ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ေလးစားတဲ့သူ လူအမ်ားကိုလည္း ေလးစားတဲ့သူရဲ႕မ်က္ႏွာဟာ အင္မတန္ က်က္သေရရွိတယ္။ ခင္မင္စရာ ေလးစားစရာေကာင္းတယ္။ ဒီလိုလူဟာ စိတ္လည္း ပိုေအးခ်မ္းတယ္။ ႏူးညံ့တယ္။ ဒီလိုလူဟာ လူ႔အသိုင္းအ၀ိုင္းရဲ႕ က်က္သေရေဆာင္လည္း ျဖစ္တယ္။
သူမ်ားကို ထိခိုက္သြားေအာင္ ေျပာႏိုင္ ဆိုႏုိင္ လုပ္ႏိုင္မွ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ေတာ္တဲ့သူ စြမ္းတဲ့ ထက္တဲ့သူလို႔ ခံစားရသလား။
သူမ်ားကိုယ္ကို ေၾကာက္ေနမွ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ စြမ္းအားႀကီးတဲ့သူလို႔ ခံစားရသလား။
သူမ်ား ဂုဏ္သိကၡာက်သြားမွ ကိုယ့္ဂုဏ္သိကၡာတက္မွာလား။
ဒီေမးခြန္းေတြကို ေသေသခ်ာခ်ာ စဥ္းစားသင့္တယ္ေနာ္။
တကယ္ လြတ္လပ္တဲ့သူ၊ စိတ္ေအးခ်မ္းတဲ့သူ ျဖစ္ခ်င္ရင္ ဒီေမးခြန္းေတြကို မွန္မွန္ကန္ကန္ ေျဖၾကည့္ေစခ်င္ပါတယ္။