၁။ ျပစ္တင္ ရွုတ္ခ် ခံရမွဳေတြနဲ႕ ေနခဲ့ရတဲ့ ကေလးဟာ သူရဲေဘာေၾကာင္
လူေတာမတိုးတဲ့ စိတ္ဓာတ္ေတြ ရလာေစတယ္။

၂။ ေ၀ဖန္မွဳေတြနဲ႕ ေနခဲ့ရတဲ့ ကေလးဟာ ပုတ္ခက္ ေျပာဆိုတတ္တဲ့ စိတ္ဓာတ္ေတြ ရလာေစတယ္။

၃။ ယံုၾကည့္ စိတ္ခ်မွဳ ကင္းမဲ့စြာနဲ႕ ေနခဲ့ရတဲ့ ကေလးဟာ လိမ္ညာလွည့္စားတဲ့
စိတ္ဓာတ္ကို ရလာေစတယ္။

၄။ ခ်စ္ခင္ႏွစ္သက္မွဳနဲ႕ ေနခဲ့ရတဲ့ ကေလးဟာ ခ်စ္တတ္ ခင္တတ္တဲ့ စိတ္ဓာတ္ကို ရလာေစတယ္။

၅။ အားေပးမွဳေတြနဲ႕ ေနခဲ့ရတဲ့ ကေလးဟာ ကိုယ့္ကိုယ္ကို ယံုၾကည္စိတ္ခ်တဲ့
စိတ္ဓာတ္ကို ရလာေစတယ္။

၆။ မွန္ကန္ ေျဖာင့္မတ္သူေတြနဲ႕ ေနခဲ့ရတဲ့ ကေလးဟာ တရားမွ်တမွဳ စိတ္ဓာတ္ကို ရလာေစတယ္။

၇။ ခ်ီးက်ဴး ေထာမနာ ျပဳမွဳေတြနဲ႕ ေနခဲ့ရတဲ့ ကေလးဟာ တန္ဖိုးထား
ေလးစားတတ္တဲ့ စိတ္ဓာတ္ကို ရလာေစတယ္။

၈။ မွ်ေ၀ ခံစားမွဳေတြနဲ႕ ေနခဲ့ရတဲ့ ကေလးဟာ စာနာတတ္ သက္ညွာတတ္တဲ့
စိတ္ဓာတ္ကို ရလာေစတယ္။

၉။ အသိဥာဏ္ ဗဟုသုတေတြနဲ႕ ေနခဲ့ရတဲ့ ကေလးဟာ သည္းခံတတ္တဲ့ စိတ္ဓာတ္ကို ရလာေစတယ္။

၁၀။ ေပ်ာ္ရႊင္မွဳေတြနဲ႕ ေနခဲ့ရတဲ့ ကေလးဟာ သည္းခံတတ္တဲ့ စိတ္ဓာတ္ကို ရလာေစတယ္။

၁၁။ ေပ်ာ္ရြင္မွဳေတြနဲ႕ ေနခဲ့ရတဲ့ ကေလးဟာ ေမတၱာတရားနဲ႕ အလွအပတို႕ကို
ရွာေဖြ ေတြ႕ရွိလိမ့္မယ္။

ဘာသာျပန္သူ - လူထုစိန္၀င္း

Lesson For Life


A Child that lives with ridicule
learns to be timid.
A Child that lives with criticism.
learns to condemn.
A Child that lives with distrust.
learns to be deceitful
A Child that lives with antagonism.
learns to be hostile.
A Child that lives with affection.
learns to love.
A Child that lives with encouragement
learns confidence.
A Child that lives with truth
learns justice.
A Child that lives with praise
learns to appreciate.
A Child that lives with sharing
learns to be considerate.
A Child that lives with knowledge
learns wisdom.
A Child that lives with patience
learns to be tolerant.
A Child that lives with happiness
will find love and beauty.

By Ronald Russell

ဒီကဗ်ာေလးကို ရန္ကုန္မိဘမဲ့ေဂဟာမွာလည္း ေရးထားပါတယ္။ သတိထားမိတဲ့လူတိုင္း
အမွတ္တရကူးေလ့ရွိသလို အနည္းဆံုးအသိတရားေလး ရသြားမယ့္မိဘမ်ားလည္း
ရွိသြားခဲ့မွာပါ။ ဖတ္ျပီးလို႕ေက်နပ္ရင္ မွ်ေ၀ေပးဖို႕လည္း
တိုက္တြန္းလိုက္ပါတယ္။ မိဘမဲ့ေတြရဲ့ဘ၀ကို ျမင္ေယာင္ေပးၾကပါ...။