သတင္းအခ်က္အလက္ ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးနည္းပညာဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္ အသင္း မွ ႀကီးမွဴး၍ မ်က္ေမွာက္ေခတ္ ICT/ Internet နည္းပညာရပ္မ်ား၏ ေနာက္ကြယ္ရွိ သတင္းအခ်က္အလက္ပိုင္းဆုိင္ရာ  လံုၿခံဳေရးစနစ္မ်ား၊ Cyber Threats မ်ား၊ ကြန္ပ်ဴတာ၊ အင္တာနက္အသံုးျပဳသူတိုင္း သိသင့္သိထိုက္ေသာ Fundamental Security Concepts မ်ားအေၾကာင္း၊
နည္းပညာရပ္မ်ားကို အေျခခံေသာ မတူညီေသာ Cyber ေႏွာင့္ယွက္မႈမ်ား၊ ကာကြယ္ေရး စနစ္မ်ားအေၾကာင္းတို႕ကို အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္၍ ၾသဂုတ္လ (၇)ရက္ (စေနေန႕) ေန႕လည္ (၂း၀၀) နာရီ မွ (၅း၀၀)နာရီအထိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ျမန္မာအင္ဖိုတက္ခ္၊ ပင္မေဆာင္ရွိ အခန္း(၂၀၅) တြင္  ျမန္မာႏိုင္ငံကြန္ပ်ဴတာ ပညာရွင္အသင္း မွ အလုပ္အမႈေဆာင္မ်ားျဖစ္သည့္ ဦးေဇာ္ဝင္းထြန္း၊ ဦးေအာင္ေဇာ္ျမင့္ႏွင့္ ဦးရဲေက်ာ္သိန္း တို႕မွ "Information Security" ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ရွင္းလင္းေဟာေျပာမည္ျဖစ္ပါသည္။

            ေဆြးေႏြးေဟာေျပာပြဲသို႕ ျမန္မာႏိုင္ငံကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္း အသင္းဝင္မ်ား၊ ကြန္ပ်ဴတာ ပညာရပ္အထူးျပဳ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား၊ ႐ံုးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္
ကြန္ယက္လံုၿခံဳေရးလုပ္ေဆာင္ေနရေသာ Network Admin မ်ား၊ Network ႏွင့္ Information Security ကိုစိတ္ပါဝင္စားသူ မည္သူမဆို (အခမဲ့) တက္ေရာက္ေဆြးေႏြး ႏိုင္သည္။ အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက
ျမန္မာႏိုင္ငံကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္း႐ံုးခန္း၊ အေဆာင္(၄)၊ အခန္း(၄)၊ ဖုန္းနံပါတ္-၆၅၂၂၇၆ သို႕ ဆက္သြယ္စံုစမ္းႏိုင္သည္။

source: ျမန္မာႏိုင္ငံကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္း