8/23/2010

ျမန္မာေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ဆိုဒ္ ဖြင့္လွစ္ေတာ့မည္

ျမန္မာေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ဆိုဒ္ကို 01.09.2010
ေဖာ္ျပပါ ရက္စြဲအတိုင္းဖြင့္လွစ္မည္ ...

MMFB (ျမန္မာေဖ့စ္ဘြတ္ဆိုက္) အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား အပန္းေျဖေရးႏွင့္ အတူ ျပည္ပမွ Social Networking Site တခုျဖစ္ေသာ Facebook Site အား မိမိတို႔၏ MMFB ျဖင့္ အစားထိုး ႏိုင္ေရးပဲျဖစ္ပါတယ္။ အစီအစဥ္သစ္တခုအေနျဖင့္  MMFB Entertainment မီဒီယာဆိုက္ကို လာမည့္ ေအာက္တိုဘာလတြင္ ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ထားပါတယ္။


1 comment:

ေႏြဆူးလကၤာ said...

အင္း ေကာင္းလာမွာလား ဆိုးသြားမွာလား သာ