7/16/2014

ေရႊျမန္မာရဲ႕ ဒႆ န
ဘ၀ဆိုတာ ကိုယ္အရႈံးေပးမွ ရႈံးတာပါ


ေစ်းသည္