2/20/2010

ပံုေဖာ္ထားတာပါ

1 comment:

kyaw said...

အသဲကိုေလလံတင္ေရာင္းေနျပီ္။ ဦးရာစနစ္ပါ။
မွတ္ခ်က္။ ျမန္ျမန္လာေနာ္