5/17/2011

ပရိနိဗၺာန္စံေသာေန႔ (ကဆုန္လျပည့္ အဂၤါေန႔)

ဗုဒၶဘာသာ၀င္တို႔အတြက္ ဗုဒၶ၀င္အက်ဥ္း


၁။ လူအမည္=သိဒၶတၳ
၂။ ဘုရားဘြဲ႔=ေဂါတမ
၃။ မိဘအမည္=သုေဒၶါဒနမင္း ႏွင့္ မာယာေဒ၀ီ
၄။ ၾကင္ယာေတာ္=ယေသာ္ဓရာ ( ဘဒၵကဥၥနာ )
၅။ ရင္ေသြးေတာ္=ရာဟုလာ
၆။ ေယာက္ဖေတာ္=ေဒ၀ဒတ္
၇။ မိေထြးေတာ္=ေဂါတမီ
၈။ ေနျပည္ေတာ္=ကပိလ၀တ္ျပည္ ( သကၠတိုင္း၊ မဇၩိမေဒသ )။
၉။ ဖြားရာဌာန=လုမၺိနီဥယ်ာဥ္ ( ကပိလ၀တ္ႏွင့္ ေဒ၀ဒဟၾကား )။
၁၀။ နန္းစံႏွစ္=၁၃-ႏွစ္ၾကာ ( ၁၆-ႏွစ္မွ ၂၉ ႏွစ္ )။

၁၁။ နိမိတ္ႀကီးမ်ား=သူအို, သူနာ, သူေသ, ရဟန္း
၁၂။ ဗ်ာဒိတ္ခံယူေသာဘ၀=သုေမဓာရေသ့ဘ၀
၁၃။ ဗ်ာဒိတ္ခံယူေသာေန႔=ကဆုန္လေျပ့ေန႔
၁၄။ ဗ်ာဒိတ္ေပးေသာဘုရား=ဒီပကၤရာျမတ္စြာဘုရား
၁၅။ ပါရမီျဖည့္ဖက္=သုမိတၱာအမ်ိဳးသမီး ( ယေသာ္ဓရာအေလာင္း )။
၁၆။ ပါရမီျဖည့္ရာကာလ=ေလးသေခ်ၤႏွင့္ ကမၻာတသိန္း ( သုေမဓာဘ၀ မွ ေ၀ႆႏၲရာဘ၀အထိ )။
၁၇။ ပါရမီျဖည့္ရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္=သတၱ၀ါမ်ားအက်ိဳး ေဆာင္ရြက္ရန္
၁၈။ ဒုကၠရစရိယာ က်င့္ရေသာႏွစ္=၆-ႏွစ္ၾကာ ( ၉၇-မွ-၁၀၃ ထိ )။
၁၉။ ဒုကၠရစရိယာ က်င့္သည့္ေနရာ=ဥရုေ၀ဠေတာ
၂၀။ ဘုရားျဖစ္ခ်ိန္ သက္ေတာ္=၃၅-ႏွစ္အရြယ္

၂၁။ ဘုရားပြင့္ရာ သက္တမ္း=၁၀၀-တမ္း
၂၂။ အလုပ္အေကၽြး=ပဥၥ၀ဂၢီ ငါးဦး ( ဒုကၠရစရိယာ က်င့္ခိုက္ )။
၂၃။ တရားဦးေဟာသည့္ေနရာ=ဗာရာဏသီ မိဂဒါ၀ုန္ေတာ
၂၄။ ပထမဆံုး သာ၀က=ပဥၥ၀ဂၢီ ငါးဦး
၂၅။ ေနာက္ဆံုးကၽြတ္ေသာ သာ၀က=သုဘဒၵပရိဗိုဇ္
၂၆။ လက္ယာရံ အဂၢသာ၀က-အရွင္သာရိပုတၱရာ
၂၇။ လက္၀ဲရံ အဂၢသာ၀က=အရွင္ေမာဂၢလာန္
၂၈။ အဆံုးအမ သာသနာ=ပရိယတၱိ, ပဋိပတၱိ, ပဋိေ၀ဓ
၂၉။ က်င့္စဥ္သိကၡာ=သီလ, သမာဓိ, ပညာ
၃၀။ ခ်မွတ္ေသာ လမ္းစဥ္=မဇၩိမပဋိပဒါ ( မဂၢင္လမ္းစဥ္ )။

၃၁။ သေႏၶယူေသာေန႔=မဟာသကၠရာဇ္ ၆၇-ခု၊ ၀ါဆိုလျပည့္၊ ၾကာသပေတးေန႔။
၃၂။ ဖြားျမင္ေသာေန႔=မဟာသကၠရာဇ္ ၆၈-ခု၊ ကဆုန္လျပည့္၊ ေသာၾကာေန႔။
၃၃။ ေတာထြက္ေသာေန႔=မဟာသကၠရာဇ္ ၉၇-ခု၊ ၀ါဆိုလျပည့္၊ တနလၤာေန႔။

