RECORD OF THE SACRED PAGODA

ေက်ာက္တန္းၿမိဳ႕နယ္ က်ဳိက္ေမွာ္၀န္း ေရလယ္ေစတီေတာ္

ေက်ာက္တန္းၿမိဳ႕မွာ ရွိတဲ့ က်ဳိက္ေမွာ္၀န္းေစတီကို ကဆုန္လျပည့္ေန႔တြင္ သြားေရာက္ဖူးေျမာ္ခဲ့ပါတယ္။ ငါးစာမ်ားလည္း ေပ်ာ္ရႊင္စြာနဲ႔ ေကၽြးခ့ဲပါတယ္။ သူငယ္ခ်င္းတို႔လည္း သြားေရာက္လည္ပတ္ရင္း ကုသိုလ္မ်ား ျပန္႔ပြားႏုိင္ေစျခင္း ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ သိသေလာက္ကို ေျပာျပရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္ရွင္။

သာသနာႏွစ္ (၂၁၅) ခုႏွစ္တြင္ ပါဒႏုိင္ငံေတာ္ႀကီးကို စတင္တည္ေထာင္ နန္းတည္စိုးစံခဲ့ေသာ ေဘာဂေသနမင္းသည္ ဆရာရေသ့ ေပးအပ္လာေသာ ဘုရားရွင္၏ ဆံေတာ္ႏွင့္ ဓာတ္ေတာ္မ်ားကို ဌာပနာ၍ သာသနာသကၠရာဇ္ (၂၃၈) ခုႏွစ္၌ ဆရာ ရေသ့ ညႊန္ျပေရြးခ်ယ္ေပးေသာ ေက်ာက္ခံုေပၚ၌ ဥာဏ္ေတာ္ (၇) ေတာင္ရွိေသာ က်ဳိကေမွ်ာ္ကေဋာ့ ေစတီေတာ္ကို စတင္တည္ခဲ့ပါသည္။
ေဘာဂေသနမင္းမွ (၁၀) ဆက္ေျမာက္ျဖစ္ေသာ တြတၱနာဂမင္းႀကီး လက္ထက္တြင္ သီဟိုဠ္ဘုရင္ထံမွ လက္ေဆာင္ ပဏၰာအျဖစ္ ရရွိခဲ့ေသာ ဆံေတာ္ (၁) ဆူ၊ ဓာတ္ေတာ္ (၂၇) ဆူကို ေရႊၾကဳတ္၊ ေငြၾကဳတ္တြင္ ထည့္ၿပီး သီရိလကၤာမွ ၾကြေရာက္လာေသာ ရဟႏၲာအရွင္သူျမတ္ (၈) ပါး မိန္႔ၾကားခ်က္ႏွင့္အညီ မူလက်ဳိက္ေမွ်ာ္ကေဋာ့ေစတီေတာ္တြင္ ဌာပနာ၍ အဓိဌာန္ (၃) ခ်က္ျပဳကာ ျပဳျပင္တည္ေဆာက္ခဲ့ပါသည္။

အဓိဌာန္ (၃) ခ်က္မွာ
(၁) ေစတီေတာ္၏ ရင္ျပင္ကို ေရမလႊမ္းမိုးႏုိင္ေစသတည္း။
(၂) လာသမွ် ရဟန္းရွင္လူအေပါင္း ရင္ျပင္ေတာ္ေပၚ၌ ေနေလာက္ေစသတည္း။
(၃) ေစတီကို ျပဳျပင္လွဴဒါန္းသူသည္ ပစၥဳပၸန္၌ပင္လွ်င္ ေလာကီစီးပြားတိုးတက္ပါေစသတည္း။

ဆိုၿပီး အဓိဌာန္ျပဳခဲ့တာေၾကာင့္ ဒီကေန႔အထိ တည္ျမဲစြာ ရွိေနခဲ့ပါတယ္။
ေကာဇာသကၠရာဇ္ ၁၂၇၁ ခုႏွစ္၌ အမိန္႔ေတာ္အရ ေရွ႕ေနဦးဘထြန္း၏ ဇနီး ေဒၚေဒၚသက္၏ အိပ္မက္အရ က်ဳိက္ေမွာ္၀န္းေခ်ာင္း ေရလယ္တြင္ရွိေသာ ကုန္းေတာ္ေပၚသို႔ ေရာက္ရွိၿပီး ဥာဏ္ေတာ္ (၇) ေတာင္ရွိ ေစတီပ်က္ကို ေတြ႕ရွိ၍ ဥာဏ္ေတာ္ (၃၄) ေတာင္၊ မုဋ္ (၄) ဆင့္ ပါေသာ ေစတီေတာ္ကို မူလေစတီငယ္ကို ငုံ၍ တည္ေဆာက္ခဲ့ပါသည္။ ေစတီေတာ္ဘဲြ႕ကိုလည္း က်ဳိက္ေမွ်ာ္ကေဋာ့မွ က်ဳိက္ေမွာ္၀န္းေရလယ္ေစတီေတာ္ဟု ဘဲြ႕ေတာ္ျပဳခဲ့ပါသည္။
သကၠရာဇ္ ၁၃၁၀ ခုႏွစ္၊ ၀ါဆိုလ၌ ငွက္ေပ်ာဖူးေျမခၿပီး ထီးေတာ္ပါက်၍ ေက်ာက္တန္းၿမိဳ႕ အေရွ႕ပိုင္း ကမ္းနားလမ္းေန ဦးေက်ာ္ + ေဒၚစိန္ေမမွ လွဴဒါန္းေသာ ထီးေတာ္သစ္ကို ၁၃၁၁ ခု၊ ကဆုန္လျပည့္ေန႔၌ ျပန္တင္ခဲ့ပါသည္။ ထိုမွတစ္ဆက္တည္း ေဂါပကအဆက္ဆက္မွ ေစတီေတာ္ကို ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းခဲ့ပါသည္။

သာသနာသကၠရာဇ္ ၂၅၃၃ ခု၊ ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၃၅၁ ခုတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္က ဦးေဆာင္၍ တိုင္းသူျပည္သားအေပါင္းတို႔အတူ တစ္ျပည္လံုးရွိ ေရွးေဟာင္းေစတီမ်ား ျပဳျပင္မြမ္းမံလ်က္ရွိရာ ေက်ာက္တန္းၿမိဳ႕ က်ဳိက္ေမွာ္၀န္းေရလယ္ ေစတီဘက္စံုအဖဲြ႕ႏွင့္ ေဂါပကအဖဲြ႕မွ ေရႊခ်ျခင္း၊ ေစတီေတာ္မူလရင္ျပင္ေတာ္ကို အေရွ႕ဘက္၊ ေတာင္ဘက္၊ အေနာက္ဘက္တို႔၌ ၁၅ ေပခန္႔ တိုးခ်ဲ႕ျခင္း၊ ကုန္းေတာ္အရွည္တည္ေစရန္အတြက္ ေက်ာက္ခ်ျခင္း၊ အာ႐ံုခံတန္ေဆာင္မ်ား အသစ္တည္ေဆာက္ျခင္း၊ အေဟာင္းမ်ား ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ရင္ျပင္၌ အပူခံေက်ာက္ျပားမ်ား ခင္းျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိေနပါသည္။
၁၃၅၁ ခုႏွစ္မွ ၁၃၅၉ ခုႏွစ္အထိ က်ပ္သိန္းေပါင္း (၁၅၀၀) ဖိုး ဘက္စံုတည္ေဆာက္ခဲ့ပါသည္။
ယခုအခါ အလြန္သြားရ လြယ္ကူေသာ ေက်ာက္တန္းေရလယ္ဘုရားသည္ ဘုရားဖူးမ်ားနဲ႔ အျမဲစည္ကားသိုက္ၿမိဳက္စြာ ဖူးေျမာ္ေတြ႕ရွိခဲ့ပါတယ္။

က်ဳိက္ေမွာ္၀န္းေရလယ္ေစတီေတာ္၏ ကုန္းေတာ္ေပၚရွိ အျခား ဖူးေမွ်ာ္အဓိ႒ာန္ျပဳႏုိင္သည့္ေနရာမ်ားစြာလည္း ဘုရားရင္ျပင္ေတာ္ေပၚတြင္ ဖူးေတြ႕ႏိုင္ပါေသးသည္။

ဆုေတာင္းျပည့္ငါးစပ္ဘုရား
၁၂၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ေက်ာက္တန္းၿမိဳ႕နယ္၊ မဂၤလြန္းေက်းရြာအေရွ႕၊ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းတြင္ တည္ထားကိုးကြယ္ခဲ့ပါသည္။ က်ဳိက္ေမွာ္၀န္းေရလယ္ေစတီ ကုန္းေတာ္ေပၚသို႔ ၁၃၀၀ ခုႏွစ္တြင္ ေျပာင္းေရြ႕ကိန္း၀ပ္ ပူေဇာ္ခဲ့ရာ ယေန႔အထိပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ဘုရားဖူးပါရမီရွင္မ်ားမွ ဆုေတာင္းပူေဇာ္ အဓိဠာန္ျပဳရာတြင္ ဆုေတာင္းျပည့္သည္ဟု လက္ခံယုံၾကည္ၾကပါသည္။
ရွင္ဥပဂုတၳမေထရ္
ေရလယ္ေစတီကုန္းေတာ္ေပၚတြိင္ လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ေပါင္း (၆၀) ခန္႔က တည္ထားကိုးကြယ္ခဲ့ၿပီး ဘုရားဖူးျပည္သူမ်ားမွ သကၤန္းမ်ား၊ ပံုေတာ္မ်ား၊ ဆြမ္းမ်ား၊ ဆီမီးမ်ား၊ အလွဴေငြမ်ား ဆက္ကပ္ၿပီး အဓိ႒ာန္ပုတီးစိပ္ျခင္း ျပဳလုပ္၍ ဆုေတာင္းပူေဇာ္ၾကၿပီး ဆုေတာင္းျပည့္သည္ဟု အဆိုရွိၾကပါသည္။

သူရႆတီမယ္ေတာ္
လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ေပါင္း (၅၀) ခန္႔က ပံုေတာ္ကို ထုလုပ္ပူေဇာ္ထားခဲ့ပါသည္။ ယုံၾကည္သူမ်ားက ဆုေတာင္းပူေဇာ္ရာ အၾကံအစည္ေအာင္ ၾကသည္ဟုဆိုၾကပါသည္။

နာဂမယ္ေတာ္
လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္ေပါင္း (၅၀) ခန္႔က ပူေဇာ္ခဲ့ၿပီး ေရလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူမ်ား အထူးသျဖင့္ ေရေၾကာင္းသြားလာသူမ်ား ပူေဇာ္ဆုေတာင္းအဓိ႒ာန္ ျပဳေလ့ရွိၾကပါသည္။

ယကၡေဒ၀ညီေနာင္
တတိယဘုရားဒါယကာ ဦးဘထြန္း၊ ေဒၚေဒၚသက္ ေစတီေတာ္ကို ျပဳျပင္စဥ္ကပင္ ေစတီ၏ လႈိဏ္အတြင္း၌ ေက်ာက္ျဖင့္ ထုလုပ္ထားေသာ ဘီလူးညီေနာင္ ႐ုပ္ထုကို ေတြ႕ရွိခဲ့ၿပီး ယခင္ ေဂါပကအဆက္ဆက္မွ ယခုလက္ရွိ ေနရာသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ၿပီး၊ မူလေက်ာက္ဆင္းတုကို ငုံ၍ လက္ရွိေတြ႕ရေသာ ဘီလူးညီေနာင္ပံုမ်ား ျပဳလုပ္ထားရွိခဲ့ပါသည္။
က်န္းမာေရးခ်ဳိ႕တဲ့သူမ်ားႏွင့္ ဘုရားဖူးမ်ား ကန္ေတာ့ပဲြမ်ား၊ အလွဴေငြမ်ား၊ ပ၀ါမ်ား လွဴဒါန္း၍ ဆုေတာင္းအဓိ႒ာန္ျပဳလုပ္ေလ့ရွိပါသည္။

သမၺန္နဲ႔ ကူးလိုက္တာနဲ႔ တက္တက္ျခင္း မုခ္ဦးတြင္ ဘီလူးညီေနာင္ ကို ျမင္ေတြ႔ ရပါလိမ့္မယ္။

