7/10/2011

ေအးခ်မ္းေစဖို႔

သူက မုန္းလည္း....
အမုန္းမဖက္ ေမတၱာလက္ႏွင့္
ေပြ႕ဖက္ေခၚငင္ ျပံဳးပန္းဆင္ပါ။
သူက ၿငိဳျငင္...
အျပစ္တင္လည္း ခ်စ္ခင္႐ုိးသား
ျမတ္စိတ္ထား၍ စကားခ်ဳိျမ
ႏႈတ္စကားလွကို ဖြဖြဆိုပါ။
သူက ရန္ရွာ....
ျပဳမူပါလည္း ညင္သာသက္သက္
ခြင့္လႊတ္လ်က္ႏွင့္ ႏွစ္ဖက္ႏွစ္၀
ေအးျငိမ္းရေအာင္ လမ္းျပေဆာင္ပါ။
ေမတၱာ၊ သစၥာ...
အႏွစ္နာႏွင့္ ဘယ္ခါမဟူ
စိတ္ထားျဖဴစြာ ေနတတ္ပါမွ
သင္၏ဘ၀ ေအးခ်မ္းရလိမ့္......