ကတာ ေမ ရကၡာ၊
ကတံ ေမ ပရိတၱံ။
ပဋိကၠမႏၲဳ ဘူတာနိ၊
ေသာဟံ နေမာ ဘဂ၀ေတာ။
နေမာ သတၱႏၷံ သမၼာသမၺဳေဒၶါနံ။


အဓိပၸာယ္က
ငါသည္ အေစာင္႔ခ်အပ္ၿပီ။
ငါသည္ ပရိတ္အကာအကြယ္ၿပဳအပ္ၿပီး အႏၲရာယ္ၿပဳမည္႔ သတၱ၀ါေတြ ေနာက္ဆုတ္ၾကပါေလာ႔။
ငါသည္ ေဂါတမဘုရားရွင္အား ရွစ္ခိုးပါ၏။
၀ီပႆီဘုရား ၊ သိခီဘုရား။
ကကုသန္ဘုရား ၊ ေကာဏဂံုဘုရား။
ကုႆပန္ဘုရား ၊ ေဂါတမဘုရား ၊ အရိေမတၱယ်ဘုရား။
ဟူေသာ ( ၇ ) ဆူေသာ ဘုရားရွင္တို႔အား ရွစ္ခိုးပါ၏။

ရြတ္ဆိုရၿခင္း၏ အက်ိဳး

ဤဂါထာေတာ္သည္ ခႏၶသုတ္ေတာ္မွလာသည္ ။ ဤဂါထာေတာ္ကို အၿမဲရြတ္ဖတ္ပူေဇာ္ပါက မည္သည္႔အႏၲရယ္မွ မေတြ႔ႏိုင္။ အထူးသၿဖင္႔ ခရီးသြားခါနီးတြင္ ရြတ္၍သြားမည္႔လမ္းေနရာအရပ္ကို ေမတၱာပို႔ပါ။ အမ်ွေ၀ပါ။

အႏၲရာယ္ကင္းၿပီး ကိုယ္႔စိတ္တိုင္းက် ခ်မ္းသာစြာ သြားရပါမည္။ အဆင္ေျပၾကပါေစေနာ္။