၃၄။ ဘုရားျဖစ္ေသာေန႔=မဟာသကၠရာဇ္ ၁၀၃-ခု၊ ကဆုန္လျပည့္၊ ဗုဒၶဟူးေန႔။
၃၅။ ဓမၼစၾကာေဟာေသာေန႔=မဟာသကၠရာဇ္ ၁၀၃-ခု၊ ၀ါဆိုလျပည့္၊ စေနေန႔။
၃၆။ ပရိနိဗၺာန္စံေသာန႔=မဟာသကၠရာဇ္ ၁၄၈-ခု၊ ကဆုန္လျပည့္၊ အဂၤါေန႔။
၃၇။ ေတေဇာဓာတ္ေလာင္ေသာေန႔=မဟာသကၠရာဇ္ ၁၄၈-ခု၊ ကဆုန္လဆုတ္ ၁၂-ရက္၊ တနဂၤေႏြေန႔။
..............................................................................................................................................
ေဂါတမ ျမတ္စြာဘုရား၏ ဗုဒၶ၀င္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ေဆာင္ပုဒ္

မ, သိ, ၾက, လတ္ ၊ ေတြး, ဆ, အပ္ ၊ ေန႔ျမတ္ ခုနစ္ေထြ ။
သန္, ဖြား, ေတာ, ပြင့္ ၊ စက္, စု, သင့္ ၊ ရွင္ပင့္ သာကီေဆြ ။

ရွင္းလင္းခ်က္။
၁။
မ=ၾကာသပေတးေန႔တြင္
သန္=ပဋိသေႏၶ ေနေတာ္မူပါသည္။

၂။
သိ=ေသာၾကာေန႔တြင္
ဖြား=ဖြားျမင္ေတာ္မူပါသည္။

၃။
ၾက=တနလၤာေန႔တြင္
ေတာ=ေတာထြက္ေတာ္မူပါသည္။

၄။
လတ္=ဗုဒၶဟူးေန႔တြင္
ပြင့္=ဘုရားပြင့္ (ျဖစ္) ေတာ္မူပါသည္။

၅။
ေတြး=စေနေန႔တြင္
စက္=ဓမၼစၾကာတရား ေဟာေတာ္မူပါသည္။

၆။
ဆ=အဂၤါေန႔တြင္
စု=စုတိ ( ပရိနိဗၺာန္ ) စံေတာ္မူပါသည္။

၇။
အပ္=တနဂၤေႏြေန႔တြင္
သင့္=ေတေဇာဓာတ္ ( မီးသင့္ ) ေလာင္ေတာ္မူပါသည္။


...............................................................................................................................................
ဗုဒၵဘာသာ၀င္တိုင္းရသင္႔တဲ႔ဘုရားရွီခိုးပါ
( လယ္တီဆရာေတာ္ ေရးသားေသာ ဗုဒၶ၀င္ဘုရားရွိခိုး လကၤာ )

၁။ သေႏၶယူေသာေန႔ ( မ=သန္ )
သံုးလူ႔ရွင္ပင္၊ ကၽြန္႔ထိပ္တင္၊ ေသာင္းခြင္စၾကာ၀ဠာ၊ နတ္ျဗဟၼာတို႔၊ ညီညာရံုးစု၊ ေတာင္းပန္မႈေၾကာင့္၊ ရတုနဂို၊ ရႊန္းရႊန္းစိုသည္၊ ၀ါဆိုလေျပ႔၊ ၾကြက္မင္းေန႔၀ယ္၊ ခ်မ္းေျမ႔ၾကည္ျဖဴ၊ သေႏၶယူသည္၊ နတ္လူျငိမ္းဖို႔ ကိန္းပါကိုး။၂။ ဖြားေတာ္မူေသာေန႔ ( သိ=ဖြား )
သေႏၶယူကာ၊ ဆယ္လၾကာေသာ္၊ မဟာသကၠရာဇ္၊ ေျခာက္ဆယ့္ရွစ္ၾကံဳ၊ ကဆုန္လေျပ့၊ ေသာၾကာေန႔၀ယ္၊ ခ်မ္းေျမ့စံုစီ၊ လုမၺိနီ၌၊ မဟီလႈိက္ဆူ၊ ဖြားေတာ္မူသည္၊ နတ္လူေအာင္ျမိဳ႔ လမ္းပါကိုး။၃။ ေတာထြက္ေသာေန႔ ( ၾက=ေတာ )
ဖြားျမင္ေျမာက္ေသာ္၊ ဆယ့္ေျခာက္ႏွစ္၀ယ္၊ ပ်ိဳႏုနယ္၌၊ သံုးသြယ္ေရႊနန္း၊ သိမ္းျမန္းျပီးလစ္၊ ဆယ့္သံုးႏွစ္လွ်င္၊ ဘုန္းသစ္လွ်ံလူ၊ စံေတာ္မူ၍၊ ရြယ္မူႏုျဖိဳး၊ ႏွစ္ဆယ့္ကိုး၀ယ္၊ ေလးမ်ိဳးနိမိတ္၊ နတ္ျပဟိတ္ေၾကာင့္၊ ေရႊစိတ္ျငင္ျငိဳ၊ သံေ၀ပိုက၊ ၀ါဆိုလေျပ့၊ က်ားမင္းေန႔၀ယ္၊ ခ်မ္းေျမ့ရဂံု၊ ေတာရလႈံသည္၊ စံုျမိဳင္ပင္ရိပ္ ခန္းမွာကိုး။၄။ ဘုရားျဖစ္ေသာေန႔ ( လတ္=ပြင့္ )
ေတာရပ္ျမိဳင္ေပၚ၊ ေျခာက္ႏွစ္ေပ်ာ္၍၊ ခါေတာ္တဖံု၊ ပြင့္ခ်ိန္ၾကံဳက၊ ကဆုန္လေျပ့၊ ဆင္မင္းေန႔၀ယ္၊ ေျမ့ပရေမ၊ ပလႅင္ေဗြထက္၊ ေရႊေညာင္ေတာ္ႀကီး၊ ဗိတာန္ထီးႏွင့္၊ မျငီးၾကည္ျဖဴ၊ ေနေတာ္မူလ်က္၊ ရန္ျမဴခပင္း၊ အမိုက္သင္းကို၊ အရွင္းပယ္ေဖ်ာက္၊ အလင္းေပါက္က၊ ထြန္းေတာက္ဘုန္းေတာ္၊ ေသာင္းလံုးေက်ာ္သည္၊ သံုးေဖာ္လူတို႔ ျငမ္းပါကိုး။၅။ ဓမၼစၾကာေဟာေသာေန႔ ( ေတြး=စက္ )
ဘုရားျဖစ္ခါ၊ မိဂဒါသို႔၊ စၾကာေရႊဘြား၊ ျဖန္႔ခ်ီသြား၍၊ ငါးပါး၀ဂၢီ၊ စံုအညီႏွင့္၊ မဟီတေသာင္း၊ တိုက္အေပါင္းမွ၊ ခေညာင္းကပ္လာ၊ နတ္ျဗဟၼာအား၊ ၀ါဆိုလေျပ့၊ စေနေန႔၀ယ္၊ ေၾကြ ႔ေၾကြ ႔လွ်ံတက္၊ ဓမၼစက္ကို၊ မိန္႔ျမြက္ေထြျပား၊ ေဟာေဖာ္ၾကားသည္၊ တရားနတ္စည္ ရြမ္းတယ္ကို။၆။ ပရိနိဗၺာန္စံေသာေန႔ ( ဆ=စု )
တရားနတ္စည္၊ ေဆာ္ရြမ္းလည္က၊ သံုးမည္ဘံုသိုက္၊ တေသာင္းတိုက္၀ယ္၊ ကၽြတ္ထိုက္သသူ၊ နတ္လူျဗဟၼာ၊ သတၱ၀ါကို၊ ေခမာေသာင္သို႔၊ ေဖာင္ကူးတို႔ျဖင့္၊ ေဆာင္ပို႔ျပီးခါ၊ ၀ါေလးဆယ့္ငါး၊ သက္ကား ရွစ္ဆယ္၊ စံုျပည့္ၾကြယ္က၊ ရာေလးဆယ့္ရွစ္၊ သကၠရာဇ္၀ယ္၊ နယ္မလႅာတိုင္း၊ စံႏႈိင္းမယုတ္၊ ကုသိနာရံု၊ အင္ၾကင္းစံု၌၊ ကဆုန္လျပည့္၊ အဂၤါေန႔၀ယ္၊ ခ်မ္းေျမ့နိဗၺဴ၊ စံေတာ္မူသည္၊ ၀ွန္းဆူေသာင္းလံုး ေက်ာ္တယ္ကို။


