ဇြန္လ 23
 ျမန္မာႏိုင္ငံ စာေပႏွင့္ စာနယ္ဇင္းဌာန ႐ုံးအဖြ႔မဲ ႉး ဦးျမင့္လြင္သည္ ရန္ကုန္ရိွ
႐ံုးခန္းတည္ရွိရာ သံုးထပ္တိုက္ေပၚမွ ဇြန္လ 23 ေန႔ နံနက္ပုိင္းက ခုန္ခ်ကာ အဆံုးစီရင္သြားေၾကာင္း သိရသည္။
ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေနထုိင္သူ ဦးျမင့္လြင္ (68 ႏွစ္) သည္ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕ ကုန္သည္လမ္းေပၚရွိ
စာေပဗိမာန္ အေပၚထပ္၌ ဖြင့္လွစ္ထားေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ စာေပႏွင့္ စာနယ္ဇင္းအဖြ႔ခဲ ်ဳပ္ ႐ုံးခန္းတည္ရိွရာ သုံးထပ္
တိုက္ေပၚမွ ခုန္ခ်ကာ ေသဆံုးသြားျခင္း ျဖစ္သည္။
"ဒီမနက္ ၁၀ နာရီေလာက္က သူ ႐ံုးလာၿပီးေတာ့ ပံုမွန္ အစည္းအေဝး တခုအတြက္ ခုံေတြဘာေတြ အားလံုး
စီစဥ္ေပးတယ္။ အားလံုးလည္း ျပင္ဆင္လည္းၿပီးေရာ သူက ျပတင္းေပါက္အေပၚကေန ခုန္ခ်သြားတယ္" ဟု
 ေျပာသည္။
အျခား အဖ႔ဝဲြ င္တဦးကလည္း "သူ႔စားပြဲေပၚမွာ စာတေစာင္ ေရးသြားတယ္။ အမ်ားပိုင္ပစၥည္းကို ထိန္းသိမ္းရမွာ
ေပ့ါဆတ့အဲ တြက္၊ အမ်ားပိုင္ပစၥည္း ဆုံး႐ံႈးသြားတ့အဲ တြက္ သူ႔မွာ တာဝန္ရိွပါတယ္ ဆိုၿပီးေတာ့ ေရးသြားတယ္"
ဟု ေျပာသည္။
သူက ဆက္ၿပီး "Glass လက္ပတ္နာရီ၊ ေဘာပင္န႔ ဲ (က်ပ္) ၅၀၀ တန္ ႏွစ္ရကြ ္ကို ညႇပ္ထားတယ္။ ဖိနပ္ခြ်တ္ထားတယ္"
ဟု ေျပာသည္။ ဤကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး စာနယ္ဇင္း႐ံုးသုိ႔ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရာ ေျပာဆိုခြင့္ မရွိေသးေၾကာင္း
တာဝန္ရွိသူ တဦးက တံု႔ျပန္ေျပာဆိုသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ စာနယ္ႏွင့္ စာနယ္ဇင္းအဖဲ႔သြ ည္  ျပန္ၾကားေရးဝန္ၾကီးဌာန လက္ေအာက္တြင္
ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ စာေပအဖဲြ႔အစည္းတရပ္ ျဖစ္သည္။
ယခုအခါ ဦးျမင့္လြင္၏ ႐ုပ္အေလာင္းအား ရန္ကုန္ ျပည္သူ႔ေဆး႐ံုၾကီး၌ ထားရွိေၾကာင္းႏွင့္
ေသဆုံးခ်ိန္တြင္ ဇနီးသည္၊ သားႏွင့္ သမီး 2 က်န္ရစ္ခ့ေဲ ၾကာင္း သိရသည္။