အဆင့္ (၁) ဒါနျဖင့္ ပူေဇာ္ျခင္း -

အဆင့္ (၂) သီလျဖင့္ ပူေဇာ္ျခင္း -

(ပ) ကိုယ္ခ်င္းစာတရားျဖင့္ ငါးပါးသီလကို ကိုယ္ႏႈတ္စိတ္တို႔ျဖင့္ လုံၿခံဳေအာင္ထိန္းသိမ္းျခင္း၊

(ဒု) (၈)ပါး (၉)ပါး သီလ၊......သံဃာေတာ္မ်ားသည္ (၂၂၇)ပါး ၀ိနည္းသိကၡာေတာ္ကို ထိန္းသိမ္းျခင္း၊
 အဆင့္ (၃) သမာဓိျဖင့္ ပူေဇာ္ျခင္း -

ထို႔ထက္ အဆင့္ျမင့္လိုေသာ ပုဂၢိဳလ္တို႔သည္

(ပ) ကိုယ္က်င့္သီလကို ကုိယ္ႏႈတ္အျပင္ စိတ္ကိုပါ သမထျဖင့္ (အခိုက္အတန္႔အားျဖင့္) ျဖဴစင္သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္ေအာင္ ထိန္းသိမ္းႏိုင္ျခင္း၊
(ဒု) ကိုယ္က်င့္သီလကို သမာဓိျဖင့္ (အခ်ိန္ၾကာရွည္စြာ) ခိုင္ၿမဲေအာင္ ထိန္းသိမ္းႏိုင္ျခင္း၊ 
 

အဆင့္ (၄) ၀ိပႆနာဘာ၀နာျဖင့္ ပူေဇာ္ျခင္း -

(ပ) တစ္သံသရာလံုးမွာ ပါလာသမွ် မိစၦာဒိ႒ိ (မွားယြင္းေနေသာအျမင္၊ မွားယြင္းေနေသာအယူမ်ား) ကို သမၼာဒိ႒ိ (မွန္ကန္ေသာအျမင္) ျဖစ္ေအာင္ ႐ႈပြားႏိုင္ျခင္း၊
(ဒု) ေသာတပတၱိမဂ္ဖိုလ္ ဆိုက္ေရာက္ေအာင္ က်င့္ႀကံႏိုင္ျခင္းမွသည္ အရဟတၱမဂ္ဖိုလ္သို႔ ဆိုက္ေရာက္ေအာင္ က်င့္ႀကံႏိုင္ျခင္း၊

ထို႔ေၾကာင့္ "ဗုဒၶႏွစ္ ၂၆၀၀ ျပည့္" အထိမ္းအမွတ္ကို ပူေဇာ္လိုသူမ်ားသည္ အထက္ပါအဆင့္ (၁)၊ (ပ) (ဒု)မွသည္ အဆင့္ (၂)၊ (၃)၊ (၄) (ပ) (ဒု) စသည္တို႔ျဖင့္ မိမိစြမ္းႏိုင္သမွ် (တတ္ႏိုင္သမွ်) ပူေဇာ္ႏိုင္ၾကပါေစေၾကာင္း ဆုမြန္ေကာင္းပို႔သအပ္ပါသည္။

source :sskhinmgaye