ျမတ္ႏိုးတဲ့
ပန္းတစ္ပြင့္
ကမ္းလင့္ကာ ေနခ်င္မဲ့
မဆြတ္သာ ဒီဘ၀မွာျဖင့္
ညြတ္ကာေလ ေနဦးေတာ့
ခပ္ခြာခြာ ေ၀းတစ္ေနရာရာက
ကိုယ္ေငး ေငးကာ တမ္းတရင္း
သခင္ရယ္... ေဆြးရစ္ေပါ့ကြယ္...။