စာေရးဆရာႀကီး ေမာင္ဆုရွင္ (ဦးမ်ဳိးသန္႔)သည္ တနလၤာေန႔ တြင္ ဆံုးပါးသြားပါသျဖင့္ ၾကာသပေတးေန႔ ေန႔လည္ ၂ နာရီတြင္ မီးသျဂိဳဟ္မည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း သတင္းရရွိပါတယ္။