လူတစ္ေယာက္ကို ခ်စ္ေနရရင္
ေလာဘေတြနဲ႔ ပူေလာင္ရသလို
မုန္းေနရင္လည္း
ေဒါသေတြက
ပူေလာင္ေစတယ္.....
ဆုေတာင္းတိုင္းသာ
ျပည့္မယ္ဆိုရင္
ငါေလ.....
ျဖစ္တည္ရသမွ်
ဘ၀တိုင္းမွာ
အခ်စ္မဲ့
အမုန္းမဲ့ေသာ
သူသာ
ျဖစ္ရပါေစသား......။
(ခုဘ၀ မဟုတ္ဘူးေနာ္ ဟီးဟီး)