၇။ ေတေဇာဓာတ္ ေလာင္ေသာေန႔ ( အပ္=သင့္ )
နိဗၺဴစံျပီ၊ ရႈမအီသား၊ သိဂႌေရႊေလွာ္၊ အေလာင္းေတာ္ကို၊ ထိုေရာ္ကဆုန္၊ လဆုတ္ၾကံဳ၍၊ ဂဠဳန္ေန႔၀ယ္၊ ခိုးေငြ႔မေႏွာ၊ ဓာတ္ေတေဇာလွ်င္၊ ရွင္ေစာဉာဏ္စက္၊ ဓိ႒ာန္ခ်က္ျဖင့္၊ လွ်ံတက္ေကာ္ေရာ္၊ မီးပူဇာ္သည္၊ ေမြေတာ္ရွစ္စိတ္ ၾကြင္းတယ္ကို။
ထိုခုနစ္ေန႔၊ သာခ်မ္းေျမ့ကို၊ ေဆြ႔ေဆြ႔ၾကည္ျဖဴ၊ အာရံုယူလ်က္၊ သံုးလူတို႔နတ္၊ ျမတ္ထက္ ျမတ္သား၊ အထြဋ္ေခါင္ဖ်ား၊ ကိုယ္ေတာ္ဘုရားကို၊ သံုးပါးမွန္စြာ၊ ၀ႏၵနာျဖင့္၊ သဒၶါျဖိဳးျဖိဳး၊ ကၽြန္ရွိခိုးသည္၊ ေကာင္းက်ိဳးခပ္သိမ္း ၾကြယ္ေစေသာ္။

ကဆုန္လၿပည့္ေန႔
မဟာသကၠရာဇ္ (၆၈) ခုႏွစ္၊ ကဆုန္လၿပည့္ ေသာၾကာေန႔တြင္ လုမၺနီအင္ၾကင္းေတာ ဘုရားအေလာင္း ဖြားၿမင္ေတာ္မူသည္။
မဟာသကၠရာဇ္ (၁၀၃) ခုႏွစ္၊ ကဆုန္လၿပည့္ ဗုဒၶဟူးေန႔တြင္ အင္ၾကင္းေတာ သံုးေလာကထြတ္ထား သဗၺညဳတ ဗုဒၶဘုရားရွင္အၿဖစ္သို႔ ေရာက္ရွိေတာ္မူသည္။
မဟာသကၠရာဇ္ (၁၄၈) ခုႏွစ္၊ ကဆုန္လၿပည့္ အဂၤါေန႔တြင္ ကုႆိႏၷာရံု အလံုးစံုေသာ သခၤါရတရားတို႔ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းရာ ပရိနိဗၺာန္ၿပဳေတာ္မူသည္။ေမတၱာရိပ္မွ ေကာက္ႏႈတ္ေဖာ္ ၿပပါတယ္

