဘ၀ဆက္တိုင္း မၾကံဳမိပါေစနဲ႔လို႔ ယမင္းဆုေတာင္းေနမိပါတယ္။
(ျပဳျပဳသမွ် ေကာင္းမႈေတြကို ေရာက္ရာဘံုဘ၀မွ သာဓုေခၚႏုိင္ပါေစ ဆရာမရယ္)

11/01/2009

မသိုးသကၤန္းၿပိဳင္ပဲြ ေအာင္ျမင္စြာ ၿပီးဆံုးျခင္း

မသိုးသကၤန္းၿပိဳင္ပဲြ ေအာင္ျမင္စြာ ၿပီးဆံုးျခင္း31.10.2009 ရက္ေန႔ ညေနမွာ အလုပ္ကေန ေရႊတိဂံုဘုရားကို သြားျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ Mysuboo အဖဲြ႕ေတြနဲ႔လည္း ခ်ိန္းထားတာတစ္ေၾကာင္း တံျမက္စည္းလွည္းတဲ့ေစတနာရွင္အသင္းကလည္း မသိုးသကၤန္းၿပိဳင္ပဲြ၀င္တာလည္း ၾကည့္ခ်င္ခဲ့တာေၾကာင့္ ဘုရားမွာ တစ္ႏွစ္မွာ တစ္ခါ ဆိုသလို တန္ေဆာင္မုန္းလရဲ႕ မသိုးသကၤန္းၿပိဳင္ပဲြကို အားေပးၾကည့္ရင္းနဲ႔ တစ္ညတာ ကုန္ဆံုးေစခဲ့ပါတယ္။ မသိုးသကၤန္းကို စေနေန႔ ညေန ၅ နာရီမွာ ၿပိဳင္ပဲြစတင္ခဲ့ၿပီး ည ၁၀ နာရီမွာ ၿပိဳင္ပဲြအစီအစဥ္ ၿပီးဆံုးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ၿပိဳင္ပဲြ၀င္ စင္ေပါင္း ၉ စင္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါတယ္။ အၿပိဳင္အဆိုင္ အက်ိတ္အနယ္ သူ႔ထက္ငါ ၿပိဳင္ဆိုင္ေနတာ ေတြ႕ရၿပီး ဘုရားဖူးမ်ားနဲ႔ ရင္ျပင္ေတာ္မွာ ျပည့္ႏွက္ေနတာဟာ ျမန္မာမ်ားရဲ႕ ခ်စ္စရာ ဓေလ့စ႐ုိက္တစ္ခုလို႔ ဆိုရမွာေပါ့။ ရက္ကန္းစင္မ်ားကို ေျမာက္ဘက္မုခ္ ေအာင္ျမင္ေနရာမွာ စီစဥ္ၿပိဳင္ပဲြျပဳလုပ္ထားပါတယ္။ စင္ေတြေနာက္မွာလည္း သူ႔အုပ္စုနဲ႔သူ ဆိုကၿပီး ၀ိုင္း၀န္းအားေပးေနၾကတာဟာ တကယ့္ကို အလြန္ၾကည္ႏူးစရာ ေကာင္းလွပါတယ္။ ကၽြန္မတို႔အဖဲြ႕ပါ၀င္တဲ့ အသင္းကလည္း စားစရာမ်ား၊ အေအးမ်ား၊ ေရမ်ားကို လိုက္လံလွဴဒါန္းေနတာဟာျဖင့္ ျမန္မာတို႔ရဲ႕ ခ်စ္စရာ စိတ္ဓာတ္ကို ေဖာ္ညႊန္းေနသလိုပါပဲ။ အိပ္ခ်င္စိတ္ကို ေျဖေဖ်ာက္ရင္း သားႀကီးရဲ႕ ေပါက္ကရေျပာတာေတြကို ထိုင္နားေထာင္ေနရတာဆိုေတာ့ မ်က္လံုးက သိပ္ေတာ့လည္း မအိပ္ခ်င္ပါဘူး။ လူလိန္ကေတာ့ သူမ်ားေျပာတာ နားေထာင္လိုက္ ဟိုသြားလုိက္ ဒီသြားလိုက္နဲ႔။
တစ္ညလံုးလည္း တစ္ေမွးမွ မေမွးခဲ့ရပါဘူး။ အိမ္ကေတာ့ က်န္းမာေရးမေကာင္းပဲ သြားတာ ဘာသံ ညာသံ မၾကားခ်င္ဘူးတဲ့။ ဒါနဲ႔ ည ၁၀ နာရီမွာ ၿပိဳင္ပဲြကို ရပ္လိုက္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သတ္မွတ္ထားတဲ့အခ်ိန္မွာ ရပ္လိုက္ေပမယ့္ သကၤန္းက မၿပီးေသးတဲ့အတြက္ ဆက္လက္ ရက္ၾကတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ ပထမဆုကိုေတာ့ အင္ၾကင္းပန္းစင္ေတာ္၊ စင္ေတာ္ နံပါတ္ ၄ က ဆြတ္ခူးရရွိသြားပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး အရင္ၿပီးဆံုးတဲ့အဖဲြ႕ကို ပထမဆုေပးတာလားဆိုေတာ့လည္း မဟုတ္ျပန္ပါဘူး။ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြက ခ်ည္မေက်ာ္ ပိတ္မေပါက္ပဲ ေပအမ်ားဆံုးလည္း ျဖစ္ၿပီး အျပစ္အနာအဆာ ကင္းတဲ့ မသိုးသကၤန္းကို ေရြးခ်ယ္တာျဖစ္ၿပီး မနက္ေလးနာရီမွာ မသိုးသကၤန္းမ်ားကို အသင္းလိုက္ ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် ကပ္လွဴပူေဇာ္ၾကရတာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒါနဲ႔ ကၽြန္မတို႔လည္း မနက္ ၅ နာရီခဲြေလာက္မွာ ဘုရားေပၚမွ ျပန္ခဲ့ၾကပါေတာ့တယ္။

ဒီေန႔ နိဗာန္ေစ်းပဲြေတာ္ ရွိတယ္။ လမ္းတိုင္းမွာ ေပ်ာ္စရာႀကီးသိလား....