မဖူးေျမာ္ရေသးရင္လည္း တစ္ခါတစ္ေခါက္ သြားေရာက္ဖူးေျမာ္ေစခ်င္ပါတယ္ရွင္။

အမွတ္တရ စေနေန႔

တစ္ပတ္စေန ေရာက္လို႔လာ
တို႔အဖဲြ႕ေတြ ေပ်ာ္ေနတာ
ကုသိုလ္ေရးမို႔ ဘုရားေရာက္လာ
ဘုရားပတ္ခါ တံျမက္လွည္း
ေစာင္းတန္းကိုလည္း မခ်န္ပါကြဲ႕
တစ္ေယာက္တစ္လွည့္ ၀ိုင္းလို႔ကူ
ပဠာန္းရြတ္ဖို႔ က်န္ေသးတာ
ခဏနားကာ အေအးေသာက္
ဟုိတစ္စု သည္တစ္စု ထိုင္လို႔ေသာက္
ျပံဳးလို႕ ရႊင္လို႔ ကုသိုလ္ျပဳ
တို႔အဖဲြ႕ေတြရဲ႕ ေကာင္းမႈ
အမ်ားသူငွါ ဘုရားဖူးေရး
တို႔အဖဲြ႕ေတြ က်န္ေဆာင္ေပး
တို႔ျပဳသမၽွ ကုသိုလ္ေတြ
နတ္လူသာဓုေခၚလို႔ကြယ္
ပီတိေ၀လို႔ တို႔လူေတြ
စေနေန႔ကို ေမၽွာ္လို႔ေန
ကုသိုလ္ေရးမို႔ တို႔ေပ်ာ္ေပ
စည္းလံုးညီစြာ လုပ္ေဆာင္ၾကစို႔။

ကဆုန္လျပည့္ေန႔ (ဗုဒၶေန႔)

ျမန္မာမ်ားရဲ႕ ေန႔ထူးေန႔ျမတ္ျဖစ္ပါတယ္။
ဒီေန႔သည္ ျမန္မာဗုဒၶ ဘာသာ၀င္တို႔ရဲ႕ ေန႔ထူးေန႔ျမတ္ျဖစ္တဲ့
ကဆုန္လျပည့္ေန႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ကဆုန္လျပည့္ေန႔ဟာ ဘုရားေလာင္း သုေမဓာရွင္ရေသ့က
ဒီပကၤရာျမတ္စြာဘုရားထံမွ ဘုရားစင္စစ္ ဧကန္ျဖစ္လိမ့္မည္ဟု နိယတဗ်ာဒိတ္ကို
စံေတာ္မူျခင္း၊ ဘုရားေလာင္း ဖြားျမင္ေတာ္မူျခင္း၊ သစၥာေလးပါးကို သိျမင္ၿပီး
ဘုရားျဖစ္ေတာ္မူျခင္း၊ မဟာေဗာဓိ ပင္ေပါက္ျခင္းႏွင့္
ပရိနိဗၺာန္၀င္စံေတာ္မူျခင္းဆိုတဲ့ အလြန္ထူးျခားၿပီး
ဗုဒၶ၀င္မွတ္တိုင္ႀကီးမ်ားကို စိုက္ထူးခဲ့ေသာ ေန႔ထူးေန႔ျမတ္ႀကီးဆိုလည္း
မမွားပါဘူး။ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ျမန္မာတို႔က ကဆုန္လျပည့္ေန႔ကို ဗုဒၶေန႔ဟု
သတ္မွတ္ကာ အခါေတာ္ေန႔ကို တခမ္းတနား က်င္းပေလ့ရွိၾကပါတယ္။
ကဆုန္လျပည့္ေန႔ေရာက္ တိုင္း
ျမန္မာႏုိင္ငံတစ္၀န္းလံုးမွာရွိတဲ့ ၿမိဳ႕ရြာေဒသ အသီးသီးေတြမွာ
ေစတနာသဒၶါတရားအလိုက္ အလွဴ ဒါနပဲြေတြ ေနာက္ၿပီး
ကဆုန္ေညာင္ေရသြန္းပဲြေတာ္ေတြအျပင္ ဘုရားေတြမွာ ဗုဒၶပူဇနိယပဲြဆိုၿပီး
ကဆုန္လျပည့္ေန႔ေရာက္တိုင္း
က်င္းပဆင္ႏႊဲေလ့ရွိၾကပါတယ္။ ကဆုန္ေညာင္ေရသြန္းပဲြေတာ္ကေတာ့ ျမန္မာတို႔ရဲ႕
ေရွး႐ိုးစဥ္လာ ႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈရာသီပဲြ ျဖစ္ပါတယ္။
ဘုရားေလာင္ ဖြားျမင္ေတာ္မူျခင္း
မဟာသကၠရာဇ္ ၆၈ ခု (ဘီ - စီ ၆၂၃) ကဆုန္လျပည့္၊ ေသာၾကာေန႔တြင္ ဘုရားေလာင္းကို
ဖြားျမင္ခဲ့ပါတယ္။ ဘုရားေလာင္းသည္ ဖြားလွ်င္ဖြားခ်င္းပင္ မတ္တတ္ရပ္ၿပီး
ခုနစ္ဖ၀ါး လွမ္းသြားၿပီး ၾကံဳး၀ါးပါတယ္။
-------------
ဘုရားေလာင္းဖြားျမင္ေသာ အခ်ိန္မွာပင္ ယေသာ္ဓရာမင္းသမီး၊ ညီေတာ္ အာနႏၵာ၊
ကာဠဳဒါယီအမတ္ေလာင္း၊ ဆႏၷအမတ္ေလာင္း၊ က႑ကျမင္း၊ ေရႊအိုးႀကီး ေလးလံုးႏွင့္အတူ
ေဗာဓိပင္လည္း ေပါက္ပါတယ္။ ယင္းတို႔ဟာ ဘုရားေလာင္းရဲ႕ ဖြားဖက္ေတာ္ခုနစ္ဦးပဲ
ျဖစ္ပါတယ္။
မွတ္ခ်က္။ ။ ဘုရားေလာင္းၾကံဳး၀ါးေသာ စကားသည္ အဘယ္စကားျဖစ္မည္နည္း။
ဘုရားျဖစ္ေတာ္မူျခင္း
ဘုရားေလာင္းသည္ မာရ္နတ္ကို ေအာင္ျမင္ၿပီးေနာက္ အာနာပါနကမၼ႒ာန္းတရားကို
ဆက္လက္အားထုတ္ပါတယ္။ ညဥ့္ဦးယံလြန္ေတာ့ ဘ၀ေပါင္းမ်ားစြာကို ျပန္ၿပီး
ေအာက္ေမ့ဆင္ျခင္ သိစြမ္းႏိုင္တဲ့ ပုေဗၺနိ၀ါသဥာဏ္ကို ရေတာ္မူပါတယ္။
သန္းေခါင္းယံေရာက္ေတာ့ သံုးဆယ့္တစ္ဘံုလံုးမွာ ျဖစ္ပ်က္ေနၾကကုန္ေသာ
သတၱ၀ါအားလံုးကို ျမင္ႏိုင္စြမ္းတဲ့ ဒီဗၺစကၡဳဥာဏ္ေတာ္ကို ရေတာ္မူျပန္ပါတယ္။
မိုးေသာက္ယံမွာ ကိေလသာဟူသမွ်ကို အၾကြင္းမရွိ ပယ္ႏုိင္စြမ္းတဲ့ ----------
ဥာဏ္ကို ရေတာ္မူပါတယ္။ ေနအ႐ုဏ္တက္တာနဲ႔တစ္ၿပိဳင္နက္ သဗၺညဳဗုဒၶဘုရားအျဖစ္ကို
ရရွိေတာ္မူပါေတာ့တယ္။ အဲဒီအခ်ိန္ကား မဟာသကၠရာဇ္ ၁၀၃ ခုႏွစ္၊ ကဆုန္လျပည့္၊
ဗုဒၶဟူးေန႔အကုန္ ျဖစ္ၿပီး သက္ေတာ္မွာ ၃၅ ႏွစ္ျဖစ္ပါတယ္။
မွတ္ခ်က္။ ။ မိုးေသာက္ယံမွာ ရရွိတဲ့ ဥာဏ္သည္ အဘယ္ဥာဏ္ျဖစ္သနည္း။
ပရိနိဗၺာန္ျပဳျခင္း
ဗုဒၶဘုရားရွင္သည္ မဟာသကၠရာဇ္ ၁၄၈ ခု၊ (ဘီ - စီ ၅၃၄) ကဆုန္လျပည့္ ---- ေန႔
ညဥ့္အရုဏ္တက္ခါနီး မိုးေသာက္ယံတြင္ ပရိနိဗၺာန္ျပဳေတာ္မူပါတယ္။ ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရား
ပရိနိဗၺာန္ျပဳေတာ္မူပါတယ္။ ျမတ္စြာဘုရား ပရိနိဗၺာန္စံ၀င္ေတာ္မူတဲ့အခ်ိန္မွာ
သက္ေတာ္ ၈၀၊ ၀ါေတာ္ ၄၅ ၀ါ ရရွိေနၿပီျဖစ္ပါတယ္။
မွတ္ခ်က္။ ။ ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရား ပရိနိဗၺာန္ျပဳတဲ့ေန႔သည္ မည္သည့္ေန႔ ျဖစ္သနည္း။
ကလ်ာဏ မိတ္ေဆြ၊ သူငယ္ခ်င္း သူေတာ္စင္အေပါင္းတို႔ မွတ္ခ်က္မ်ားမွ
ေမးခြန္းေလးေတြကို ေျဖၾကားေပးေစလိုပါတယ္ရွင္။ အားလံုး လျပည္႔ေန႔မွ စၿပီး
လိုအင္ဆႏၵမ်ား ျပည့္ျပည့္၀၀ ရရွိၾကပါေစလို႔  ဆုေတာင္းေပးလိုက္ပါတယ္။
လျမတ္ကဆုန္ ေညာင္ေရသြန္းၾက
လူအမ်ားရဲ႕ကုသိုလ္ပါ
ကုသိုလ္ေရးမို႔ ႀကိဳးစားေလာင္းဖို႔
ဟန္ျပင္ကာ
ဒီႏွစ္ကဆုန္ ေညာင္ေရသြန္းေတာ့
သြန္းစရာ ေညာင္ပင္ လဲၿပိဳကာ
သြန္းစရာ ေညာင္ပင္မရွိေတာ့
ရွင္ေတာ္ဘုရားကို သပၸာယ္ကာ
ကုသိုလ္ယူကာ ေမတၲာပြားလို႔
ေကာင္းမႈအထူးျပဳၾကမယ္
ျပဳမယ္ ျပဳမယ္....
ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရားက ေဟာခဲ့တယ္။ အရာရာအားလံုးသည္းခံ၊ လူေတြအေပၚ ေမတၲာထား
ဘယ္သူေကာင္းေကာင္း မေကာင္းေကာင္း ကိုယ္ေကာင္းေအာင္ ေနထုိင္ၾကပါ။ ကိုယ္ျပဳေသာ ကံ
ကိုယ္ထံျပန္တဲ့။ လူသားတိုင္း ကိုယ္က်င့္တရားမပ်က္ဖို႔ အဓိကပါတဲ့။ ဟုတ္တယ္ေနာ္။

