ဦး၀သုန္ ေကာင္းရာမြန္ရာ ဘံုဘ၀မွ သာဓုေခၚႏုိင္ပါေစ......