စာေရးဆရာ နီကိုရဲ (သို႔) ကိုရဲ၀င္း သည္ ၂၃၊ ၁၀၊ ၂၀၀၉ ရက္တြင္ ကြယ္လြန္ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။ ၂၇၊ ၁၀၊ ၂၀၀၉ ရက္ေန႔တြင္ မီးသျဂိ ၤဳဟ္မည္ဟု ၾကားသိရပါေၾကာင္း....