2/15/2010

Online ေပၚမွ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာမ်ားအား အကာအကြယ္ေပးေရး

Online ေပၚမွာရွိတဲ့ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာေတြနဲ႔ပတ္သက္ျပီး အကာအကြယ္ေပးေရးအတြက္ အခ်က္ ၁၀ ခ်က္ ေတြ႔ရွိထားပါတယ္။
၁။ သင့္ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ အီးေမးလ္အတြက္ သီးျခား account ဖြင့္ထားပါ။
E-mail အသံုးျပဳသူေတြဟာ လုပ္ငန္းခြင္ Account ကို အသံုးျပဳျပီး ေပးပို႕တာေတြရွိတတ္ပါတယ္။ လုပ္ငန္းခြင္ဆိုတာက တစ္ခါတေလ ေစာင့္ၾကည့္ခံရႏုိင္ပါတယ္။ ကိုယ့္သီးျခား Account နဲ႕ ကိုယ္ပို႕ရင္ေတာ့ အလုပ္ခြင္က e-mail server အသံုးျပဳစရာ မလိုေတာ့ပါဘူး။ ဒါဆို ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ အခ်က္အလက္ေတြဟာလည္း Server ထဲ ေရာက္သြားစရာ အေၾကာင္းမရွိႏိုင္ေတာ့ပါဘူး။

၂။ Website တြင္ တင္ထားသည့္ ပုဂၢလိကဆိုင္ရာ ေပၚလစီမ်ားကို ရွာေဖြၾကည့္ရႈပါ။
Website ဆိုတာ ကိုယ္က ဘယ္လိုကြန္ပ်ဴတာမ်ဳိး သံုးသည္ျဖစ္ေစ၊ ဘယ္လိုေဆာ့၀္၀ဲမ်ဳိး ဟာဒ့္၀ဲမ်ဳိးေတြ သံုးေနသည္ျဖစ္ေစ၊ ဘယ္လိုင္းကိုသံုးေနသည္ျဖစ္ေစ ကိုယ္သိခ်င္တာေတြကို ၾကည့္ခ်င္တိုင္း ၾကည့္ႏုိင္ဖို႕ စုေဆာင္းသုိမွီးထားရာ ေနရာတစ္ေနရာျဖစ္ပါတယ္။ Website တစ္ခုဟာ အေၾကာင္းအရာ အခ်က္အလက္ေတြ မည္မၽွပါ၀င္သည္ျဖစ္ေစ မိမိသိလိုတဲ့ အေၾကာင္းအရာကို စံုစမ္းရယူႏိုင္တဲ့ ေနရာမ်ဳိးျဖစ္ရန္ လိုပါတယ္။ Website ကို၀င္ျပီဆိုရင္ ကိုယ္၀င္တဲ့ Website ဟာ ကိုယ့္ရဲ႕ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ အေၾကာင္းအရာေတြကို ထိန္းသိမ္းေပးထားႏုိင္စြမ္းမရွိခဲ့ရင္ အဲဒီ ဆိုက္မ်ဳိးဟာ အလကားပါပဲ။ ဒါေၾကာင့္ မသံုးခင္ကတည္းက အဲဒီဆိုက္မွာ တာ၀န္ယူေနတဲ့ Operator ထံကို ဆိုက္နဲ႕ပတ္သက္ျပီး ဦးစြာ စံုစမ္းသင့္ပါတယ္။ E-mail နဲ႕ျဖစ္ျဖစ္ လွမ္းျပီး ပုဂၢလိက အေရးနဲ႕ပတ္သက္ျပီး ဘယ္ေလာက္အေရးေပးမေပးဆုိတာကုိ စံုစမ္းပါ။

