Myanmar DCR Co., Ltd မွ၀န္ထမ္းေရြးခ်ယ္မွဳႏွင့္ပက္သက္ေသာ ရွင္းလင္းပြဲ

ေန႔ရက္ - ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၂၇
ရက္(တနဂၤေႏြ)

ပထမအၾကိမ္ရွင္းလင္းပြဲ - ၁၀း၀၀ မွ ၁၂း၀၀ နာရီ
(Reception Time ၉း၃၀ နာရီ)

ဒုတိယအၾကိမ္ရွင္းလင္းပြဲ - ၁၄း၀၀ မွ ၁၆း၀၀ နာရီ
(Reception Time ၁၃း၃၀ နာရီ)

ေနရာ - CHATRIUM Hotel (အမွတ္
၄၀၊ နတ္ေမာက္လမ္း၊ တာေမြၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္)၊ (ယခင္Nikko Hotel)

ပထမအၾကိမ္ ႏွင့္ ဒုတိယအၾကိမ္ရွင္းလင္းပြဲ၏ အေၾကာင္းအရာမ်ားမွာ အတူတူပင္ျဖစ္သည္။

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံရွိ Daiichi Computer
Resources (DCR) ကုမၸဏီီလီမိတက္ (၀န္ထမ္းဦးေရ ၁၄၀၀၊
၂၀၀၈ခုႏွစ္အတြက္ေရာင္းအား $128M) မွ ၁၄.၇.၂၀၀၈ တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္
ဂ်ပန္လူမ်ိဳးပိုင္ Myanmar DCR ကုမၸဏီလီမိတက္ကုိတည္ေထာင္ခဲ့ပါသည္။
ယခုလက္ရွိတြင္ ဂ်ပန္လူမ်ိဳး၀န္ထမ္း(၄)ဦး၊ ျမန္မာလူမ်ိဳး၀န္ထမ္း (၁၅၀)ဦး
(Regular၀န္ထမ္းႏွင့္Intern၀န္ထမ္း) ျဖင့္လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိပါသည္။

အဓိကလုပ္ငန္းမွာ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ
System Development လုပ္ငန္းမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္
လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ
အရည္အခ်င္းျပည့္မီေသာ၀န္ထမ္းေကာင္းမ်ားကုိလည္းေနာင္တြင္ဂ်ပန္-ျမန္မာအသြားအျပန္ျပဳလုပ္ကာအလုပ္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည့္
အခြင့္အေရးမ်ားလည္း ရရွိမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ယခုရွင္းလင္းပြဲတြင္ ရန္ကုန္ရွိ
ေက်ာ္ၾကားေသာဂ်ပန္စာသင္ေက်ာင္းမ်ားျဖစ္သည့္ Win Japanese Language
Schoollႏွင့္ Momiji Japanese Language
Centerတို႔မွလည္းပူးေပါင္းပါ၀င္မည္ျဖစ္သည္။

တက္ေရာက္ရန္
ၾကိဳတင္စာရင္းေပးသြင္းထားေသာသူမ်ားသာ ရွင္းလင္းပြဲခန္းမအတြင္းသို႔
၀င္ခြင့္ ျပဳမည္ျဖစ္သည္။

သတ္မွတ္ထားေသာ အရည္အခ်င္းမ်ား

* Regular ၀န္ထမ္း (ယခုႏွစ္ Intern ၀န္ထမ္းမေရြးခ်ယ္ပါ။)

- ITတြင္စိတ္၀င္စားျပီး Programmer/System
Analyst/Consultant အျဖစ္အလုပ္လုပ္ကုိင္ခ်င္ေသာ၊ ဂ်ပန္စာတြင္ စိတ္၀င္စား
ေလ့လာခ်င္ေသာသူ

- ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္မွေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား
(၂၀၁၀ခုႏွစ္၊ ၄လပိုင္းတြင္ဘြဲ႕ရရွိမည့္သူ၊ ေက်ာင္းျပီးမည့္သူ)