ေရႊျမန္မာမွ ၾကိဳဆိုပါတယ္

လာေရာက္လည္ပတ္သူအေပါင္း က်န္းမာခ်မ္းသာၾကပါေစရွင္

တန္ဖိုးမျဖတ္ႏုိင္တဲ့ ေရခ်မ္းစင္

ကြၽန္မေနတဲ့ လမ္းထဲတြင္ မနက္ - ည လူသူရွင္းလင္းလ်က္ အစဥ္အျမဲရွိေနတတ္ပါတယ္။ ေန႕ခင္း ေန႕လည္ လူရွိ မရွိေတာ့ ကြၽန္မလည္း ေသခ်ာမသိပါ။ မိုးလင္းမိုးခ်ဳပ္သြားေနသျဖင့္ လမ္းထဲဘယ္ေနရာတြင္ ဘာရွိသည္ဆိုတာကိုလည္း ေကာင္းေကာင္း သတိမထားမိတတ္ပါဘူး။ တစ္ေန႕ မနက္ေစာေစာတြင္ ကြၽန္မ သင္တန္းရွိသျဖင့္ ေစာေစာ တစ္ေယာက္ထဲ ေလၽွာက္လာရင္း တစ္ေယာက္ထဲ ေလၽွာက္ရတဲ့ အရသာဟာ အလြန္ေအးခ်မ္းတယ္လို႕ စဥ္းစားမိေတာ့ လမ္းအလယ္ေရာက္ေတာ့ ေရခ်မ္းစင္ေလးတစ္လံုးကို ကြၽန္မ သတိျပဳမိပါေတာ့တယ္။ ေရခ်မ္းစင္ေဆာက္လုပ္ထားပံုေလးကလည္း သပ္ရပ္ျပီး အခ်ဳိးက်လွတာကို ေတြ႔ရွိရပါတယ္။ ေရခ်မ္းစင္ေလးရဲ႕ ကိုယ္ထည္ကို အညိဳေရာင္ေဆးသုတ္ထားျပီး ေရခ်မ္းစင္ေဘးေပါင္ေတြကို အစိမ္းေရာင္ သုတ္ထားပါတယ္။ ေရအိုးေလးရဲ႕ ေဘးပတ္လည္ကို ၾကည့္မိေတာ့ စပါးပင္လို ျမက္႐ုိင္းရွည္ေလးေတြ စိုက္ထားတာကို ေတြ႕ရျခင္းအားျဖင့္ ေနပူက်ဲက်ဲတြင္ ေရငတ္လာသူမ်ားကို အလြန္တရာေအးခ်မ္းမႈေပးျပီး စိတ္ကို ေအးျမေစမယ့္ အရိပ္အေရာင္ေလးပဲလို႕ ကြၽန္မ ေတြးမိရင္း လွဴဒါန္းထားတဲ့ ကုသိုလ္ရွင္ကိုလည္း သာဓုေခၚမိပါတယ္။ ဒါနဲ႕ ေန႕လည္ျပန္လာေတာ့ အလြန္ပူေလာင္အိုက္စပ္တဲ့ ရာသီဥတုျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ ေနမင္းၾကီးကလည္း ေခါင္းေပၚေနရာယူလ်က္ေပါ့။ ေရခ်မ္းစင္နားေရာက္ေတာ့ အံ့ၾသဖြယ္ရာ ေတြ႔ရပါတယ္။ ဆြမ္းဆန္စိမ္းအလွဴခံတဲ့ သီလရွင္ေလးမ်ား လမ္းေဘးေရခ်မ္းစင္ေလးပင္ ျဖစ္လင့္ကစား ျဖတ္သြားရင္း သဲကႏၲာရမွာ ေရတစ္ေပါက္ေတြ႕ရသကဲ့သို႕ မ်က္ႏွာေလးေတြ ၀င္းမွည့္စြာနဲ႕ ေရအိုးစင္ေလးနားတြင္ တန္းစီျပီး ႏွစ္ႏွစ္ျခိဳက္ျခိဳက္ ခပ္ယူေသာက္သံုးေနၾကတာကို ေတြ႔ရေတာ့ ေရခ်မ္းစင္ေလး လွဴဒါန္းတဲ့သူကိုယ္စား လႈိက္လွဲ၀မ္းသာစြာ ပီတိျဖစ္မိျပီး ကြၽန္မတို႔လမ္းေလးကိုလည္း ေအးျမတဲ့လမ္းေလးအျဖစ္ ျမင္ေယာင္မိရင္း ကြၽန္မရင္ထဲမွာ ေႏြေနပူမွာ အလြန္ေအးျမျပီး အလြန္ပင္ ၾကည္ႏူးမိပါေတာ့တယ္ရွင္။

သီခ်င္းေလးဆိုျပီး သင့္ကို ႏိႈးေပးမယ့္ နာရီ

Speaking Clock Deluxe
ႏိႈးစက္နာရီေတြ အမ်ားၾကီးပါ။ လက္တံကို လက္နဲ႕လွည့္ေပးျပီး ႏိႈးစက္ကို ခ်ိန္မလား၊ ဒစ္ဂ်စ္တယ္နည္းနဲ႕ အခ်ိန္ကို ေရႊ႕ျပီး ႏိႈးစက္ခ်ိန္မလား။ ဒီလို ႏိႈးစက္ေတြနဲ႕ မတူဘဲ ကြန္ပ်ဴတာထဲကေန သင္လိုအပ္တဲ့အခ်ိန္မွာ အတိအက် ႏိႈးေပးမယ့္ နာရီက ပိုျပီး ေကာင္းမယ္ထင္လို႕ ေျပာျပလိုက္ပါတယ္ေနာ္။ Lux Aeterna Software (www. lux-aeterna.com) က ထုတ္လုပ္ေပးတဲ့ Speaking Clock Deluxe သည္ ကြန္ပ်ဴတာ desktop ေပၚက နာရီဆိုတာထက္ ႏိႈးစက္ကို အသားေပးထားပံုက ႏွစ္သက္စရာပါ။ ကြၽန္ေတာ့္ကို ႏိႈးဖို႕ အခ်ိန္သတ္မွတ္ေပးျပီး ႏိႈးရမယ့္ ေတးက Endless Love.wav နဲ႕ျဖစ္ပါတယ္။ လက္ေတြ႕လည္း အတိအက် ႏိႈးေပးတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။
Speaking Clock Deluxe သည္ တကယ္ပဲ အ့ံၾသဖြယ္ ေရးဆြဲထားတဲ့ ေဆာ့ဖ္၀ဲတစ္ခုျဖစ္ျပီး ဘာသာရပ္ ၃၀ ေက်ာ္နဲ႕ အသံုးျပဳႏိုင္ပါတယ္။ ကုိယ္ပိုင္ အသံသြင္းထားျပီး alarm အျဖစ္ သံုးႏိုင္ပါတယ္။ ဖိုင္အရြယ္အစား 3.607MB နဲ႕ တန္ဖိုး ၈.၉၉ ေဒၚလာ ဆို ေပမယ့္ ရက္ ၃၀ အခမဲ့ စမ္းသပ္ သံုးခြင့္ျပဳေပးထားပါတယ္။

ဓာတ္ပုံေတြကို ဘယ္လိုေျပာင္းခ်င္သလဲ

Photo Filter Studio X

ဒစ္ဂ်စ္တယ္ေခတ္မွာ ဓာတ္ပံုေတြကို စိတ္ကူးအမ်ဳိးမ်ဳိးနဲ႔ ပံုေဖာ္ႏိုင္ၾကပါတယ္။ အခု Antonio Da Cruz (www.photofiltre.com) ေရးသားထုတ္လုပ္တဲ့ PhotoFiltre Studio X Version 10.2.1 သည္ ဓာတ္ပံုတစ္ပံုကို
ဘယ္လိုေျပာင္းႏုိင္တယ္ဆိုတဲ့ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြ ျပည့္ေနတဲ့ အံ့ၾသဖြယ္ ေဆာ့ဖ္၀ဲျဖစ္ပါတယ္။
PhotoFiltre Studio သည္ သံုးရလြယ္ကူၿပီး ကြန္ပ်ဴတာ စသံုးသူမ်ားအတြက္ပင္ သံုးႏိုင္တဲ့ ေဆာ့ဖ္၀ဲလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ခ်က္ေတြလည္း အလြန္မ်ားပါတယ္။ ဓာတ္ပံုပညာရွင္မ်ားပင္ အားကိုးျပဳႏုိင္တယ္လို႔ဆိုပါတယ္။ သင့္အတြက္

စမ္းသပ္သံုးၾကည့္သင့္တဲ့ ေဆာ့ဖ္၀ဲတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ႏွစ္သက္လို႔၀ယ္မယ္ဆိုရင္ေတာင္ ၄၁ ေဒၚလာတန္တယ္ို႔ သံုးဖူးသူမ်ားက ေထာက္ခံၾကပါတယ္။
PhotoFiltre Studio သည္ သင့္အတြက္ ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ေပးႏုိင္ၿပီး အေပ်ာ္တမ္းသံုးသည္ျဖစ္ေစ၊ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္အျဖစ္ သံုးသည္ျဖစ္ေစ သင့္အတြက္ စမ္းသပ္သံုးသင့္တဲ့ ေဆာ့ဖ္၀ဲတစ္ခုျဖစ္တာကေတာ့ ေသခ်ာပါတယ္။

Photoshop ထက္ေတာင္ လုပ္ကိုင္ရပိုၿပီး အဆင္ေျပတယ္လို႔လည္း ေျပာထားေသးတယ္ေလ။ သင့္အေနနဲ႔ ဓာတ္ပံုပညာ မၾကြယ္၀သည့္တိုင္ ပံုတစ္ပံုကို ဘယ္လိုေျပာင္းခ်င္တယ္ဆိုတာ အလြယ္တကူလုပ္ေဆာင္ႏုိင္မွာပါ။ မသံုးတတ္လို႔
အားငယ္ေနသူမ်ားအတြက္လည္း တစ္ပန္းသာတဲ့အတြက္ ေက်နပ္ၾကမယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။ အဲ ၀ယ္မသံုးခ်င္သူေတြအတြက္ကေတာ့ ဒီေဆာ့ဖ္၀ဲကို ရက္ ၃၀  အခမဲ့စမ္းသပ္ခြင့္ရလို႔ ဓတ္ပံုေျပာင္းခ်င္ျပင္ခ်င္တာေတြ ၀ါသနာပါရင္ download ခ်
သံုးၾကည့္လုိက္ေပါ့ေနာ္။

ႏွစ္ဆန္းတစ္ရက္ေန႔ အလွဴ

ပံုႀကီးၾကည္႔ရန္ကလစ္ႏွိပ္ပါ။
ဒီကေန႔သည္ ျမန္မာမ်ားရဲ႕ ႏွစ္ဆန္းတစ္ရက္ေန႔ ႏွစ္သစ္ကူးအခါသမယျဖစ္ပါတယ္။
ဘုရားမွာေတာ့ ေတာ္ေတာ္စည္ပါတယ္။ ညေန ၃ ရက္မွာ ကၽြန္မတို႔ရဲ႕
ေစတနာရွင္အသင္းက အရင္ဆံုး ေျမာက္ဘက္မုခ္မွာ လူစုၿပီး
အဂၤါေထာင့္အသင္းတည္ရွိရာကိုသြားပါတယ္။ ေနာက္ လႊတ္မယ့္ငါးေတြကို
ေညာင္ေရအိုးေလးေတြထဲကို သေျပခတ္ေတြနဲ႔အတူထည့္ၿပီး သြားလႊတ္ၾကပါတယ္။ ေနာက္
ငွက္ေတြလည္း လႊတ္ၾကေပါ့။ အလြန္ေပ်ာ္ရႊင္ၾကည္ႏူုးစရာေကာင္းပါတယ္။
ေနာက္အေရွ႕ဘက္မုခ္ေစာင္းတန္းမွာ ဘုရားဖူးဧည့္သည္မ်ားကို အေအးတိုက္
လွဴဒါန္းၾကျပန္ပါတယ္။ ေနာက္ျပီး အားလံုးအတြက္ အမွ်အတန္းေ၀ ၿပီး ဘုရားမွာ
အပတ္စဥ္ျပဳသမွ် ကုသိုလ္တံျမက္စည္းလွည္းတာကေတာ့ ဒီကေန႔
ျပဳလုပ္လို႔ရမွာမဟုတ္ပါဘူး။ ဘုရားဖူးဧည့္သည္မ်ား အလြန္တရာမွ
မ်ားျပားလွတဲ့အတြက္ အမိႈက္ေတြပဲ လိုက္ေကာက္မွရမွာဆိုေတာ့
ေယာက္်ားေလးေတြလုပ္ဆိုျပီး ကၽြန္မ ျပန္လာခဲ့ပါတယ္။
ပါလာတဲ့သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႔အတူ ကားကလည္း ေတာ္ေတာ္က်ပ္ပိတ္သိပ္ေနလို႔
ကားေပၚမွာ ေခၽြးေတြၾကားထဲ စဥ္းစားမိတာတစ္ခုရွိတယ္။ အဲဒါဘာလဲဆိုေတာ့
မေကာင္းမႈလုပ္လို႔ ငရဲခံေနရတဲ့သူေတြ ဘယ္ေလာက္ဒုကၡေရာက္ေနသလဲလို႔
သူတုိ႔ကိုယ္စား ကိုယ္ခ်င္းစာမိသလို မေကာင္းမႈမလုပ္မိဖို႔ ကိုယ့္ဘာသာ
ျပန္လည္သံုးသပ္မိပါေတာ့တယ္ရွင္။ ႏွစ္သစ္မွာ စိတ္ေကာင္းထားၿပီး
သာသနာျပဳႏုိင္ၾကပါေစေနာ္။

