ခ်စ္သူေရ…

ကိုကို႔ ….ကိို ခ်စ္လားဟင္
ခ်စ္တာေပါ့ ကိုကိုရယ္ ။


ဘယ္ေလာက္ႀကီး ခ်စ္သလဲ
မိုးေလာက္ၾကီးခ်စ္ပါတယ္ ။


ဘယ္ထဲက ခ်စ္တာလဲ
ႏွလံုးသားထဲက ခ်စ္ပါတယ္ ။


ဘယ္ေလာက္ၾကာၾကာခ်စ္မွာလဲဲ
ကမာၻတည္သ၍ ခ်စ္ပါ့မယ္ ။

ကိုကို …ဘယ္သြားသြားလိုက္မွာလား
လိုက္မွာေပါ့ ။

နတ္ျပည္သြားရင္ေကာ . . .
လိုက္မွာေပါ့ ။

ငရဲျပည္သြားရင္ ေကာ . . .
လုိက္မွာပဲ ။

ၿမိဳ႔ ထဲက အႏွိပ္ခန္းေတြ သြားရင္ေကာ
သြားရဲသြားၾကည့္. . . . အေၾကာင္းသိရမယ္ ။