5/12/2011

စာေရးဆရာ နတ္ႏြယ္ (၁၉၃၃-၂၀၁၁) ကြယ္လြန္ျပီ

ယမန္ေန႔ မနက္ပိုင္း ၁၀ နာရီ ၄၅ မိနစ္တြင္ ၉၆ ပါးေသာ ေရာဂါျဖင့္
ကြယ္လြန္အနစၥေရာက္ခဲ့ပါသည္။
ဦးနတ္ႏြယ္(၇၉ ႏွစ္) ရဲ႕ဘ၀အေၾကာင္းမ်ားကေတာ့
၁၉၃၃-ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁ ရက္ေန႕တြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ျမစ္ၾကီးနားျမဳိ႕၌
အဖကုန္သည္ ဦးဘ၀မ္း၊ အမိ ေဒၚေစာလုံတုိ႕က ေမြးဖြားသည္။
တစ္ဦးတည္းေသာသားျဖစ္၍ အမည္ရင္းမွာ ဦးလွျမင္႔ ျဖစ္သည္။

၁၉၃၉-၄၆ - ျမစ္ၾကီးနား ေတာင္းဖန္း အစုိးရ အထက္တန္းေက်ာင္း၌ တတိယတန္းအထိပညာသင္ခဲ႔။
၁၉၄၆-၄၉ - မႏၱေလး ဗုဒၶသာသနာ႕ႏုဂၢဟအထက္တန္းေက်ာင္း၌ တကၠသုိလ္၀င္တန္းအထိပညာသင္ခဲ႕။
၁၉၄၆-၅၃ - ရန္ကုန္ႏွင႕္မႏၱေလးေက်ာင္းသားလူငယ္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ပါ၀င္ခဲ႔သည္။
၁၉၅၀ - ဇြန္ ၂၈ ထုတ္ ဟံသာ၀တီသတင္းစာတြင္ ''ေက်ာင္းသူမ'' ကဗ်ာကုိေရး၍
စာေပေလာကသုိ႕ ၀င္ေရာက္ခဲ႔သည္။
၁၉၅၁-၅၃ - အထက္ဗမာႏုိင္ငံ ကေလာင္သစ္လူငယ္မ်ား အဖြဲ႕ ခ်ဳပ္အမႈေဆာင္။
ထုိ႕ေနာက္ အတြင္းေရးမွဴး။
၁၉၅၂ - ''ကမၻာေျမအႏွံ႕'' ၀တၳဳထြက္။
၁၉၅၃ - တကၠသုိလ္၀င္တန္းေအာင္။ ဤႏွစ္မွာပင္ ရန္ကုန္တကၠသုိလ္၌ ဆက္လက္ပညာသင္ခဲ႕။
၁၉၅၃-၅၅ - စုံေထာက္မဂၢဇင္း အယ္ဒီတာအဖြဲ႕၀င္။
၁၉၅၄ - ''မုိးထဲေလထဲ'' ၀တၳဳထြက္ (ပထမဆုံးေရးေသာ လုံးခ်င္း၀တၳဳ)။
၁၉၅၅ - ျမန္မာႏုိင္ငံ စာေရးဆရာအသင္း အမႈေဆာင္။
၁၉၅၆ - အျပာ၊ ခ်စ္ေသာေၾကာင႕္၊ မ်က္၀ါးထင္ထင္ ၀တၳဳမ်ားထြက္။
၁၉၅၇ - ''ႏွစ္ၾကီးသမား'' ၀တၳဳထြက္။
၁၉၅၇-၅၈ - အေကာက္ခြန္ရုံးစာေရး။
၁၉၅၉-၆၂ - ကမၻာ႕ျငိမ္းခ်မ္းေရးကြန္ဂရက္ (ျမန္မာႏုိင္ငံ) ဌာနခ်ဳပ္ အလုပ္အမႈေဆာင္။
၁၉၆၀ - ''အ၀ါ'' ၀တၳဳထြက္။ ကမၻာပတ္လည္ရက္ရွစ္ဆယ္ (ဘာသာျပန္)ထြက္။
ခ်စ္သူရိွေသာျမဳိ႕၊ ရတနာလႈိဏ္ ဂူ၊ သႏၱာကြၽန္း(ဘာသာျပန္)၊
အေနာက္မုိးကုပ္စက္၀ုိင္း၊ အပ်ံသင္စ စေသာစာအုပ္မ်ားထြက္။ လွျမင႕္
အမည္ျဖင႕္ အကယ္ဒမီအဂၤလိပ္၊ ျမန္မာသရုပ္ေဖာ္ အဘိဓာန္''ထြက္ခဲ႕။
၁၉၆၁ - ''လွ်ဳိ႕၀ွက္သဲဖုိမဂၢဇင္း'' တည္ေထာင္သူႏွင႕္ စာတည္း။
''ညေစ်းတန္းအစ''၊ ''ဇာတ္သမ အလယ္'' ''တမင္သက္သက္'' ''တ၀ဲလည္လည္''
''ႏွမေထြးမယ္႕ကုိလုိလွ်င္'' ''ရွက္စဖြယ္'' (ဘာသာျပန္)
''ေရႊဖလားႏွင႕္မုိးခါး ေရ'' ၀တၳဳမ်ားထြက္။
၁၉၆၁-၆၃ - ျမန္မာႏုိင္ငံစာေရးဆရာစာေပကလပ္ အတြင္းေရးမွဴးအဖြဲ႕၀င္။
၁၉၆၂ - ''တစ္ေကြ႕ေတာ႕ ၾကဦးမည္'' ''မႈခင္းစုံေထာက္ ကုိယ္ေတြ႕မွတ္တမ္း''၊
''မုိးညျဖဴျဖဴ'' ''၀ကၤပါ'' ''တကၠသုိလ္ႏွင႕္ ျပင္ပကမၻာ''
စေသာစာအုပ္မ်ားထြက္။
၁၉၆၃ - ''အမ်ဳိးသားသတင္းစာ'' ဘာသာျပန္အယ္ဒီတာ။ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံ
စာေရးဆရာသမဂၢတြဲဖက္ အတြင္းေရးမွဴး။
၁၉၆၄ - ''ေရာမက မိန္းမပ်က္'' (ဘာသာျပန္) ေက်ာက္ဘီလူး၊ တစ္ဆယ္ (မုိးေ၀
ႏွင္႔တြဲ) စာအုပ္မ်ားထြက္။