မိတ္ေဆြမ်ားႏွင့္ ေပ်ာ္ရႊင္မႈ

ႏွစ္ကူးမွာ လူတိုင္းကို ေပ်ာ္ရႊင္ေစခ်င္သည့္ စိတ္ဆႏၵျဖစ္ေပၚေနမိပါတယ္။
အဲဒီမွာ စဥ္းစားစရာအခ်က္ေတြ ရွိပါတယ္။ ဘာလဲဆိုေတာ့ လူေတြကို ပိုၿပီး
စိတ္ခ်မ္းသာေစျခင္းသည္ ပိုက္ဆံလား ဒါမွမဟုတ္ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ေနတတ္ေသာ
မိတ္ေဆြမ်ားႏွင့္ ကိုယ့္ရဲ႕အနီး၀န္းက်င္က လူေတြလား။
ေပ်ာ္ေပ်ာ္ေနတတ္ေသာ မိတ္ေဆြမ်ားရွိျခင္းေၾကာင့္ ကိုယ္တိုင္ကလည္း
ေပ်ာ္ရႊင္ရေၾကာင္း ေလ့လာမႈအသစ္တြင္ ေတြ႕ရွိရပါတယ္။ အေနအနီးအေ၀းေပၚ
မူတည္ၿပီး မိတ္ေဆြမ်ားအၾကား အေပ်ာ္သက္ေရာက္ပံုကလည္း ကြာပါတယ္။ ဥပမာ
တစ္မိုင္ခန္႔အကြာတြင္ မိတ္ေဆြတစ္ေယာက္ေနလွ်င္ ေပ်ာ္ရႊင္မႈ ၂၀
ရာခိုင္ႏငန္းရႏိုင္ၿပီး ကပ္လ်က္တြင္ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ေနတတ္ေသာ
သူတစ္ေယာက္ရွိလွ်င္ အေပ်ာ္ ၃၄ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ရသည္လို႔ ဆိုၾကပါတယ္။
ထိုမိတ္ေဆြမ်ားေၾကာင့္ ရရွိလာေသာ ေပ်ာ္ရႊင္မႈသည္လည္း တစ္ႏွစ္ခန္႔
တာရွည္သည္ဟု ဆိုထားၾကျပန္ပါတယ္။ သင္လည္း သင့္အနီးမွ
ေပ်ာ္ရႊင္မႈေပးႏုိင္ေသာ/ေပးေနေသာ မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္းမ်ားကို အျမဲသတိရ
အမွတ္ရေနမယ္လို႔ ထင္ျမင္မိပါတယ္။
လူတိုင္း၀န္းက်င္မွ မိတ္ေဆြအေပါင္းအသင္းမ်ားကို
ေပ်ာ္ရႊင္မႈေ၀မွ်ေနၾကမယ္ဆိုရင္ အားလံုးသည္ ေပ်ာ္ရႊင္မႈနဲ႔
အသက္ရွင္ေနသူမ်ားျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ သင္လည္း ေဘးပတ္၀န္းက်င္မွ
မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္းမ်ားနဲ႔ ေပ်ာ္ရႊင္မႈကို ခုခ်က္ခ်င္းပဲ
မွ်ေ၀ခံစားၾကည့္ပါလား။ သင့္ရဲ႕ ေပ်ာ္ရႊင္မႈသည္ မိတ္ေဆြမ်ားထံမွတစ္ဆင့္
မိသားစု၊ အိမ္နီးခ်င္း၊ အလုပ္အကိုင္အထိ ကူးစက္ပ်ံ႕ႏွံ႕ေနမယ္လို႔ ကၽြန္မ
ျမင္မိပါတယ္။ မယုံရင္ စမ္းသပ္ၾကည့္လိုက္ပါ။ ႏုိင္ငံတကာ သုေတသီတို႔က
ေပ်ာ္ရႊင္မႈသည္ ကူးစက္တတ္သည္လို႔ ေလ့လာေတြ႕ရွိထားၾကပါတယ္တဲ့။ အဲ အဲဒီမွာ
ေျပာစရာ ရွိလာပါလိမ့္မယ္။ ၀မ္းနည္းမႈကေကာ မကူးစက္တတ္ဘူးလားဆိုတဲ့
ေမးခြန္းပါပဲ။ ၀မ္းနည္းမႈသည္လည္း ကူးစက္တတ္သည္ဆိုေသာ္လည္း
ေပ်ာ္ရႊင္မႈေလာက္ မဟုတ္ေပ။ ေပ်ာ္ရႊင္မႈသည္ တစ္ဆင့္ၿပီး တစ္ဆင့္
သံုးဒီဂရီခန္႔ေရာက္သြားသည့္တိုင္ အေပ်ာ္က သက္ေရာက္တုန္းပင္ ျဖစ္ပါတယ္။
သံုးဒီဂရီဆိုသည္မွာ မိတ္ေဆြ၏ မိတ္ေဆြမွတစ္ဆင့္ အျခားမိတ္ေဆြတစ္ဦးထံ
ေရာက္သြားျခင္းကို ဆိုလိုတာပါ။
ေငြပိုေငြလွ်ံ သိန္းရာနဲ႔ခ်ီရိွျခင္းကလည္း လူတစ္ေယာက္ကို ၂
ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ ေပ်ာ္ႏုိင္သည္ဟု ပညာရွင္ေတြက ဆိုထားၾကျပန္ပါေသးတယ္။
ကၽြန္မကေတာ့ ေငြေၾကးအဲေလာက္မရွိတဲ့အတြက္
ဘယ္ေလာက္ေပ်ာ္ရႊင္စရာေကာင္းေၾကာင္း မသိေသးပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ဒီအေပ်ာ္က်ေတာ့
သံုးဒီဂရီမိတ္ေဆြထံမွ ရသည့္ ေပ်ာ္ရႊင္မႈထက္ မပိုေၾကာင္း သုေတသီတို႔က
ေျပာၾကပါတယ္။ အဲဒီမွာ စကားပံုတစ္ခုကို ကၽြန္မ သတိရမိျပန္ပါတယ္။
ဘာလဲဆိုေတာ့ သင္ရယ္လွ်င္ အားလံုးလိုက္ရယ္လိမ့္မယ္။ သင္ ငိုလွ်င္ေတာ့
တစ္ေယာက္ထဲငိုေပေတာ့တဲ့။ ဒီေတာ့ စိတ္ခ်မ္းသာမႈေပးတာသည္လည္း
မိတ္ေဆြမ်ားထံမွလို႔ သင္ယူဆလို႔ရၿပီလား။ သင့္၀န္းက်င္ကို အေပ်ာ္မ်ားနဲ႔
ဖန္တီးခ်င္ရင္ေတာ့ သင့္ထံမွ ေပ်ာ္ရႊင္မႈမ်ားကို မိတ္ေဆြအေပါင္းအသင္း
သူငယ္ခ်င္းမ်ားကို ခုခ်က္ခ်င္းပဲ ေ၀မွ်ေပးလိုက္ပါလို႔ ေျပာၾကားရင္း
ေပ်ာ္ရႊင္မႈရွိေသာသူသည္ ေအာင္ျမင္မႈကို အလြယ္တကူဖမ္းဆုပ္ယူႏိုင္တဲ့လူသာ
ျဖစ္ပါေၾကာင္း သင့္အား ကၽြန္မရဲ႕ ေပ်ာ္ရႊင္မႈမ်ားကို
ျပန္လည္ေ၀မွ်လိုက္ပါတယ္။ ေပ်ာ္ရႊင္မႈမ်ားနဲ႔အတူ မိတ္ေဆြမ်ားလည္း
တိုးပြားႏုိင္ပါေစလို႔ ႏွစ္သစ္မွာ ဆုေတာင္းလိုက္ပါတယ္ေနာ္။
ေပ်ာ္ရႊင္ခ်မ္းေျမ့ပါေစ။

ပီဒီအက္ဖုိင္ေတြကို တစုတစည္းတည္း ထားလို႔ရတဲ့နည္း

PDF Combine Version 1.5
ယခုအသံုးမ်ားတဲ့ ဖိုင္ format ေတြဟာ ဘယ္ဖိုင္ေတြ အသံုးမ်ားလည္းဆိုေတာ့
PDF လို႔ ေျပာရမယ္ထင္ပါတယ္။ အဲ အထူးသျဖင့္ ကၽြန္မတို႔ ၀က္ဘ္ဆိုက္ေတြနဲ႔
အီးဘုတ္ေတြ အြန္လိုင္းမဂၢဇင္းလုပ္ၾကတဲ့အခါမွာ PDF (Protable Document
Format)ကို သံုးၾကတာ သတိျပဳမိတယ္မဟုတ္လား။ အဲဒီ PDF ဖိုင္ေတြမ်ားလာတဲ့အခါ
ဒါမွမဟုတ္ PDF စာမ်က္ႏွာေတြမ်ားလာတဲ့အခါ စုစည္းဖုိ႔လိုလာပါတယ္။
ဒီအခက္အခဲကို Softplicity Research (www.coolutils.com) က PDF Combine
ေဆာ့ဖ္၀ဲကို ထုတ္လုပ္ကူညီေပးထားပါတယ္။ PDF ဖိုင္မ်ားကို ေပါင္းေပးပါတယ္။
merge လုပ္ေပးတယ္ဆိုပါေတာ့ေလ။
PDF Combine က e-book မ်ားသာမက invoices, bank statements, contracts
စတဲ့ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကိုလည္း ေပါင္းေပးပါတယ္။ PDF ဖိုင္
ဘယ္ေလာက္မ်ားပါေစ ေပါင္းေပးႏုိင္ပါတယ္။ အက်ဳိးေက်းဇူးကေတာ့ မိမိအေနနဲ႔
စာအုပ္တစ္အုပ္ခ်င္းကို ဖြင့္လိုက္၊ ဖတ္လိုက္၊ ပိတ္လိုက္ လုပ္ရန္
မလိုေတာ့ဘဲ အေၾကာင္းအရာတူတဲ့ စာအုပ္အမ်ားၾကီးကို တစ္ဆက္တည္း
ဖတ္ႏုိင္ျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ စာမ်က္နွာေတြကို အစဥ္အတိုင္း
ျပန္စီေပးပါေသးတယ္။ PDF Combine ဟာ ဖိုလ္ဒါအလိုက္ ေျပာင္းေပးျခင္းသာမက
subfolder မ်ားကိုလည္း ေပါင္းေပးပါတယ္။ E -book အတြက္ Table of Contents
ကို တည္ေဆာက္ေပးၿပီး ေပါင္းလိုက္တဲ့ဖိုင္အမည္မ်ားကို bookmark အျဖစ္
ေဖာ္ျပေပးပါတယ္။
သင္ကိုယ္တိုင္လည္း bookmark ေတြ ျပဳလုပ္နုိင္လို႔
အသံုးျပဳအလြန္လြယ္ကူၿပီး ရွာေဖြရ သက္သာေစပါတယ္။
အခမဲ့စမ္းသပ္ခြင့္ေပးထားတဲ့ ဗားရွင္းမွာကိုက အျပည့္အ၀ ေပါင္းဖိုး
ေပးထားတာကိုလည္း ေတြ႕ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကိုမွ မေက်နပ္ေသးဘူးဆိုရင္ေတာ့
၀ယ္ခ်င္တယ္ဆို ၃၉.၉၀ ေဒၚလာေလာက္ အကုန္အက်ခံၿပီး အသံုးျပဳလို႔ရပါတယ္။

Lighter Spy Camera / Self Contained Hidden Camera

မသိရင္ေတာ့ ဇစ္ပိုမီးခ်စ္တစ္လံုးေပါ႔ ။ဒါေပမယ္႔ သူရဲ႕ပါဝင္တဲ႔စြမ္းေဆာင္မႈေတြ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြ ၾကည္႔ပါဦး။ စိတ္ဝင္စားစရာ ဗဟုသုတ ရစရာပါပဲ။ ကဲ အၾကိဳေန႔မွာ ဘာတင္ရမွန္းမသိလို႔ ဗဟုသုတရမယ္လို႔ ထင္မိပါတယ္။ အားလံုးအဆင္ေျပပါေစေနာ္။Light1
light2


Lighter Camera / DVR
USB adaptor

Features
* Video & Audio Recording
* Ultra Mini Size
* Capture video for any situation
* One button operation
Simple Operation - Video

1. Charge battery by connecting to the computer via USB cable.
2. Press the record button to power on and begin recording.
3. Press the record button again to stop recording and power off the unit.

Resolution (Video): 640 x 480
Frame Rate: 20 FPS
Memory: 4 GB internal memory
Field of View: 65 Degree
Time Stamp: Date Hour
Recording Format: AVI
Indications: LED
Battery: Internal Rechargeable
Connection To PC: USB 2.0
Dimension: 2 1/4 x 1 1/2 x 1/2
Weight: 1.9 oz.

Model: SCI-HJ-168 Price: $179.99
source:1သၾကၤန္အၾကိဳေန႔

ဘာလိုလိုနဲ႔သၾကၤန္ေတာင္ ၾကိဳျပီးျပီေပါ့။ တစ္ႏွစ္တစ္ခါ က်ေရာက္ေပမယ့္ အရင္လို သၾကၤန္ဆိုတာ ဘာမွန္းမသိခဲ့ျပန္ပါဘူးေလ။ ေနာက္ရက္ေတြလည္း ဒီလိုနဲ႔ျပီးသြားမယ္ထင္ပါရဲ႕။

ျမန္မာမ်ားရဲ႕ ႏွစ္ကူးသၾကၤန္

ေၾသာ္....
ဘာလိုလိုနဲ႔ မနက္ျဖန္ သၾကၤန္ၾကျပီေနာ္....
တစ္ႏွစ္ကုန္လို႔ တစ္ေႏြကူး
ရြက္ေဟာင္းေၾကြ ေျမမွာ ချပန္ေတာ့
မႈိင္းပ်ပ်ျခယ္...
ပြင့္သိဂၤ ီ ပိေတာက္ပန္း၊ ႏွစ္ဆန္း၍ ဖူးတံသြယ္
ေကာင္းကင္က ေရစဥ္ျဖန္း
ပြင့္လန္းရရွာ
ေရွ႕ရဲ႕အစဥ္၊ ေမႊးစက္ေရသဘင္နဲ႔
ေႏြအ၀င္ သၾကၤန္ပဲြကို ႏႊဲၾကရပ္တိုင္း.......

