ေရႊျမန္မာရဲ႕ ဒႆ န
ဘ၀ဆိုတာ ကိုယ္အရႈံးေပးမွ ရႈံးတာပါ


ေစ်းသည္


 
........./***EOT***/........