- ေဆးတကၠသိုလ္မွေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား (၂၀၁၀ခုႏွစ္၊
၄လပိုင္းတြင္ဘြဲ႕ရရွိမည့္သူ၊ ေက်ာင္းျပီးမည့္သူ)

- အျခားတကၠသိုလ္မ်ားတြင္ ပညာသင္ၾကားေနေသာ
ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား (၂၀၁၀ခုႏွစ္၊ ၄လပိုင္းတြင္ဘြဲ႕ရရွိမည့္သူ၊
ေက်ာင္းျပီးမည့္သူ)

အသက္ကန္႔သတ္ခ်က္အေနျဖင့္

၂၀၁၀ခုႏွစ္ မတ္လ ၃၁ရက္ေန႔တြင္

- တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား ၂၁ ႏွစ္ (ယခုႏွစ္
၂၀ႏွစ္ႏွင့္ေအာက္)

- Thesis ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား ၂၃ ႏွစ္ (ယခုႏွစ္
၂၂ႏွစ္ႏွင့္ေအာက္)

- ေဆးတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား ၂၅ ႏွစ္
(ယခုႏွစ္ ၂၄ႏွစ္ႏွင့္ေအာက္)

* Thesis ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအေနျဖင့္ ၂၀၁၀ခုႏွစ္ မတ္လ ၃၁ရက္ေန႔တြင္
Thesis ျပီးဆံုးႏိုင္မည့္သူျဖစ္ရမည္။

** အထက္ပါေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအေနျဖင့္ တကၠသိုလ္၀င္တန္းစာေမးပြဲတြင္
အဂၤလိပ္စာ၊ သခၤ်ာ၊ သိပၸံတြဲမ်ားမွ အနည္းဆံုးဂုဏ္ထူး(၂)ခု
ရရွိသူမ်ားသာေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။

** ယခင္ႏွစ္မ်ားတြင္ Myanmar DCR မွက်င္းပခဲ့ေသာ
၀န္ထမ္းေရြးခ်ယ္ပြဲမ်ားတြင္ ၀င္ေရာက္ေျဖဆိုဖူးျခင္း မရွိေသာသူ ျဖစ္ရမည္။

**ရွင္းလင္းပြဲတက္ေရာက္ရာတြင္ ယူေဆာင္လာရမည့္စာရြက္စာတမ္းမ်ား

- မွတ္ပံုတင္ကတ္ မူရင္းႏွင့္မိတၱဴ

- တကၠသိုလ္၀င္တန္းေအာင္လက္မွတ္မိတၱဴ

(၀န္ထမ္းေရြးခ်ယ္မွဳတြင္ အသက္အကန္႔အသတ္ရွိပါသျဖင့္ မပ်က္မကြက္ယူေဆာင္လာပါရန္)

ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ကိုက္ညီမွဳမရွိဘဲ
၀န္ထမ္းအျဖစ္၀င္ေရာက္ေၾကာင္းသိရွိလွ်င္
၀န္ထမ္းအျဖစ္မွခ်က္ခ်င္းရပ္ဆိုင္းမည္ျဖစ္ပါသည္။

*** ရွင္းလင္းပြဲသို႔တက္ေရာက္ရန္
လူဦးေရကန္႔သတ္ထားပါသျဖင့္ေအာက္ေဖာ္ျပပါလိပ္စာတြင္ (၂၂.၉.၂၀၀၉)မွစတင္၍
ၾကိဳတင္စာရင္းေပးသြင္းပါရန္

Myanmar DCR Co., Ltd.

အခန္းအမွတ္ (၄၀၈(B))၊ ယုဇနတာ၀ါ၊

ေရႊဂံုတိုင္၊ ဗဟန္းျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕

ဖုန္း- ၀၁-၅၅၈၂၂၉

စာရင္းလက္ခံခ်ိန္ ။ ။ ၉း၀၀ မွ ၁၁း၃၀ နာရီ

၁၃း၃၀ မွ ၁၆း၃၀ နာရီ