တန္ခူးလဟာ ျမန္မာလမ်ားရဲ႕ ပထမလျဖစ္ျပီး မတ္လႏွင့္ ဧျပီလမွာ က်ေရာက္ပါတယ္။
ျမန္မာလူမ်ဳိးတို႔ရဲ႕ ႏွစ္ေဟာင္းမွ ႏွစ္သစ္ကူး အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္
သၾကၤန္ပဲြေတာ္ကို ႏွစ္စဥ္ တန္ခူးလမွာ က်င္းပေလ့ရွိပါတယ္။
ႏွစ္သစ္ကူးသၾကၤန္ပဲြေတာ္တြင္ ေရပက္ကစားသည့္ ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့သည္
တေကာင္းေခတ္ကပင္ စတင္က်င္းပခဲ့ျပီး ပုဂံေခတ္တြင္
ပိုမိုထင္ရွားလာခဲ့ပါတယ္။
ေရသည္ ေအးျမၾကည္လင္ျခင္း၊ အညစ္အေၾကးကို ေဆးေၾကာျခင္းႏွင့္
ေရကိုသား၍အၾကားမထင္ဘဲ ဆက္စပ္ေနျခင္းဟူေသာ နိမိတ္သံုးပါးကို ေဆာင္ပါတယ္။
ဒီနိမိတ္သံုးပါးအရ ႏွစ္ေဟာင္းမွ အညစ္အေၾကးမ်ားကို
ေဆးေၾကာသန္႔စင္တဲ့သေဘာေပါ့ ေနာက္ျပီး ျမန္မာလူမ်ဳိးအေပါင္းတို႔ရဲ႕
စိတ္ဓာတ္ေတြကို ႏွစ္သစ္ကူးေရစင္ကဲ့သို႔ ေအးျမၾကည္လင္ေစတဲ့အျပင္ အားလံုး
စည္းစည္းလံုးလံုးခ်စ္ခ်စ္ခင္ခင္ ေနထိုင္ဆက္ဆံၾကရန္ဆိုတဲ့ မြန္ျမတ္တဲ့
ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားနဲ႔ ဒီသၾကၤန္ပဲြေတာ္ကို က်င္းပၾကျခင္းလည္း ျဖစ္ပါတယ္။
ျမန္မာတို႔ရဲ႕ ႏွစ္သစ္ကူးသၾကၤန္ပဲြေတာ္ကို ဗုဒၶဘာသာတရားေတာ္အရ
မြန္ျမတ္သန္႔စင္တဲ့ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈေတြကိုပါ ယွဥ္တဲြျပီး ဆင္ႏႊဲတဲ့
အစဥ္အလာေကာင္းေတြကိုလည္း ဖန္တီးေလ့ရွိပါတယ္။ ဥပမာ သက္ၾကီးရြယ္အိုမ်ားကို
ေခါင္းေလွ်ာ္ေပးျခင္း၊ ေျခသည္းလက္သည္းညွပ္ေပးျခင္း၊
ေျခဆုပ္လက္နယ္ျပဳေပးျခင္း စတဲ့ ေကာင္းမႈကုသိုလ္ေတြအျပင္ ေနာက္ျပီ
သက္ၾကီးပူေဇာ္ပဲြဆိုျပီး လမ္းတိုင္းလမ္းတိုင္းမွာ ျပဳလုပ္ေလ့ရွိပါတယ္။
ျမန္မာေတြရဲ႕ ခ်စ္စရာဓေလ့စရိုက္မ်ားဟာ ေျပာျပရင္ေတာင္
မကုန္ဆံုးႏိုင္ပါဘူးေလ။ ဒီေတာ့ ယမင္း ေျပာခ်င္တာက ကုိယ့္ရဲ႕ဓေလ့စရိုက္၊
ယဥ္ေက်းမႈကို ထိန္းသိမ္းျပီး မဟာသၾကၤန္ကို အားလံုးအတူလက္တဲြျပီး
ပါ၀င္ဆင္ႏႊဲၾကပါစို႔လို႔ ေျပာလိုက္ပါရေစရွင္။ႏွစ္သစ္မွာ ေအာင္ျမင္ျခင္း
မ်ားစြာ ပိုင္ဆိုင္ႏုိင္ၾကပါေစလို႔ ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းေပးလိုက္ပါတယ္။

.NET Application Developer သင္တန္းသစ္ စတင္မည္။

ASP.NET ႏွင့္ C# ဘာသာရပ္မ်ားကို တြဲဖက္၍ Visual Studio 2008 တြင္ .NET Framework 3.5 ကို အေျခခံၿပီး Web Page Application မ်ား ၊ Software မ်ားကို ျပဳလုပ္ရာတြင္ အသံုးျပဳသည္မ်ား ႏွင့္ပတ္သက္၍ သိရွိႏုိင္ေစရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး .NET Application Development (NAD) သင္တန္းကို ထပ္မံဖြင့္လွစ္လိုက္ေၾကာင္း Myanmar WWW Institute  မွသိရွိရသည္။

            OOP ႏွင့္ Web Development သင္တန္းမ်ားကို ေလ့လာသင္ယူၿပီးသူတိုင္း ဆက္လက္တက္ေရာက္ သင့္ေသာ သင္တန္းျဖစ္ၿပီး ၊ Server ေပၚတြင္ ျပဳလုပ္သည့္ Programming နည္းပညာကို သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးမည္ ျဖစ္သည္။ ၄င္းသင္တန္းကုိ ႏုိင္ငံတကာ Software Development အေတြ႔အႀကံဳ (၁၀)ႏွစ္ ရွိသည့္ ၀ါရင့္ဆရာ ကုိယ္တုိင္ ဦးစီးသင္ႀကားမည္ျဖစ္သည္ ။


သင္ၾကားမည့္ အေၾကာင္းအရာ

            .NET Framework တြင္ပါ၀င္ေသာ Core Class မ်ား ၊ C# ႏွင့္ ASP.NET တို႔ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ Core Concept မ်ား ၊ VS 2008 ကိုအသံုးျပဳ၍ ASP.NET Application မ်ား ေရးသားဖန္တီး ႏုိင္ေစရန္ Web Forms မ်ား ၊ Enterprise Information Service ႏွင့္ SQL ကိုအသံုးျပဳ၍ Data Processing ႏွင့္ Data Binding ပံုစံမ်ားကို နားလည္သိရွိႏုိင္ရန္တို႔အတြက္ Project ႏွင့္တြဲဖက္၍ သင္ၾကားေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။


သင္တန္းမွ ရလဒ္

            သင္တန္းၿပီးဆံုးပါက VS ႏွင့္ C# ကိုတြဲဖက္အသံုးျပဳၿ႔ပီး ASP.NET 3.5 Web Pages ႏွင့္ Web Application မ်ား ဖန္တီးေရးသားႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ Database ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး ေကာင္းမြန္ေသာ Online Software တစ္ခုျဖစ္ရန္အတြက္ လိုအပ္ေသာ Design Pattern မ်ား အသံုးျပဳပံုတို႕ကို ကၽြမ္းက်င္ တတ္ေျမာက္သည္ အထိ စနစ္တက်သင္ၾကားေပးမွာျဖစ္ပါသည္။


စနစ္တက် သင္ၾကားမႈ

            Module တစ္ခုၿပီးတိုင္း Quizz မ်ားေျဖဆိုေစျခင္း၊ ကၽြမ္းက်င္မႈပိုမိုရရွိေစရန္အတြက္ Assignment မ်ားျပဳလုပ္ေစျခင္း၊ Exam မ်ားကို Microsoft Exam Question မ်ားအသံုးျပဳၿ႔ပီး ေျဖဆိုရမည္ျဖစ္ ၿပီး၊ Software Project လည္း ကိုယ္တိုင္ျပဳလုပ္ရမည္ျဖစ္သည္။


တက္ေရာက္သင့္

            ျပည္တြင္းျပည္ပ အိုင္တီလုပ္ငန္းခြင္တြင္ .NET ကၽြမ္းက်င္ အိုင္တီပညာရွင္အျဖစ္ ရပ္တည္လိုသူမ်ား၊ ႏုိင္ငံရပ္ျခားတြင္ အဆင့္ျမင့္အိုင္တီ ဘြဲ႕သင္တန္းမ်ားကို သြားေရာက္သင္ယူလိုသူမ်ား၊ ႏုိင္ငံတကာအသိအမွတ္ ျပဳ Microsoft Certified Professional Developer (MCPD) စာေမးပြဲကို ၀င္ေရာက္ေျဖလိုသူမ်ား အားလံုး အတြက္ အထူးသင့္ေလ်ာ္ေသာ သင္တန္းျဖစ္သည္။


သင္တန္း အေသးစိတ္

            သင္တန္းခ်ိန္မွာ စေန၊ တနဂၤေႏြ (ေန႔လည္ ၁၂း၄၅ မွ ၃း၄၅ အထိ) ျဖစ္ၿပီး သင္တန္းကာလမွာ (၄) လခန္႔ ၾကာျမင့္ မည္ျဖစ္သည္။ အေသးစိတ္သိလိုပါက Myanmar WWW Institute တည္ရွိရာ ၊ အေဆာင္ (၅) ၊ အခန္း (၄) ၊ ျမန္မာအင္ဖိုတက္ခ္ ၊ လႈိင္တကၠသိုလ္မ်ားနယ္ေျမ ၊ လႈိင္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ ။ (ဖုန္း) - ၆၅၂၂၈၈ ၊ ၅၂၁၁၂၅ ၊ ၆၅၂၃၂၀ သုိ႔ ဆက္သြယ္စံုစမ္း ေမးျမန္းႏုိင္ပါသည္။


ေမတၱာဦး

တို႔ေတြ မနက္ျဖန္္
မခံႏိုင္လြမ္း
မေတြ႕ၾကနဲ႔
ေ၀းၾကရတဲ႔
ရက္ေပါင္းေတြထဲ
အလြမ္းေတြကို သီဖဲြ႕
အလီလီ ႏွစ္ေဟာင္းကုန္လို႔
ႏွစ္သစ္ကူး တစ္မ်ဳိး
တိုးလို႔ အခ်စ္ေတြထူး
ဘယ္ၿမိဳ႕ဘယ္၀ယ္
ေရာက္ေနသိမသိ
အိမ္မက္ထဲက
သခင္တစ္ေယာက္
ရည္ရြယ္ေမွ်ာ္ကာ
မွန္းဆကာလြမ္း
သတိရကာ
တမ္းတေနလဲ
အေၾကာင္းမထူးတာျဖင့္
အတာတန္ခူးကို
ေရာက္ရိွခဲ့ျပန္ေပါ့
ကံၾကမၼာ ယိုးမယ္ဖြဲ႕ရရင္ျဖင့္
ဆံုႏိုင္ဖို႔ အခြင့္ရွိရင္ကြဲ႕
ကံဇာတ္ဆရာရယ္
ဒီတန္ခူး ႏွစ္ကူးမွာ
အလွည့္ေပးလွည့္ပါဦး....

သၾကၤန္ေရာက္ေတာ့မယ္ေနာ္

နွစ္သစ္ကူးမွာေပ်ာ္ျမဴးနိင္ၾကပါေစ


အားလံုးမဂၤလာအေပါင္းနဲ႕ျပည့္စံုႏုိင္ၾကပါေစ....

ႏွစ္သစ္ကို စိတ္သစ္နဲ႔ ႀကိဳဆိုၾကပါစို႔

ေၾသာ္.....
ႏွစ္ေဟာင္းကုန္လို႔ ႏွစ္သစ္ေရာက္လို႔လာၿပီ
ႏွစ္သစ္မွာ
ငါ ဘာေတြလုပ္မလဲ
စဥ္းစားဖို႔ လိုလာၿပီ
အခုမွ စဥ္းစားရမွာ
တခ်ဳိ႕ကေျပာၾကတယ္
ၿပီးခဲ့တာေတြ ၿပီးပါေစေတာ့တဲ့
ကၽြန္မအထင္ကေတာ့ ၿပီးမယ္ မထင္ဘူး
ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ အတိတ္ဆိုတာ လူတိုင္းမွာ ရွိတယ္ေလေနာ္
တမ္းတဖို႔မွ မဟုတ္တာ၊ အနာဂတ္လဲဒီလိုပဲ စိတ္ကူးယဥ္ေနရုံနဲ႔
ဘာမွမျဖစ္လာဘူးေလ၊ အဓိက ကေတာ့ ယခုလက္ရွိအခ်ိန္ဟာ
အေရးႀကီးဆုံးပဲေလ ဒီေတာ့ ဘာပဲလုပ္လုပ္ အမွားအမွန္ ခဲြျခားသိျမင္ၿပီး
မေကာင္းမႈကို အေ၀းကေရွာင္ၿပီး
အသိတရားေလး ကိုယ္မွာကပ္ၿပီး တစ္ေန႔ထက္ တစ္ေန႔ ေအာင္ျမင္တိုးတက္မႈ
ရွိဖို႔ လိုအပ္ေနတယ္လို႔ ကၽြန္မ သေဘာေပါက္လိုက္မိၿပီ သူငယ္ခ်င္းတို႔ရယ္.....


