ေနသားမက်တဲ့ ၀န္းက်င္မွာ
ေနသားက်ေအာင္
အလိုက္သင့္ေနထိုင္ရင္း
စိတ္ရဲ႕ေပ်ာ္ရႊင္ရာ
စိတ္မွန္းနဲ႔ ေဖြရွာ
ဘ၀အိပ္မက္ေတြ
ေမွ်ာ္လင့္ရင္း
အေမာေတြေျပခဲ့ရ
တိုေတာင္းလွ သံသရာ
ေရာက္ခဲ့ေပါ့ ဤကမၻာ
မဆံုးေသာ ငါ့ရဲ႕ခရီး
ပန္းတိုင္နဲ႔နီး