ေက်ာင္းရဲ႕အေဆာင္ေဘးက အပင္ႀကီးတစ္ပင္ေလ... မိန္းထဲက အပင္ေတြတိုင္းက ကဗ်ာဆန္ၿပီး အရမ္းလွတယ္။ ေအးခ်မ္းလည္း ေအးခ်မ္းတယ္။ ခုစာသင္ေဆာင္ေဘးက အပင္ႀကီးေပါ့။ ဘာပင္လဲဆိုတာ မွန္မွန္ေျပာျပခဲ့ေနာ္... အေျဖသိခ်င္လား...