၁၉၆၅ - တေန႕မဟုတ္တစ္ေန႕၊ အနီးအေ၀း အနိမ္႕အျမင႕္၊ အေရွ႕မုိးေကာင္းကင္
(ဘာသာျပန္)ႏွစ္တြဲ။ အုံးအုံး ကြၽက္ကြၽက္ စေသာစာအုပ္မ်ားထြက္။
၁၉၆၆ - ျမသဇင္၊ ျမန္မာျပည္ေျမာက္ပုိင္း (အတြဲ-၁) စာအုပ္မ်ားထြက္။
၁၉၆၇ - စုံေထာက္မဂၢဇင္းအယ္ဒီတာ။ မီးခုိးမဆုံးမုိးမဆုံး၊
ျမန္မာျပည္ေျမာက္ပုိင္း (အတြဲ-၂)၊ အျပာအ၀ါစ ေသာစာအုပ္မ်ားထြက္။
၁၉၆၈ - မုိးေ၀မဂၢဇင္း တာ၀န္ခံအယ္ဒီတာ။ ကမၻာရန္(ဘာသာျပန္)။ လကြယ္ေန႕ည
စာအုပ္မ်ားထြက္။
၁၉၆၈ - ၇၃ - မင္းေက်ာ္ႏွင႕္တြဲ၍ ''မလိခ''အမည္ခံယူကာ ''ျမန္မာ ၀တၳဳ
အညႊန္း'' အုပ္တြဲမ်ားေရးခဲ႕။
၁၉၆၉ - ေမာင္ေန၀င္း၊ မင္းေက်ာ္တုိ႕ႏွင႕္တြဲ၍ ''ေတာ္လွန္ စာေပ''
''ေတာ္လွန္စာေပ အေတြးအျမင္'' စာအုပ္မ်ား ေရးခဲ႕။
အေရွ႕စူးစူးအေနာက္ယြန္းယြန္း၊ ကုသုိလ္တစ္ပဲ ငရဲတစ္ပိႆာ စာအုပ္မ်ားထြက္။
၁၉၇၀ - ''ေရႊႏွင႕္ယုိးမွားပန္းစကား'' ၀တၳဳထြက္။
၁၉၇၁ - ''အျပာႏွင႕္အ၀ါ'' ၀တၳဳထြက္။
၁၉၇၂ - တံခြန္တုိင္ေမာင္ႏွမမ်ား၊ နႏၵ၀န္သုိ႕အျပန္၊
နန္းစပယ္ႏွင႕္တစ္ေယာက္ျပီးတစ္ေယာက္၊ မ်က္ေတာင္ ေကာ႕နဲ႔ မ်က္ထားညဳိ
စေသာ၀တၳဳမ်ား၊ သီတာခုနစ္တန္ ေတာင္စဥ္ခုနစ္ထပ္(ခရီးသြား)
သည္ေခတ္ႏွင႕္သည္ေမာင္ ႏွမမ်ား-စာအုပ္မ်ား ထြက္။
၁၉၇၃ - ခ်စ္သူႏွင႕္တစ္ခဏ မုန္းသူႏွင႕္တစ္ဘ၀၊ တစ္ေယာက္က မာယာ၊
နန္းသက္မြန္ႏွင႕္ မ်က္ႏွာစိမ္းမ်ား၊ မသႏၱာမသိပါ၊ မ်က္ႏွာမွာအျပဳံး၊
မ်က္လုံးမွာေဒါသ၊ ရန္သူတစ္ရာ မိတ္ေဆြတစ္ေယာက္၊ စေသာ၀တၳဳမ်ားထြက္သည္။
၁၉၇၄ - ေကသရာဇာ၊ ကြၽန္မအသက္ သေျပခက္၊ တစ္ပင္ကုိ ႏွစ္ပင္ယွက္တယ္၊
အရုပ္နဂါး အရုပ္က်ား၊ အလည္လာတဲ႔ မိန္းခေလးရယ္၊ သိဂႌတစ္၀က္ ေရႊတစ္၀က္
စေသာ၀တၳဳမ်ားထြက္ခဲ့သည္။
၁၉၇၅ - မျပီးဆုံးေသးေသာည၊ ျပာျပာညဳိေရာင္ မိႈင္းတလဲ႕လဲ႕၊
က်ားမ်က္လုံးနဲ႕ေၾကာင္မ်က္ႏွာ၊ ေက်ာ္ေဇယ်ႏွင႕္ သံကြန္ျခာ ခုနစ္ထပ္
စေသာ၀တၳဳမ်ားထြက္ရွိခဲ့သည္။
၁၉၇၆ - ေနာက္ဆုံးတစ္ေန႕ ေနာက္ဆုံးကမၻာ။ ႏြဲ႕၀ါ၊
မုန္းပင္ေအာက္မွာခ်စ္သူရွာ စေသာ၀တၳဳမ်ားထြက္။
၁၉၇၇ - ကုေဋကုဋာသိန္းသန္းတန္ေတာ႕တယ္။ ဘယ္ ယိမ္း ညာႏြဲ႕ ဘယ္ျပန္ႏြဲ႕၊
ေလကစား ၾကြားတလူလူေ၀ စေသာ ၀တၳဳမ်ားထြက္။
ေနာက္ပုိင္း ခုႏွစ္မ်ားတြင္လည္း ၀တၳဳမ်ားဆက္ထြက္ခဲ႕သည္။ ပင္ကုိယ္ေရး၀တၳဳ၊
အမွီး၀တၳဳ၊ ဘာသာျပန္၀တၳဳ၊ ခရီသြား စာေပ၊ 'မိမိႏွင႕္စာေရးဆရာမ်ား'
ကဲ႕သုိ႕ေသာ ရုပ္ပုံလႊာအဖြဲ႕မ်ား ေ၀ဖန္ေရးစာေပ ေဆာင္းပါး စသည္ျဖင္႔
စာေပအမ်ဳိးအစား အေတာ္စုံစုံ ေရးသားခဲ႔သည္။ ႏြယ္နီမဂၢဇင္း တည္ေထာင္သူႏွင္႔
အယ္ဒီတာခ်ဳပ္အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ခ႔ဲသည္။ ''ကာရာမာေဇာ႕ ညီအစ္ကုိမ်ား''
စာအုပ္ျဖင႕္ (၂၀၀၂-ခု၊ အမ်ဳိးသားစာေပ ဘာသာျပန္စာေပဆု) ရရိွခဲ႔သည္။
ပင္ကုိေရးလုံးခ်င္းအုပ္ ၁၀၀ ခန္႕ ဘာသာျပန္လုံးခ်င္း ၂၀ ေက်ာ္ ေရးသားခဲ႕။
မိုးေဇာ္ဟိန္း အမည္ျဖင္႔လည္း လုံးခ်င္း၀တၳဳ ဘာသာျပန္မ်ား ေရးခဲ႔သည္။
ကေလာင္အမည္ခြဲ ၁၄ ခုခန္႕ရိွသည္။

