ဘ၀ဆိုတာ
အေျပာလြယ္သေလာက္
ေနရခက္တဲ့ဘ၀ႀကီးပါ
အမွားအမွန္ ဒြန္တဲြ
အေကာင္းအဆိုး ယွဥ္တဲြ
ခ်စ္ျခင္း မုန္းျခင္း မခိုင္ျမဲ
မတည္ျမဲတဲ့ေလာက
ျဖစ္တည္ပ်က္ ကာလသံုးပါး
မျမဲျခင္းတရား လက္ကိုင္ထား
အတၱေထာင္လႊား
မာန္မာန ေဖာက္ျပား
ကိုယ္ထင္ ကုတင္ေရႊနန္း
ေမာဟ ဖံုးလႊမ္းေနတဲ့
ဒီလူ႔ေဘာင္ေလာကႀကီးမွာ
တရားသေဘာနဲ႔ ဆင္ျခင္
အရာအားလံုးဟာ
အနစၥေတြပါတကား.....