၃။ သင့္ကေလးေတြကို ပညာေပးပါ။
ကေလးေတြကို အြန္လိုင္းကေန ကိုယ္ေရးကိုယ္တာအခ်က္အလက္မ်ားကို သူစိမ္းေတြဆီ ေပးပို႕ၿခင္းဟာ မလုပ္သင့္ေၾကာင္း ပညာေပးပါ။ နာမည္၊ လိပ္စာနဲ႕ အျခားအလ်က္အလက္ေတြကို တစ္ဦးတစ္ေယာက္ထံ ေပးပို႕ေတာ့မယ္ဆိုရင္လည္း လူၾကီးေတြကို ဦးစြာ အသိေပးဖို႕ ေျပာျပပါ။
၄။ အင္တာနက္ကိုၾကည့္ျပီးတိုင္း ရွင္းသင့္တာေတြကို ရွင္းထားျပီး Memory သက္သာေအာင္ လုပ္ထားပါ။
အင္တာနက္ကို ၀င္ျပီးတိုင္း မိမိစိတ္ၾကိဳက္သတင္းေတြနဲ႕ ပံုေတြကို ကူးယူထားတာေတြ ရွိတတ္ပါတယ္။ အဲဒီလိုကူးယူထားတာေတြ ရွိတတ္ပါတယ္။ အဲဒီလိုကူးယူထားရင္ ေနာက္ပိုင္းမွာ Site ကို ၀င္ရတာ ပိုျပီး လြယ္ကူေစတယ္ဆိုတဲ့ သေဘာနဲ႕ ကူးထားတာဆိုရင္ေတာ့ မွားေနပါျပီ။ ဘာျဖစ္လို႕လဲဆိုေတာ့ မွတ္တမ္းဟာ က်န္ေနမွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ သြယ္၀ိုက္ေသာအားျဖင့္ စံုစမ္းရရွိသြားႏုိင္ျပီး လံုၿခံဳမႈမရွိႏုိင္ေတာ့ပါဘူး။ ဒါေၾကာင္း ကူးျပီးရင္ လက္စေဖ်ာက္ပါလို႕ အၾကံေပးခ်င္ပါတယ္။

၅။ အြန္လိုင္း၀င္ခြင့္ပံုစံဟာ လံုၿခံဳမႈရွိမရွိ ေသခ်ာေအာင္စံုစမ္းပါ။
အြန္လိုင္းပံုစံဆိုတာ တရား၀င္ခြင့္ျပဳခ်က္ေတြမရွိဘဲ ရယူသံုးစဲြႏုိင္တဲ့ အားနည္းခ်က္ေတြရွိတတ္ပါတယ္။ အြန္လိုင္းပံုစံေတြဟာလည္း အလြယ္တကူရယူႏိုင္တာ ျဖစ္လို႕ပါ။ ပံုစံေတြကို ျဖည့္ျပီးပို႕မွ အင္တာနက္ကို ၀င္လို႕ရမယ့္ လူသစ္ေတြအေနနဲ႕ ကိုယ့္ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ အခ်က္အလက္ေတြကို ေပးပို႕ေတာ့မယ္ဆိုရင္ icon ပံုေလးကို သတိထားဖို႕ လိုပါလိမ့္မယ္။ icon ေလးဟာ ေသာ့ဖြင့္ထားတဲ့ပံုစံ ျဖစ္ေနရင္ လံုျခံဳမႈမရွိပါဘူး။ ေသာ့ခတ္ထားတဲ့ ပံုစံျဖစ္ေနရင္ေတာ့ လံုၿခံဳစိတ္ခ်ရမႈရ​ွိပါတယ္။ ေဆးမွတ္တမ္း၊ ဘ႑ာ ေရးဆိုင္ရာ မွတ္တမ္းေတြစတဲ့ အထူးဂ႐ုျပဳရမယ့္ အခ်က္အလက္ေတြကို Webpage မွာ မတင္ထားပါနဲ႕ လုံျခံဳစိတ္ခ်ရမႈ လံုး၀မရွိႏုိင္ပါဘူး။ 

၆။ Cookies လို႕ ေခၚတဲ့ မလိုအပ္တဲ့ Text file ေတြကို လက္မခံပါနဲ႔။
Cookies ေတြဟာ သင့္ကြန္ပ်ဴတာထဲမွာ သိမ္းဆည္းထားဖို႕ Website ကေန ေရာက္လာတဲ့ သတင္းအခ်က္အလက္ဆိုင္ရာ ဖိုင္ေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ၾကိမ္ေလာက္ သူတို႕ ဆိုက္ကို ေရာက္သြားမိတာနဲ႕ ေနာက္ပိုင္းမွာ ဆက္သြယ္သည္ျဖစ္ေစ မဆက္သြယ္သည္ျဖစ္ေစ သင့္အသံုးျပဳသူရဲ႕နာမည္၊ Password ေတြ သံုးျပီး Cookies ေတြကို ေပးပို႕ေနတတ္ပါတယ္။ အင္တာနက္မွာ လႊတ္ထားတဲ့ သီးျခားပုဂၢလိကလိုင္းေတြအေနနဲ႕ Cookies ေတြကို အေၾကာင္းအရာသစ္ေတြ အျမဲပို႕တတ္ပါတယ္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ေတာ့ ေၾကာ္ျငာေတြကို အဓိကထားျပီး ေပးပို႕တတ္တယ္။ Cookies ေတြရဲ႕ အျပစ္ကေတာ့ ကိုယ့္အေၾကာင္းနဲ႕ အခ်က္အလက္ေတြကို အျမဲေျခရာခံလိုက္ႏုိင္တာေၾကာင့္ မၾကာမၾကာ သတိထားျပီး ဖ်က္ပစ္ဖို႕ လိုအပ္ပါတယ္။