ဆရာၾကီး နတ္ႏြယ္ရဲ႕ ထင္ရွားေသာ စာအုပ္အခ်ဳိ႕မွာ
(၁) ျမန္မာျပည္ ေျမာက္ပုိင္း (၂-တြဲ)

(၂) အျပာ အ၀ါ
(၃) တစ္ေကြ႕ေတာ႕ ေတြ႕ၾကဦးမည္
(၄) ကာရာမာေဇာ႕ ညီအစ္ကုိမ်ား (၂-တြဲ) (ဘာသာျပန္)
(၅) မုိဗီဒစ္ (ဘာသာျပန္)
(၆) ေရာမက မိန္းမပ်က္ (ဘာသာျပန္)
(၇) မိမိႏွင႕္စာေရးဆရာမ်ား
(၈) သီတာခုနစ္တန္ ေတာင္စဥ္ ခုႏွစ္ထပ္ (ခရီးသြား)
(၉) ျမန္မာ၀တၳဳအညႊန္း (မလိခအမည္ျဖင္႔ မင္းေက်ာ္ႏွင႕္တြဲေရး)
(၁၀) ႏြယ္နီ ႏုိင္ငံတကာ အဘိဓာန္ (၁၉၉၄)
(၁၁) ကမၻာ႕၀တၳဳအညႊန္း (၁၉၉၆)
(၁၂) ဘ၀ဟူသည္ (ဘာသာျပန္)
(၁၃) ဂ်က္လန္ဒန္ ၀တၳဳတုိမ်ား
စာအုပ္ အေတာ္မ်ားမ်ားသည္ ပုဂံစာအုပ္တိုက္မွ ထြက္ရွိခဲ့တာ မ်ားပါသည္။
ယမင္း စုေဆာင္းထားေသာ စာအုပ္မ်ားကေတာ့ မိုဗီဒစ္၊ သီတာခုနစ္တန္ ေတာင္စဥ္
ခုနစ္ထပ္၊ ျမန္မာ၀တၳဳအညႊန္းေပါင္းခ်ဳပ္၊ ဂ်က္လန္ဒန္၊
ျမန္မာျပည္ေျမာက္ပိုင္းစာအုပ္ေတြပဲ ျဖစ္ပါသည္။

