ကၽြန္မတို႔ ဥယ်ာဥ္ႀကီးတစ္ခုထဲကို ေရာက္သြားရင္ ကၽြန္မတို႔ရဲ႕အာ႐ုံဟာ ပြင့္ေနတဲ့ ပန္းမ်ားဆီ ေရာက္သြားတယ္။ ဓာတ္ပုံ႐ုိက္ေနတဲ့သူမ်ားဟာ အျမဲမျပတ္ျပံဳးေနတဲ့မ်က္ႏွာရွိသူမ်ားရဲ႕ ပုံကိုပဲ ႐ုိက္ယူၾကတယ္။ ေလာကမွာ ျပံဳးရႊင္ေနတဲ့ လူမ်ားကိုပဲ ႏွစ္သက္ၾကတယ္ေနာ္။ မ်က္ေမွာင္ကုတ္ၿပီး မ်က္ႏွာထားတင္းမာေနတဲ့လူနဲ႔ မ်က္ႏွာ အမူအရာ မရႊင္မပ်ျဖစ္ေနတဲ့လူေတြကို ဘယ္သူမွ မခ်ဥ္းကပ္လိုၾကဘူး။ မိမိတို႔က ျပံဳးရယ္ေနရင္ ကမၻာေလာက ႀကီးကလည္း မိမိတို႔နဲ႔အတူ ျပံဳးရယ္ေနလိမ့္မယ္။ မိမိတို႔က ငိုေနရင္ေတာ့ မိမိတို႔နဲ႔အတူ ဘယ္သူကမွ လိုက္ငိုမွာမဟုတ္ဘူး။ မိတ္ေဆြအေနနဲ႔လည္း ျပံဳးျပံဳးရႊင္ရႊင္ေနတတ္ေအာင္ ႀကိဳးစားပါ။ မိမိရဲ႕ မ်က္ႏွာျပံဳးျပံဳးရႊင္ရႊင္ ျဖစ္ေနရင္ တျခားသူမ်ားက မိမိကို မိတ္လာမဖဲြ႕ဘဲေနမွာ မဟုတ္ဘူးေလ၊ ဟုတ္တယ္ေနာ္။ အျမဲ ျပံဳးေပ်ာ္ရႊင္ၿပီး မိတ္ေဆြအေပါင္း တိုးပြားႏိုင္ၾကပါေစလို႔ ကၽြန္မ  ဆုေတာင္းေပးလိုက္ပါတယ္။