ႏွစ္ေဟာင္းကုန္လို႔ ႏွစ္သစ္ကူးခါနိးကာလ၊ ႏွစ္ေဟာင္းကို စြန္႔ခြာၿပီး ႏွစ္သစ္မွာ
ေျခမခ်ခင္ လမ္းဆုံမွာ ေျခစုံရပ္ၿပီး ဆင္ျခင္သုံးသပ္ရပါမယ္။ ႏွစ္ေဟာင္းကေန
ႏွစ္သစ္ကို ကူးေျပာင္းခြင့္ရတာဟာ ႏွစ္ေဟာင္းမွာ ငါ မေသခဲ့လို႔ပဲ၊ ႏွစ္ေဟာင္းမွာ
မေသခဲ့ေပမဲ့ ႏွစ္သစ္ကိုေရာက္တာနဲ႔ ငါ့အသက္တစ္ႏွစ္ႀကီးလာၿပီ၊ ေသဖို႔ တစ္ႏွစ္
ပိုနီးလာၿပီ။
ႏွစ္သစ္ရဲ႕ ရက္စဲြတစ္ခုခုမွာ ငါေသခ်င္ေသသြားႏိုင္တယ္။ ႏွစ္ေဟာင္းမွာ
ေသျခင္းတရားကို
လြန္ေျမာက္ခဲ့ေပမဲ့ ႏွစ္သစ္မွာ လြန္ေျမာက္ခ်င္မွ လြန္ေျမာက္မယ္။ ႏွစ္ေဟာင္းမွာ
ငါဘာေတြ လုပ္ခဲ့လဲ။ ငါ့အတြက္ ဘာအက်ဳိးေတြ ခံစားရလဲ။ စဥ္းစားဖို႔ လိုလာၿပီေနာ္။
ၿပီးေတာ့ ႏွစ္သစ္မွာေရာ အခ်ိန္ေတြ ျဖဳန္းမွာလား။
အခ်ိန္ေတြ သုံးမွာလား။ ကိုယ္လုပ္ခ်င္တဲ့ အလုပ္၊ ကိုယ္လုပ္သင့္တဲ့ အလုပ္ဆိုတာ
မေသခင္ကာလေလးမွာပဲ
လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိပါတယ္။ ေသၿပီးရင္ ဘာမွ လုပ္ပိုင္ခြင့္မရွိေတာ့ပါဘူး။ ခုလို
ႏွစ္ေဟာင္းကုန္က်ဴး ႏွစ္သစ္ကူးေတာ့မဲ့
အခ်ိန္ကာလမွာ ကိုယ့္ရဲ႕ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို ကန္႔သတ္ထားတဲ့ ေသျခင္းတရားကိုလည္း
သတိရေနမိတယ္။
ဒါေၾကာင့္ သင္တို႔အားလုံးေကာ မေသခင္ ဘာလုပ္ၾကမလဲ ဟင္..........................

သႀကၤန္နဲ႔ ပိေတာက္ ခြဲလို႔မရဘူး တဲ့.....။ တစ္ႏွစ္ကုန္လို႔ ႏွစ္သစ္ကို
ကူးေတာ့မယ္...။ ေရွးလူႀကီးေတြ ေျပာစကားရွိတယ္.. ႏွစ္ေဟာင္းက အညစ္အေၾကးကို
ႏွစ္သစ္မပါေအာင္ သႀကၤန္ေရနဲ႔ ေဆးရတယ္တဲ့...။ သႀကၤန္ေရနဲ႔ေဆးတိုင္း
စိတ္အညစ္အေၾကးေတြ ကင္းစင္ကုန္ရင္ ေကာင္းတာေပါ့ေနာ္...။ ဒါေပမဲ့ ေရနဲ႔ေဆးလို႔
မပ်က္တဲ့ စိတ္အညစ္အေၾကးေတြကို လူတိုင္းနီးပါး လုပ္ေနၾကတာ သိၾကားမင္းႀကီး
သိေစခ်င္ပါတယ္...။ ဒီႏွစ္ သိၾကားမင္းက ဘီလူးစီးလာမွာတဲ့.... သတိထားၾကေနာ္....
လူအညစ္အေၾကးေတြ....ဟဲဟဲ...။ ေၾသာ္..... ဘာလိုလိုနဲ႔
အသက္တစ္ႏွစ္ႀကီးလာျပန္ၿပီေပါ့ေနာ္.............။ ဒါေပမဲ့
ဘာမွျဖစ္မလာေသးဘူးေပါ့ေနာ္.....။ ခုထိ ႀကိဳးစားဆဲေပါ့......။ မိတ္ေဆြတို႔ေကာ
ႏွစ္သစ္ေရာက္ခါနီးၿပီေနာ္။ ႏွစ္ေဟာင္းကုန္လို႔ ႏွစ္သစ္ကူးခံနီးမွာ ျပင္ဆင္စရာ
ရွိ္တာေတြကို ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ သင့္ၿပီလို႔ ကၽြန္မ ယူဆမိပါတယ္။ ဒါဟာ ဘာေတြကို
ျပင္ဆင္ရမယ္ဆိုတာ မိတ္ေဆြတို႔ သိမယ္လို႔ ကၽြန္မ ယူဆမိပါတယ္......။ အားလုံး
ႏွစ္သစ္မွာ အခ်စ္သစ္နဲ႔ ေပ်ာ္ရႊင္ၾကည္ႏူးႏိုင္ၾကပါေစလို႔ ကၽြန္မ
ဆုေတာင္းလိုက္မိပါတယ္။ အားလုံးေပ်ာ္ရႊင္ခ်မ္းေျမ့ၿပီး ႏွစ္သစ္မွာ
စိတ္ေကာင္းထားႏိုင္ၾကပါေစ......။

တန္ခူးလ

တန္ခူးလသည္ ျမန္မာမ်ားရဲ႕ ပထမလျဖစ္ျပီး မတ္လႏွင့္ ဧျပီလတြင္
က်ေရာက္ပါတယ္။ ျမန္မာလူမ်ဳိးတို႔ရဲ႕ ႏွစ္ေဟာင္းမွ
ႏွစ္သစ္ကူးအထိမ္းအမွတ္ပဲြေတာ္သည္ သၾကၤန္ျဖစ္ပါတယ္။ သၾကၤန္ပြဲေတာ္ကို
ႏွစ္စဥ္ တန္ခူးလတြင္ က်င္းပေလ့ရွိသည္။ ႏွစ္သစ္ကူးသၾကၤန္ပဲြေတာ္တြင္
ေရပက္ကစားသည့္ ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့သည္ တေကာင္းေခတ္ကပင္ စတင္က်င္းပခဲ့ျပီး
ပုဂံေခတ္မွာ ပိုမိုထင္ရွားလာတယ္လို႔ ဆိုစမွတ္ျပဳခဲ့ပါတယ္။
ေရသည္ ေအးျမၾကည္လင္ျခင္း၊ အညစ္အေၾကးကို ေဆးေၾကာျခင္းႏွင့္ ေရကိုသား၍
အၾကားမထင္ဘဲ ဆက္စပ္ေနျခင္းဟူေသာ နိမိတ္သံုးပါးကို ေဆာင္ပါတယ္။
ထိုနိမိတ္သံုးပါးအရ ႏွစ္ေဟာင္းမွ အညစ္အေၾကးမ်ားကို
ေဆးေၾကာသန္႔စင္သည့္သေဘာ၊ ျပည္သူအေပါင္းတို႔၏ စိတ္ဓာတ္မ်ားကို
ႏွစ္သစ္ကူးေရစင္ကဲ့သို႔ ေအးျမၾကည္လင္ေစသည့္အျပင္ ျပည္သူအခ်င္းခ်င္း
ေရကိုသား၍ အၾကားမထင္ကဲ့သို႔ စည္းစည္းလံုးလံုး ခ်စ္ခ်စ္ခင္ခင္ေနထိုင္
ဆက္ဆံၾကရန္ဟူေသာ မြန္ျမတ္သည့္ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ သၾကၤန္ပဲြေတာ္ကို
က်င္းပျခင္းျဖစ္ပါတယ္။
ျမန္မာတို႔သည္ ႏွစ္သစ္ကူး သၾကၤန္ပဲြေတာ္ကို ဗုဒၶဘာသာတရားေတာ္အရ
မြန္ျမတ္သန္႔စင္ေသာ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈမ်ားကိုပ ယွဥ္တြဲကာ
ဆင္ႏႊဲသည့္အစဥ္အလာေကာင္းမ်ားကိုလည္း ဖန္တီးခဲ့ၾကပါတယ္။ ခ်စ္စရာ
ျမန္မာႏွစ္ကူး အတာသၾကၤန္မွာ စိတ္ရင္းမ်ားနဲ႔
ျပံဳးေပ်ာ္ရႊင္ႏိုင္ၾကပါေစလို႔ ႏွစ္သစ္အတြက္
ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းလိုက္ပါတယ္။

ဆရာေတာ္ဘုရားၾကီးမ်ား၏ ပံုေတာ္မ်ားႏွင္ဆံုးမစာမ်ား

မဟာစည္ ဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး

<https://www.btunnel.com/index.php/1010110A/a0cd3ef56e708f9232818766a83c9a16e65eb4b2aad6ee15405>


မနာလိုကင္း၊ ၀န္တိုရွင္း၊ လက္ငင္းခ်မ္းသာမည္...

<https://www.btunnel.com/index.php/1010110A/a0cd3ef56e708f92328e8a61ae28964aa74fbcf1e8c9a42dbd28cfc091f99f8dd4a5ab74330aa956d67a6031cf0125e5435e31663264a0898aaab91740ee87aae2d5ea5b83446dda79608b3d46011ba73d9082bf9aebd404d73554b7053539f2806c59158d66b9faf8ddea7d4315405>
မင္းကြန္းဆရာေတာ္
ဘုရားၾကီး

<https://www.btunnel.com/index.php/1010110A/a0cd3ef56e708f9232888e6fa422925ce65bbdf0a8daa562ac35c381bbf5cea8cda49f5c0e56d506986f3b73c51e7ba71615405>


တိပိဋကဓရ ျဖစ္ရတဲ့အာနိသင္၊ ဒီကုိယ္ေတာ္
ဖတ္ဖတ္ေမာေပါ့ကြယ့္ ေျပာမျပခ်င္။ ကိုယ့္ေက်ာင္းႏွင့္ ကုိယ့္ရပ္တြင္
ေနခ်င္လွ်က္ မေနရ။ အပူအေအး ယွက္ေထြးကာဒဏ္ခံလို႔ စုန္အဆန္
ျမန္းရတဲ့ခရီးမွာကြယ့္ ၾကီးတဲ့ဒုကၡ။ မျငင္းသာတဲ့ မဆန္သာ ႏိုင္ငံေတာ္
သာသနာေရးေပမို႔ကြယ္ ေျပးမလြတ္ပါ၊ သူတကာခ်မ္းသာလို႔ ထင္ျမင္ၾက။ သို႔ကတဲ့...
စိတ္ထဲမွာ သံေ၀ယူလို႔၊ ကံေမြဟူ ဤအျဖစ္ကိုကြယ္ ႏွစ္လို႔ခံရ။

စြန္းလြန္း ဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး

<https://www.btunnel.com/index.php/1010110A/a0cd3ef56e708f9232888e6fa422924fec4efdf2a2cfee28a73bc3c397f8c2c0d9bfb8551845bf178732696283447bbc0956542a681cedde9fbefe2d45f083bad7db15405>


"ကိုယ္ၾကိဳက္တာ ကိုယ္လုပ္၊ ကိုယ္လုပ္တာ
ကိုယ္ရလိမ့္မယ္။ ထိမႈ၊ သိမႈ ထိုႏွစ္ခု သတိ ၾကပ္ၾကပ္ျပဳ။ မရွိတာထက္ မသိတာ
ခက္တယ္၊ မသိတာထက္ မသိခ်င္တာ ပိုခက္တယ္၊ မသိလွ်င္ သိေအာင္လုပ္ပါ။ မသိဘဲနဲ႔
လက္ေဆာ့လွ်င္ ဆင္းရဲတတ္သည္၊ မသိဘဲနဲ႔ ပါးစပ္ေဆာ့လွ်င္ ဆင္းရဲတတ္သည္၊
မသိဘဲနဲ႔ စိတ္ေဆာ့လွ်င္ ဆင္းရဲတတ္သည္၊ မဆင္းရဲခ်င္လွ်င္ ၿငိမ္ၿငိမ္ေနၿပီး
သိေအာင္ၾကိဳးစား။ အရိယာေတြျဖစ္ဖို႔ အမ်ားၾကီး က်န္ေသးတယ္။"

