သင့္အတြက္ မနက္ျဖန္

မေျဖရွင္းႏိုင္တဲ့
ျပသာနာေတြၾကားထဲ
ေရာက္ေနတဲ့အခါ
တအုံေႏြးေႏြးနဲ႔
ရင္ေလးမေနပါနဲ႔....
ေသခ်ာစဥ္းစား
အနာခံထိုးေဖာက္
လြတ္ေျမာက္ေအာင္ ရုန္းကန္လိုက္ပါ....
မိတ္ေဆြတို႔အတြက္
ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ မနက္ျဖန္
ရွင္သန္ပ်ဳိမ်စ္
ေပ်ာ္စရာေန႔သစ္ေတြ
မလဲြမေသြေရာက္လာမွာပါ....
ကဲ.... ဒီေတာ့ မိတ္ေဆြ
ျပသာနာအခက္အခဲေတြကို
ရဲရဲတင္းတင္းနဲ႔
ေဖာက္ထြင္းေက်ာ္ျဖတ္လိုက္ပါ....