5/10/2011

အင္တာနက္သံုးျခင္းျဖင့္ ဘာေတြအက်ဳိးေက်းဇူးရရွိေစမည္နည္း

ကြန္ယက္အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုႏွင့္ ဆက္သြယ္ျခင္းျဖင့္ အရာအားလံုးၿပီးျပည့္စံုသြားၿပီလို႔ ဆုိႏုိင္ပါတယ္။ သင္အလုပ္အကိုင္ရွာေနပါသလား၊ လုပ္ငန္းအသစ္တစ္ခု တည္ေထာင္ခ်င္ပါသလား၊ ဆက္သြယ္ေရး နယ္ပယ္ခ်ဲ႕ထြင္ခ်င္ပါသလား၊ အလုပ္႐ံုတြင္ လူေတာ္တစ္ေယာက္ျဖစ္လုိပါသလား။ ထိုအရာအားလံုးကုိ ကြန္ယက္အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုထဲ၌ပင္ ရရွိႏုိင္ပါသည္။ သင့္ကုိအျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးေပးမည့္သူ (သို႔) သင္ေျပာသမွ်ကုိ လက္ခံနားေထာင္ေပးမည့္သူမ်ားအား ေရြးခ်ယ္ႏုိ္င္သည္။ ထိုအဖြဲ႕အစည္း၌ ပံုမွန္တက္ေရာက္ျခင္း၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ အေတြ႕အၾကံဳအစစ္အမွန္ကုိ ရရွိမည္ျဖစ္သည္။

သင့္ဆႏၵႏွင့္ ကိုက္ညီမည့္အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုကုိ ေရြးခ်ယ္လုိက္လွ်င္လိုက္ျခင္း ထိုအဖြဲ႕အစည္းတြင္ ကိုယ့္သေဘာႏွင့္ ကိုယ္ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ သင္၏အသိဥာဏ္ကုိ တိုးတက္ေစပါတယ္။ အလုပ္အကိုင္အတိုင္ပင္ခံကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ေသာ The Jennings Company ၏အႀကီးအကဲ Kathleen Jenning က 'ကြန္ယက္ဆက္သြယ္ေရးသည္ သင္သိေသာအရာမဟုတ္၊ သင့္ကုိသာ သိေသာအရာျဖစ္သည္' ဟုဆိုသည္။ အလုပ္အကိုင္ကြန္ယက္မ်ားျဖင့္ ဆက္သြယ္ႏုိင္ျခင္း၊ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္အသီးသီးတြင္ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား၏ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကား ခ်က္မ်ားအား နားဆင္ႏုိင္ျခင္း၊ အလုပ္အကိုင္မ်ားေတြ႕ရွိႏုိင္ျခင္း (သို႔) သင္လုိခ်င္ေသာ ကုမၸဏီမွ သင့္အား အလုပ္ခန္႔အပ္လိုက္ျခင္း စေသာ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားစြာရရွိပါသည္။ ထိုကြန္ယက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကုိ မည္သည့္အခ်ိန္၊ မည္သည့္ေနရာတြင္မဆုိ ျပည္တြင္းသတင္းစာ၏ စီးပြားေရးက႑တြင္ဖတ္႐ူျခင္း (သုိ႔) စီးပြားေရးဂ်ာနယ္မ်ားတြင္ ဖတ္႐ူျခင္းျဖင့္လည္း ရွာေဖြႏိုင္သည္။ ကြန္ယက္ဆက္သြယ္ေရးအဖြဲ႕ ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ web site မ်ားကုိလည္း ရွာေဖြႏုိင္ပါတယ္။ ဒီအခ်က္အလက္မ်ား ကုိသာ သင္ရရွိထားမည္ဆုိလွ်င္ ဧည့္သည္အျဖစ္သြားမည့္ အစည္းအေ၀းခန္းထဲတြင္ ကုိယ့္ကိုယ္ကုိမိတ္ဆက္စြမ္းရွိသြားၿပီး မိတ္ေဆြအဖြဲ႕သားမ်ားအတြက္လည္း အျမဲလုိလုိေမးခြန္းမ်ားျပင္ဆင္ၿပီး ျဖစ္ပါလိ့မ္မယ္။

ကြန္ယက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ စည္းေ၀းပြဲကုိ္တက္ေရာက္ရာတြင္ Internet သည္္အေကာင္းဆံုး လက္နက္ပင္ျဖစ္သည္။

- သင္ရွာလိုေသာနာမည္ကို Search engine တြင္အလြယ္ရွာေဖြႏိုင္သည္။
- သင့္ ထံတြင္ရွိေသာ စိတ္၀င္စားဖြယ္ေဆာင္းပါးမ်ားအား forward လုပ္၍ေပးႏိုင္သည္။
- ဆက္သြယ္ေရး သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိလည္း email ပို႔၍ေပးႏုိင္သည္။
- အဖြဲ႕၏ message board ေပၚတြင္ရွိေသာ request မ်ားအား ျပန္လည္ေျဖၾကားေပးႏိုင္သည္။

မဆင့္ေလ်ာ္ေသာ (သို႔) မလုိလားအပ္ေသာ email ပို႔ျခင္းမ်ားကုိ ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္းျဖင့္ Internet ကြန္ယက္ သည္ အေကာင္းဆံုးလမ္းတစ္ခုျဖစ္လာလိမ့္မည္။

