ကိုလိုနီေခတ္က ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ သံုးစြဲခဲ့တဲ့ ေငြစကၠဴတခ်ဳိ႕ရဲ႕ ပံုေလးေတြပါရွင္