သခင္ေရ....
ေႏြဦးရြက္ေၾကြ၊ ေလ႐ူးေ၀့ေသာ္
ရင္မွာေလ ႏြမ္း၊ မင္းကိုလြမ္း၏။
မိုးစက္လည္းက်၊ မုတ္သံုစေသာ္
ရင္မွာေလ တမ္း၊ မင္းကိုလြမ္း၏။
ေဆာင္းႏွင္းစက္ေၾကြ၊ ႏွင္းပန္းေ၀ေသာ္
ရင္မွာေလ ခ်မ္း၊ မင္းကိုလြမ္း၏။
ႏွစ္ေဟာင္းလည္းကုန္၊ ႏွစ္သစ္ဆံုေသာ္
ငါ့မွာေလ လန္း၊ မင္းကိုလြမ္း၏။
သခင္ေရ....................
ရာသီခ်ိန္ေျပာင္း၊ ႏွစ္ေတြလည္း ေဟာင္း
သတိရစိတ္ တမ္းတမိလ်က္
ခ်ိန္ခါေျပာင္းလည္း
ေမွ်ာ္လင့္လွ်က္ပါ သခင္ရယ္....