အရင္ဆံုးနားေထာင္ပါ

ကြန္ယက္ဆက္သြယ္ေရးစနစ္တြင္ အျခားသူမ်ားေျပာတာကုိ အရင္ဆံုးအာ႐ံုစူးစိုက္ျခင္းသည္ အေကာင္းဆံုးအနားယူမႈ တစ္ခုျဖစ္သည္။ ဤနည္းလမ္းသံုးျခင္းအားျဖင့္ ဆက္သြယ္ေရးအျမင္မ်ား၊ ဆက္သြယ္ရာတြင္ ပိုမိုေကာင္းမြန္လာျခင္းစသည့္ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားရရွိမည္ျဖစ္သည္။ ကြန္ယက္ဆက္သြယ္ ေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ Business Card မ်ားစုစည္းျခင္းမဟုတ္ပါ။ မွန္ကန္ေသာ နည္းလမ္းေတြကိုသာ စုစည္းေနျခင္းျဖစ္သည္။

 သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားေပၚတြင္ အမွီလုိက္ႏုိင္ၾကပါေစ။ သင့္ရဲ႕ လုပ္ငန္းသည္လည္း အသိအမွတ္ျပဳျခင္း ကုိ ခံရမည္ျဖစ္သည္။ သင္၏ႀကိဳးစားမႈမ်ားသည္ ေရာင္ျပန္ဟပ္လာၿပီး စီးပြားေရး လုပ္ငန္း လည္းတိုးတက္လာပါေစ၊ သင္ႏွင့္သင့္လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းၾကားတြင္ ကြန္ယက္ ဆက္သြယ္ျခင္း သည္ မွတ္တုိင္သဖြယ္တည္ရွိေနလိမ့္မည္။

ဤဆက္သြယ္ေရး၏အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားကုိ သိၿပီး ကြန္ယက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ထား လွ်င္ ႐ုတ္တရက္ သင္၏ျမင္ကြင္းပိုက်ယ္လာပါလိမ့္မယ္။မွန္ကန္ေသာနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ဆက္သြယ္ျခင္းျဖင့္ ဗဟုသုတမ်ားရရွိၿပီး အဆက္အသြယ္ေပါမ်ားျခင္းတုိ႔ကုိ ရရွိမည္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဆက္သြယ္ေရးသည္ သင္၏အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္း၌ အဆင့္ျမွင့္တင္ေပးမည့္ အရာတစ္ခုပင္ ျဖစ္ေတာ့သည္။ အင္တာနက္သံုးျခင္းျဖင့္ သုတ၊ ရသ နည္းပညာမ်ား တိုးတက္လာႏုိင္ၾကပါေစ....

5/05/2011

အေမမ်ားေနအတြက္

ေမာင္ေလး တစ္ေယာက္ရဲ႕ ပို႔သတဲ့ အေမတစ္ေယာက္အတြက္ ရင္ဖြင့္သံေလးကို တင္ေပးပါလို႔ ေတာင္းဆိုလာတဲ့အတြက္ အားလံုး ၀ိုင္း၀န္းခံစားၾကရေအာင္ေနာ္

သူငယ္ခ်င္းမ်ား
                      အေမ ေတြက ကၽြန္ေနာ္ တို႕ကို သူတို႕ရဲ႕ အသက္ကို အေလးမထားဘဲ ေမြးဖြား ေပးခဲ့ပါတယ္။ အဲ့ဒါေၾကာင့္ အေမေတြကို ခ်စ္ၾကပါ။ အေလးအနက္ ထားေပးၾကပါ
အေမ ေတြကို ဂ႐ုစုိက္ၾကပါ။ အေမ ေသသြားမွ ၀မ္းနည္း မေနပါနဲ႕။ အေမ သက္ရွိထင္႐ွား ႐ွိေနတုန္းမွာ တက္ႏိုင္သေလာက္ ျပဳစုၾကပါေနာ္.................
အေမ..
ေလာကရဲ႕ ဓမၼတာအရ
ေသမင္းကိုအံတုၿပီး
ရဲရင့္မႈအျပည့္နဲ႕
သားသမီးတို႕ကိုေမြးဖြား
ေသြးသားကိုႏို႕ခ်ိဳေျပာင္း
အားသစ္ေတြေလာင္းေပးတဲ့ အေမ........
မ်ားတကာမတုႏုိင္တဲ့
ေမတၱာနဲ႕ လႊမ္းၿခံဳ
ရင္တြင္းမွာလံုၿခံဳေစၿပီး
ေလာကရဲ႕အလယ္
မ်က္ႏွာမငယ္ေစတဲ့အေမ..........
အခ်ိန္တန္ရင္
ရင္ကိုစံုကန္ထြက္လည္း
မ်က္ႏွာတစ္ခ်က္မပ်က္
ရင္ထဲပြက္ဆူတာ လူမသိေစ
မခ်ိေပမဲ့
အၿပံဳးမပ်က္ေစတဲ့ အေမ.......
ဆန္ေရကိုမေမွ်ာ္
စုန္ေရကို ေပ်ာ္ေနတဲ့အေမ.....
အေမ့ေသြးသားေတြနဲ႕
ထုဆစ္ေ၀ခဲ့တဲ့သားသမီးေတြ
ေပ်ာ္ေန၊ၿပံဳးေနရင္
အေမ့ရင္မွာလံုးလံုးႀကီးၿငိမ္းေနသေယာင္.......
အနႏၱဆိုတာ တိုင္းတာဖို႕ ခက္ေပမဲ့
အနႏၱ ေပါင္းအနႏၱဆိုတာ
အေမ့ေမတၱာနဲ႕ ႏႈိင္းယွဥ္ရင္
အေသးအမႊားပါလား အေမရယ္..........
 
 
ေအာင္သက္ (ပူရဏီ)