ဇြန္အ၀င္ေတာင္ေနာ္....


ဒီေန႔.....
တစ္ေန႔လုံး အုံ႕ဆိုင္း
မိုးထုံ႔ပိုင္း ထုံ႔ပိုင္းရြာ
မီးကမလာ
တစ္ခါတစ္ရံ ေလျပင္းပါ
ေနျခည္ကို မျမင္ရ
ရာသီဥတုကိုက
မိုးတြင္းေရာက္ေနသလား ထင္မွတ္ရ....
ဒီမိုးရြာေတာ့မည္
ရြာမည္ ဧကံမုခ်
ဇလေဗဒၿဂိုလ္တု
ေပးပို႔မႈ သတင္းအရ
လႈိင္းႀကီးျခင္း
မိုးသက္ေလျပင္းတစ္ခါတစ္ရံ
ေဟာ....
ဒီမိုးရြာေခ်ၿပီ
ေလေရာ မိုးပါဒုန္းစိုင္း
ရိုင္းေတာ့ေလမလား......