၇။ ေပးပို႕သူရဲ႕အမည္ေနရာမွာ အမည္မသိဆိုတဲ့ အသံုးအႏႈန္းမ်ဳိး အသံုးျပဳပါ။
အမည္မသိဆိုတဲ့ အသံုးအႏႈန္းမ်ဳိးဟာ လြတ္လပ္စြာ ေဆြးေႏြးတဲ့ေနရာနဲ႕ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ လြတ္လပ္ခြင့္ကို မ်ားစြာ အေထာက္အကူျပဳပါတယ္။ ဥပေဒမဲ့ျပဳလုပ္လိုသူေတြအတြက္ ၾကိဳတင္ကာကြယ္တားဆီးေပးရာလည္း ေရာက္ပါတယ္။ အီးေမလ္းနည္းပညာက ဒစ္ဂ်စ္တယ္လမ္းေၾကာင္းအတိုင္း ေပးပို႕မႈကို လက္ခံႏိုင္ရန္ စီစဥ္ထားပါတယ္။ အမည္မသိေပးပို႕သူဆုိတာ ကိုယ္ေရးလြတ္လပ္ခြင့္အရ စီစဥ္ထားတဲ့ လိပ္စာျဖစ္ျပီး၊ ေပးပုိ႕လို႕ရတဲ့ အီးေမလ္းမ်ဳိးၿဖစ္တာေၾကာင့္ အြန္လုိင္းမွာ သက္ေသခံခ်က္မက်န္ေအာင္ အသံုးျပဳသင့္ပါတယ္။

၈။ အီးေမလ္းကို ကိုယ္ေရးကိုယ္တာအတြက္ သီးျခားအသံုးျပဳပါ။
အီးေမလ္းဆိုတာ ထင္သေလာက္ မလံုျခံဳဘူးလို႕ စိတ္ထဲမွာ စဲြမွတ္ထားေစခ်င္ပါတယ္။ ဟတ္ကာေတြက အနံ႕ခံ Tools ေတြနဲ႕ တစ္ေယာက္ေယာက္ဆီေပးပို႕လိုက္တဲ့ အီးေမးလ္ေပးပို႕ရာမွာ ပ႐ုိဂရမ္အခ်ဳိ႕ကို အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ တားဆီးကာကြယ္ေပးႏုိင္တာေတြရွိပါတယ္။ အဲဒါေတြကေတာ့ Netscape Messenger နဲ႔  Internet Explorer Outlook တို႕ပဲျဖစ္ပါတယ္။ Pretty Good Privacy (PGP) ကိုလည္း စီးပြားေရးအတြက္ အသံုးျပဳတာ မဟုတ္ဘူးဆိုရင္ အခမဲ့သံုးစဲြႏုိင္ပါတယ္။

၉။ အင္တာနက္ကို Browse လုပ္ရန္အတြက္ အမည္မသိဆိုသည့္ အသံုးအႏႈန္းမ်ဳိးကို အသံုးျပဳပါ။
Website address ကို ႐ုိက္ထည့္ေပးရေတာ့မယ္ဆိုရင္ မွတ္တမ္းကို ထိန္းသိမ္းျပီး log လုပ္ေပးထားမယ့္ Website ကိုသာ အသံုးျပဳသင့္ပါတယ္။ အသံုးျပဳသူရဲ႕အခ်က္အလက္ေတြကို ေျခရာခံလိုက္ႏုိင္တဲ့ Tools ေတြ အမ်ားၾကီး ရွိႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အမည္ကို အမွန္အတိုင္း မေဖာ္ျပပါနဲ႔။

၁၀။ သာမန္အသံုးျပဳမႈမ်ဳိးကိုသာ အသံုးခ်လုပ္ေဆာင္ပါ။
အြန္လုိင္းေပၚကို ေရာက္တဲ့အခါမွာ သာမန္ေမးခြန္းေလးေတြက သင့္ကို အေထာက္အကူျပဳႏုိင္ပါတယ္။

3 comments:

Anonymous said...

မွတ္သားေလာက္ပါတယ္

Anonymous said...

မွတ္သားေလာက္ပါတယ္

မ်က္မွန္ေလး said...

nice post....