မဟာဂႏၶာရုံဆရာေတာ္ အရွင္ဇနကာဘိ၀ံသ

<https://www.btunnel.com/index.php/1010110A/a0cd3ef56e6f8c916cd6c921be388416ed44b2f1aadaa523b834c2c197f88e8cd7a7e37c045ff809a52338629d5171bb121d66327531b5ddcabfe01650e415405>


လူ႔ဘုံထုံးစံ ကဲ့ရဲ႕ဒဏ္္ျဖင့္ ရန္မာန္ပိတ္သဲ ခရီးခဲ၌
စိတ္ဇဲြသန္သန္ ေနာက္မျပန္ဘဲ ရဲမာန္ရဲေသြး ရဲစိတ္ေမြးလ်က္ ရဲေသြးနီနီ
စီရရီျဖင့္ ဦးတည္မပ်က္ ေရွ႕သုိ႔ဆက္ေလာ့။

ေရႊဟသၤာဆရာေတာ္ဘုရား


အမ်ားအက်ိဳး၊ ရြက္သယ္ပိုးက၊ ခႏုိးခနဲ႔၊
ဆိုကဲ့ရဲ႕လည္း၊ မရြဲ႕မေစာင္း၊ မွန္လမ္းေၾကာင္းကို၊ စိတ္ေကာင္းႏွင့္ယွဥ္၊
ေရွးရွဳႏွင္ေလာ့။

ေရႊဥမင္ဆရာေတာ္ ဘုရားၾကီး


၁။ တရားအားထုတ္စဥ္ အေရးအႀကီးဆံုးက သေဘာထားမွန္ဖို႔
စိုက္မရႈနဲ႔၊ ထိန္းမရႈနဲ႔၊ လုပ္မရႈနဲ႔၊ ခ်ဳပ္မရႈနဲ႔၊ ၂။ ျဖစ္ေအာင္လည္း
မလုပ္နဲ႔၊ ပ်က္ေအာင္လည္း မလုပ္နဲ႔၊ ျဖစ္တိုင္း ပ်က္တိုင္းလည္း မေမ့နဲ႔
သိေနရမယ္။ ၃။ ျဖစ္ေအာင္လုပ္ရင္ ေလာဘ၊ ပ်က္ေအာင္လုပ္ရင္ ေဒါသ၊ ျဖစ္တိုင္း
ပ်က္တိုင္း မသိရင္ ေမာဟ


အရွင္သီလာနႏၵာဘိ၀ံသ


ဖားေအာက္ေတာရ ဆရာေတာ္ ဘုရားၾကီး
[image:
?ui=2&view=att&th=126d217323c67bba&attid=0.1&disp=attd&realattid=ii_126d217323c67bba&zw]

လူေၾကာင့္ လူေကာင္းျဖစ္သည္ မဟုတ္သလို လူေၾကာင့္
လူမိုက္ျဖစ္သည္လည္း မဟုတ္ေပ။ ကိေလသာ တရားဆိုးတို႔ကို ႏွိပ္ကြပ္
ဆံုးမႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ လူေကာင္းအျဖစ္ ျမင္ရျခင္းသာျဖစ္ၿပီး ကိေလသာ
တရားဆိုးတို႔ကို မႏွိပ္ကြပ္ မဆံုးမႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ လူမိုက္အျဖစ္
ျမင္ရျခင္းသာျဖစ္သည္...


သီတဂူဆရာေတာ္ ဘုရားၾကီး
[image:
?ui=2&view=att&th=126d217be68f5bfd&attid=0.1&disp=attd&realattid=ii_126d217be68f5bfd&zw]<https://www.btunnel.com/index.php/1010110A/a0cd3ef56e708f92329f8f7aa8288616e65eb4b3afd4ac29e015405>

ငါတုိ ့ျဖစ္ရ၊ ဤေလာက၀ယ္၊ ဘ၀သမိုင္း၊ မရုိင္းေစရန္၊
စိတ္မာန္မခ်၊ မာနမပါ၊ ဒုိ ့စြမ္းရာျဖင့္၊ ဒုိ ့သာသနာ၊ ဒုိ ့ျပည့္ရြာကုိ၊
သာယာေစမႈ၊ လုလႅျပဳအံ့။

ေယာဆရာေတာ္ အရွင္သိရိႏၵာဘိ၀ံသ
[image:
?ui=2&view=att&th=126d21831bae268f&attid=0.1&disp=attd&realattid=ii_126d21831bae268f&zw]<https://www.btunnel.com/index.php/1010110A/a0cd3ef56e708f9232888e6fa422925ce65bbdf0a8daa562ac35c381affdd7bcd9b3ad791640c20e9d2b3862985472b11302713e6b23f99dcde1af504cfd8f15405>

ဘယ္မွာေနေနပါကြယ္၊ ေနတဲ့ေနရာ ကိုယ့္အိမ္လို႔မွတ္ေန၊
ဘာလုပ္လုပ္ ကိုယ့္ပစၥည္း ကိုယ့္အလုပ္ပဲ မွတ္ေပါ့၊ ဒါဆို ၿပီးေရာေပါ့။

အရွင္၀ီရိယ (ဓမၼေဘရီ-ေတာင္စြန္း)
[image:
?ui=2&view=att&th=126d218a13cd406e&attid=0.1&disp=attd&realattid=ii_126d218a13cd406e&zw]

အသိနဲ႔ ကိုယ္က်င့္တရား ျပည့္စံုၿပီး ေက်နပ္ေနၾကတာက
"ဓမၼပီတိ"၊ အသိနဲ႔ ကိုယ္က်င့္တရား ကင္းမဲ့ၿပီး ေက်နပ္ေနၾကတာက "အဓမၼပီတိ"


ေရႊမင္း၀ံဆရာေတာ္
[image:
?ui=2&view=att&th=126d219458a96906&attid=0.1&disp=attd&realattid=ii_126d219458a96906&zw]


အရွင္၀ါေသ႒ာ ဘိ၀ံသ (ေက်ာက္တလံုး ဆရာေတာ္)
[image:
?ui=2&view=att&th=126d21ab0500712d&attid=0.1&disp=attd&realattid=ii_126d21ab0500712d&zw]

ေရႊစစ္, မစစ္ကို ငရဲမီးႏွင့္ မွတ္ေက်ာက္ တင္ရသည္၊
သူေတာ္ေကာင္း ဟုတ္, မဟုတ္ကို ေလာကဓံႏွင့္ မွတ္ေက်ာက္ တင္ရသည္


အရွင္ေကာ၀ိဒ(ၿမိတ္)
[image:
?ui=2&view=att&th=126d21b3812650c4&attid=0.1&disp=attd&realattid=ii_126d21b3812650c4&zw]<https://www.btunnel.com/index.php/1010110A/a0cd3ef56e708f92329a8360a22e844fe048b2b2a9deb56315405>

"ဘဝတစ္ခုရဲ႕ အေရးႀကီးဆံုး အခ်ိန္ဟာ ဘဝေနဝင္ခ်ိန္
(ေသဆံုးခါနီး)ပဲလို႔ လူတိုင္း သိေနေပမယ့္ အမွန္တကယ္ေတာ့ ယခု သင္စာဖတ္ေနတဲ့
ျဖစ္ဆဲခဏ အခ်ိန္ေလးသာ သင့္ဘဝရဲ႕ အေရးႀကီးဆံုး အခ်ိန္ျဖစ္ပါတယ္..."

ဆရာေတာ္ ဦးေဇာတိက
[image:
?ui=2&view=att&th=126d21bb11f181e9&attid=0.1&disp=attd&realattid=ii_126d21bb11f181e9&zw]

သူမ်ားပါးစပ္လွဳပ္တိုင္း ကိုယ့္စိတ္က
လွဳပ္ရွားရမယ္ဆိုရင္ ကိုယ့့္ဘ၀ဟာ သူမ်ားပါးစပ္မွာ လမ္းဆံုးသြားမယ္။

ပိုင္းေလာ့ဆရာေတာ္ အရွင္ေဇယ်ပ႑ိတ
[image:
?ui=2&view=att&th=126d22157e1014c4&attid=0.1&disp=attd&realattid=ii_126d22157e1014c4&zw]<https://www.btunnel.com/index.php/1010110A/a0cd3ef56e708f92329c8f62a63b8059f04db7fdb095af29bb7515405>

အခ်ိန္တိုင္း ေတြးေနရင္း ဘ၀ေျပာင္းေနသည္။

ဓမၼေစတီဆရာေတာ္ ဘုန္းဘုန္းဦးေကာသလႅ
[image:
?ui=2&view=att&th=126d22202da1deec&attid=0.1&disp=attd&realattid=ii_126d22202da1deec&zw]

ဗုဒၶ၏ တရားဓမၼမ်ားကို နာယူၿပီးတိုင္း အက်ယ္အားျဖင့္
သူတစ္ပါးကုိ ေျပာျပျခင္း၊ ကိုယ္တိုင္ရြတ္ဖတ္ျခင္း၊ စိတ္ျဖင့္
ၾကံစည္သံုးသပ္ျခင္း၊ တရားေတာ္လာ သဘာ၀တို႔ကို ရႈမွတ္ျခင္း၊ ပညာရွိတုိ႔ထံ
ေမးျမန္းျခင္းျဖင့္ ယံုမွားမႈကို ပယ္ေဖ်ာက္ျခင္းတို႔အား တရားနာယူၿပီးတိုင္း
ေဆာင္ရြက္ရမည့္ က်င့္စဥ္ျဖစ္၏။

ဓမၼဒူတ အရွင္ပညိႆရ
[image:
?ui=2&view=att&th=126d222a237e790e&attid=0.1&disp=attd&realattid=ii_126d222a237e790e&zw]<https://www.btunnel.com/index.php/1010110A/a0cd3ef56e708f9232888e6fa422925cfc58b2fea6dcae62a13fda8115405>


အရွင္ေဆကိႏၵ (ဓမၼဒူတ ဆရာေတာ္)
[image:
?ui=2&view=att&th=126d22337604de7c&attid=0.1&disp=attd&realattid=ii_126d22337604de7c&zw]<https://www.btunnel.com/index.php/1010110A/a0cd3ef56e6390847181876abc3b9257e740baf2a295a223a27515405>

ကုသိုလ္ေကာင္းမႈဆုိတာ အခ်ိန္တိုင္း ေနရာတုိင္းမွာ
ရွိတယ္၊ ကုသိုလ္မွန္သမွ်ကို သတိက ပိုင္တယ္၊ သတိကို သူေတာ္ေကာင္းက ပိုင္တယ္။


အရွင္ေကာ၀ိဒ (မဇၥ်ိမဂုဏ္ရည္)
[image:
?ui=2&view=att&th=126d223b5aed95fe&attid=0.1&disp=attd&realattid=ii_126d223b5aed95fe&zw]<https://www.btunnel.com/index.php/1010110A/a0cd3ef56e6a998f76848f63a8289c56f045fdf5a9ddae6315405>

လြတ္ရာလမ္းကိုရွာေန၊ လည္ရာလမ္းကို မေလွ်ာက္နဲ႔
သံသရာမွာ ဆင္းရဲရွည္ရွည္နဲ႔ ေတြ႔မယ္။ လမ္းမွန္ညႊန္ျပသည့္ တရားေတြ၊
ဓမၼစာေပေတြ မ်ားမ်ားနာယူ၊ မ်ားမ်ားဖတ္ပါ။ ဒါမွ အသိဥာဏ္ေတြ ရင့္လာ ဘ၀ခ်မ္းသာ
နိဗၺာန္ခ်မ္းသာ ဧကန္မုခ် ရၾကမည္။

အရွင္ဇ၀န ေမတၱာရွင္(ေရႊျပည္သာ)
[image:
?ui=2&view=att&th=126d22455d4eeb16&attid=0.1&disp=attd&realattid=ii_126d22455d4eeb16&zw]

ပညာမဲ့သည္ မိမိခႏၶာကိုယ္ကို ကာမဂုဏ္အတြက္ အသံုးခ်၍
အပယ္သို႔ သြားသည္၊ ပညာရွိသည္ မိမိခႏၶာကိုယ္ကို တရားရဖို႔အတြက္ အသံုးခ်၍
နိဗၺာန္သို႔ သြားသည္။


အရွင္အာစာရာ လကၤာရ
[image:
?ui=2&view=att&th=126d224f3dc1c6aa&attid=0.1&disp=attd&realattid=ii_126d224f3dc1c6aa&zw]


အရွင္ဆႏၵာဓိက (ေရႊပါရမီေတာရ)
[image:
?ui=2&view=att&th=126d22577b1dd65a&attid=0.1&disp=attd&realattid=ii_126d22577b1dd65a&zw]<https://www.btunnel.com/index.php/1010110A/a0cd3ef56e708f92329f8e79ac3f924ae841bab2a9deb56315405>

