စာေတြေရးခုိင္းေပမယ့္ မီးက ပ်က္... အခ်ိန္က မရွိ... နဲ႔ဆိုေတာ့ ခုေလာေလာဆယ္ေတာ့ မုန္႔ပဲ စားထားလိုက္ၾကဦးေနာ္....
   ဟီးဟီး စားခ်င္ေပမယ့္လည္း  စားရမွာႏွေျမာလိုက္တာ ။ ကိတ္ပံုေလးေတြက သိပ္လွေနတယ္ေလ ။ ဒါေၾကာင့္ သူငယ္ခ်င္းေတြ စားရေအာင္လို႔ ေနာ္ ။
စားရတာခ်ိဳၿမိန္ပါေစ ။   
 
 
 
 
 
 

 

 

 
--
တကယ္ေတာ့ ေတြ႔ဆံုဖို႔ဆိုတာ မလြယ္လွပါဘူး။ လံုးဝ မလြယ္လွပါဘူး။
တစ္ခါတေလမွာ ဒီလူ၊ ဒီလူနဲ႔ ဒီေနရာမွာ အရမ္းေတြ႔ခ်င္မိတယ္၊ တစ္ခါေလာက္ ဒီလူ၊ ဒီလူနဲ႔ ထပ္ဆံုခ်င္ေပမယ့္ ေတြ႔ဆံုျခင္းက ေဝး,ေဝးေနခဲ့တယ္။

ကဲ စားခဲ့ေၾကာင္းကြန္႔မတ္ေလးေတာ့ ေရးေပးခဲ့ၾကဦးေနာ္....