မသိဘူး

ေမာ္စကိုၿမိဳ႕လယ္ ေဂၚကီလမ္းအတိုင္း ညေမွာင္ရီပ်ဳိးစအခ်ိန္တြင္ ကိုဘဲဥ လမ္းေလွ်ာက္လာသည္။
အရက္မူးေနေသာ လူတစ္ေယာက္ သူ၏အနားကပ္လာၿပီး ေမးသည္။
``ေဟ့ ဘဲဥ၊ ေကာင္းကင္မွာ လင္းေနတဲ့ဥစၥာဟာ ေနလား။ လလား ဟင္´´
``မသိဘူးဗ်၊ ကၽြန္ေတာ္ ဒီအရပ္က မဟုတ္ဘူး´´

ဘဲဥစစ္သား (၁)

တပ္သားဘဲဥ ကင္းေစာင့္ေနသည္။ လူတစ္ေယာက္ ျဖတ္လာသည္။ ဘဲဥ လွမ္းေအာ္ၿပီး ေျပာသည္။
``စကား၀ွက္ေျပာ´´
``ၾကက္ဖ´´
``ေအး.... သြား´´
ေနာက္တစ္ေယာက္ ျဖတ္လာျပန္သည္။
``စကား၀ွက္ေျပာ´´
``ႀကိဳးၾကာ´´
ဘဲဥက ေျပာလိုက္သည္။
``ႀကိဳးၾကာ မဟုတ္ဘူး။ ၾကက္ဖ။ ေအး... သြား´´

ဘဲဥစစ္သား(၂)

တပ္သား ဘဲဥ ကင္းေစာင့္ေနသည္။
``ရပ္လိုက္၊ ဘယ္သူလဲ´´
``ငါပါ။ တာ၀န္ၾကပ္ပါကြ။ ပုလင္းပါ ဆဲြလာတယ္ကြ´´
``တာ၀န္ၾကပ္သြား၊ ပုလင္းရပ္ေန´´

ဘဲဥ စစ္သား (၃)

ေမာ္စကိုမွ စစ္သင္တန္းၿပီးသြားေသာ ကိုဘဲဥ ေမြးရပ္ေျမသို႔ ျပန္ေရာက္လာသည္။
မိဘမ်ားက အျပစ္တင္ စကားေျပာသည္။

``ဟဲ့သား၊ ေမာ္စကိုမွာ သင္တန္းသြားတက္တဲ့ သုံးႏွစ္လုံးလုံး တို႔ဆီကို
ဘာျဖစ္လို႔ စာတစ္ေစာင္မွ မေရးတာလဲကြ´´
``ေဖေဖတို႔မွ လိပ္စာမေပးဘဲဟာ´´