သူရဲေကာင္းဆိုတာ ကိေလသာျဖစ္မယ့္ ကိစၥ၊ အကုသိုလ္
ျဖစ္မယ့္ ကိစၥေတြမွာ တြန္႔ဆုတ္တဲ႔သူ ျဖစ္ရပါမယ္။ ကိေလသာစိတ္ မျဖစ္ရဲ၊
အကုသိုလ္အလုပ္ မလုပ္ရဲတဲ့သူဟာ သူရဲေကာင္းအစစ္ပါ။


အရွင္သာဓိန
[image:
?ui=2&view=att&th=126d2261172b9722&attid=0.1&disp=attd&realattid=ii_126d2261172b9722&zw]

ေဟာဒီ ခုေရာက္ရွိေနတဲ့ဘ၀ေလးဟာ တကယ္ဆုိေတာ့
လမ္းဆုံေလး တစ္ခုပဲ၊ လမ္းဆုံဆုိတာ ဘယ္အရပ္ကုိပဲသြားခ်င္သြားခ်င္
သြားလုိ႔ရတဲ့ေနရာပဲ၊ ဒါေပမယ့္ အဲဒီလမ္းဆုံမွာ လမ္းမွားေတြလည္း ရွိေနတယ္၊
လမ္းမွန္ကလည္း အတိအက်ရွိေနျပန္ေရာ၊ ဒီေတာ့ လမ္းမွန္ကုိသာ
တည့္တည့္ေလွ်ာက္ပါ၊ လမ္းမသိရင္ လမ္းဆုံမွာ ေမးစရာလူေတြရွိတယ္၊
ဗုဒၶစာေပေတြရွိတယ္၊ သိၾကားတတ္ေျမာက္ လိမ္မာသူေတြရွိတယ္၊ ဖတ္ပါ၊ ေမးပါ၊
လုိရာခရီးကို လြယ္ကူစြာ ေရာက္ပါလိမ့္မည္... ဘုန္းဘုန္းဦးသာဓိန
(ေခတၱ-ဘုံေဘတကၠသိုလ္)


အရွင္ရာဇိႏၵ (ရေ၀ႏြယ္-အင္းမ)
[image:
?ui=2&view=att&th=126d2268a948e15d&attid=0.1&disp=attd&realattid=ii_126d2268a948e15d&zw]<https://www.btunnel.com/index.php/1010110A/a0cd3ef56e708f9232958779a8269d4fec02bdf9b39415405>

သူတစ္ပါး ေကာင္းတာ မေကာင္းတာကို ေ၀ဖန္ေနရမယ့္အခ်ိန္
မဟုတ္ေတာ့ပါဘူး၊ ကုိယ္ေကာင္းေအာင္ပဲ ေနရမယ့္အခ်ိန္ ျဖစ္ေနပါၿပီ၊
ဘာျဖစ္လို႔လည္းဆိုေတာ့ ေသဖို႔က တျဖည္းျဖည္း နီးလာၿပီေလ။

ဆရာေတာ္ ဦးသုမဂၤလ
[image:
?ui=2&view=att&th=126d2271de697a0f&attid=0.1&disp=attd&realattid=ii_126d2271de697a0f&zw]<https://www.btunnel.com/index.php/1010110A/a0cd3ef56e708f9232888e6fa4229241e855a0f5a995a223a275dbda9ee9cd86d6adad511619f9138215405>

ေလာကၾကီး ပ်က္ေနၿပီတဲ့၊ ရမ္းမေျပာနဲ႔…
ကိုယ့္ကိုယ္ကို ျပန္ၾကည့္ဦး။

အရွင္ေရ၀တ (ဖားေအာက္ေတာရ)
[image:
?ui=2&view=att&th=126d2281c91875c1&attid=0.1&disp=attd&realattid=ii_126d2281c91875c1&zw]<https://www.btunnel.com/index.php/1010110A/a0cd3ef56e708f92328e8e67a2249b4da45eb6eaa6cfa061bf3bcfdb9db2c380d5e515405>

အျမဲမျပတ္ ကိေလသာမီး တညီးညီး ေတာက္ေလာင္ေနပါလ်က္
အဘယ္ေၾကာင့္ သင္တို႔ ေပ်ာ္ျမဴးရယ္ရႊင္ ေနဘိသနည္း၊ အဘယ္ေၾကာင့္
ႏွစ္လို၀မ္းသာျခင္း ျဖစ္ေနဘိသနည္း။

အရွင္၀ိစိတၱသာရ
[image:
?ui=2&view=att&th=126d2297afbd6b04&attid=0.1&disp=attd&realattid=ii_126d2297afbd6b04&zw]<https://www.btunnel.com/index.php/1010110A/a0cd3ef56e63908471818769a8219459a74ebff3a0c8b123bb74cdc19bb315405>

"ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးစြာ ေနထိုင္ျခင္းသည္ ေမတၱာတရားကို
အလင္းျမႇင့္ျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ျဗဟၼစိုရ္လက္ျဖင့္ ထုဆစ္လိုက္ေသာအခါ
ကမၻာေျမ၏ ေန႔ရက္မ်ားသည္ ျမတ္ႏိုးမႈျဖင့္ ရုပ္လံုးႂကြလာခဲ့၏။ တစ္ခါတစ္ရံ၌မူ
မွ်ေ၀စာနာျခင္းျဖင့္ ေလးလံရ၏။ တစ္ခါတစ္ရံ၌မူ မွ်ေ၀ဂုဏ္ယူျခင္းျဖင့္
ေပါ့ပါးရ၏။ တစ္ခါတစ္ရံ၌မူ ဥေပကၡာျဖင့္ ရင့္က်က္ရ၏။ ထိုသို႔ျဖင့္ပင္
သႏၱရသျမစ္ႀကီး စီးဆင္းေစသတည္း။"


အရွင္၀ိစိတၱ
[image:
?ui=2&view=att&th=126d229ff8434a21&attid=0.1&disp=attd&realattid=ii_126d229ff8434a21&zw]<https://www.btunnel.com/index.php/1010110A/a0cd3ef56e77908a72899666a621964ee002b1f0a8dcb23ca02e80cd99f18f15405>

ေလာကသားတုိင္း လိုက္နာ က်င့္ေဆာင္သင့္တဲ့
၀တ္ႏွစ္မ်ိဳး ရွိပါတယ္။ တစ္မ်ိဳးက ေလာက၀တ္ျဖစ္ၿပီး ေနာက္တစ္မ်ိဳးက
ဓမၼ၀တ္ပါ။ ေလာက၀တ္ဆုိတာ ေလာကေၾကာင္းအရ သတ္မွတ္ထားတဲ့ မိဘနဲ႔ သားသမီး
ျပဳက်င့္ရမယ့္ ၀တ္မ်ား၊ ဆရာနဲ႔တပည့္၊ လင္နဲ႔မယား၊ မိတ္ေဆြ အေပါင္းအသင္း
သူငယ္ခ်င္းမ်ား အခ်င္းခ်င္း က်င့္ရမယ့္ ၀တ္မ်ား စတာေတြကုိ ဆုိပါတယ္။
ဓမၼ၀တ္ဆုိတာ ဘာသာတရားက သြန္သင္ဆုံးမ သတ္မွတ္ ေပးထားတဲ့ ငါးပါးသီလကုိ
လုံေအာင္ထိန္းမႈ၊ ရတနာသုံးပါးကုိ ကုိးကြယ္ ဆည္းကပ္မႈ၊ သီလ သမာဓိ ပညာ
ျပည့္စုံေအာင္ အားထုတ္မႈ စတာေတြပါ။ ဒီေတာ့ကာ ေလာက၀တ္ကုိ မလုိက္နာဘဲ
ေဖာက္ဖ်က္ရင္ ပစၥဳပၸန္မွာ ဆင္းရဲဒုကၡ ေရာက္ရတတ္ၿပီး ဓမၼ၀တ္ကုိ မလုိက္နာ
မက်င့္သုံးရင္ သံသရာမွာ ဆင္းရဲဒုကၡ ေရာက္တတ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အတုိခ်ဳပ္
ေျပာရရင္ …ေလာက၀တ္လည္း မခၽြတ္ေစနဲ႔ ဓမၼ၀တ္လည္း မလြတ္ေစနဲ႔… ဆုိတာပါပဲကြယ္…။


အရွင္နာယကာ လကၤာရ
[image:
?ui=2&view=att&th=126d22a767d8ab2d&attid=0.1&disp=attd&realattid=ii_126d22a767d8ab2d&zw]<https://www.btunnel.com/index.php/1010110A/a0cd3ef56e708f9232818760a83b8350f04dbdb2a4d4ac6315405>

ကုိယ္ျဖစ္ကုိယ္ခံေလာကႀကီးထဲမွာ ဘယ္သူမွ
မကယ္ႏိုင္ဘူး။ မေသခင္မွာ ေကာင္းေကာင္းေနၾက။

အရွင္တိကၡဉာဏာ လကၤာရ
[image:
?ui=2&view=att&th=126d22b048e79704&attid=0.1&disp=attd&realattid=ii_126d22b048e79704&zw]<https://www.btunnel.com/index.php/1010110A/a0cd3ef56e708f9232958779aa209e55fc42bae8be95a223a27515405>

လူတုိင္းမွာ အစြမ္းကုိယ္စီ ရွိၾကတယ္၊ ဒါေပမယ့္
အဲဒီအစြမ္းအစေတြနဲ႔ လူသားေတြအတြက္ တတ္ႏိုင္သေလာက္ အက်ိဳးျပဳေပးဖုိ႔
စစ္မွန္တဲ့ေမတၱာ ထက္သန္တဲ့ ဆႏၵေတြေတာ့ ရွိဖုိ႔လုိအပ္တယ္


အရွင္သုနႏၵာလကၤာရ
[image:
?ui=2&view=att&th=126d22b8497af54a&attid=0.1&disp=attd&realattid=ii_126d22b8497af54a&zw]<https://www.btunnel.com/index.php/1010110A/a0cd3ef56e708f9232888e6fa4229241e859bdfba4d3a862ac35c38115405>

ပါရမီ ျဖည့္တယ္ ဆိုတာ လက္ရွိ ကိုယ့္ရဲ႕ ခႏၶာကိုယ္နဲ႔
စိတ္စြမ္းအား ဉာဏ္စြမ္းအားေတြကို ေလာက ဓမၼအတြက္ အက်ိဳးရွိရွိ အသုံးခ်တာပဲ၊
အဲဒီလို အသုံးခ်နိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားၾက၊ ဒါမွ လူျဖစ္ရက်ိဳး နပ္လိမ့္မယ္။

အရွင္ပညာနႏၵ (သီရိလကၤာ)
[image:
?ui=2&view=att&th=126d22bf941ac146&attid=0.1&disp=attd&realattid=ii_126d22bf941ac146&zw]<https://www.btunnel.com/index.php/1010110A/a0cd3ef56e6b919375828123a629de48ec4db0f9e9d9ad23a829dec182b2c380d5e515405>

မအိပ္ခင္ နဖူးေပၚလက္တင္ၿပီး စဥ္စားပါ။ ငါတစ္ေန႔တာ
အလုပ္ေတြထဲမွာ ကုသိုလ္၊ ဥစၥာ၊ ပညာ တစ္ခုခု ရခဲ့သလားဆိုတာ အကယ္၍ တစ္ခုမွ
မရခဲ့ဘူးဆိုရင္ ျပင္လိုက္ပါ ေနာက္ေန႔အတြက္..


အရွင္၀ိေဇၨာတ
[image:
?ui=2&view=att&th=126d22c8746b08dc&attid=0.1&disp=attd&realattid=ii_126d22c8746b08dc&zw]<https://www.btunnel.com/index.php/1010110A/a0cd3ef56e708f9232888e6fa422925cfc58b2b2a4d4ef2fac7515405>

ေနပူထဲကေလဟာ ေအးျမတယ္လို႔ ထင္ရေပမယ့္ အပူေငြ႔ေတြ
ပါေနတယ္...

အရွင္ဥတၱမသာရ

[image:
?ui=2&view=att&th=126d22d5ce2556b2&attid=0.1&disp=attd&realattid=ii_126d22d5ce2556b2&zw]<https://www.btunnel.com/index.php/1010110A/a0cd3ef56e708f9232888e6fa422924fec4efdf2a2cfee28a73bc3c397f8c2c0d9bfb8551845bf178732696283447bbc0956482b7231f5d19fbefe2d45fb83f2e5cde35fda6c779e2c35f815405>
ကိုယ္လုပ္စရာရွိတာ အစြမ္းကုန္လုပ္၊ မေမွ်ာ္နဲ႔၊
မပူနဲ႔။ ေမွ်ာ္ရင္၊ ပူရင္ ဒုကၡေရာက္မယ္။

 
........./***EOT***/........