အ႐င္ဆံုး အျဖဴေ႐ာင္ အလင္းအားေကာင္းတဲ့ LEDs မီးသီး ၂ လံုးဝယ္ပါ။ ေနာက္ ၀ါယာၾကိဳးနည္းနည္း႐ွာပါ။ ပစၥည္းေတြအေနနဲ႕ အေပါက္ေဖာက္ဖို႕ drill machine အငယ္စား၊
ခဲေဂါက္နဲ႕ ခဲေဂြေတြ ႐ွာခဲ့ပါ။ ေနာက္ ကီးဘုတ္အေဟာင္းတစ္ခု႐ွာပါ။ ကီးဘုတ္႐ွိၿပီးသားနဲ႕ ဘာျဖစ္လို႕ ကီးဘုတ္အေဟာင္းထက္႐ွာ႐လဲလို႕ သိလိုၾကပါမယ္။ လက္႐ွိသံုးေနတဲ့
ကီးဘုတ္က အသစ္ အေကာင္းၾကီးမလား။ ပ်က္႐င္ အာမခံသက္တမ္းလည္း႐ွိေနေသးတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အေဟာင္းသံုးေတာ့ ပ်က္လည္းကိစၥမ႐ွိေတာ့ဘူးေပါ့။ ဒါနဲ႔
ကီးဘုတ္အေဟာင္းကို ေက်ာဘက္က ဝက္အူေတြ ျဖဳတ္ျပီး အသာဖြင့္ပါ။ သတိေတာ့ထား႐ပါမယ္။ ကီးဘုတ္ကို ခပ္ၾကမ္းၾကမ္း ခြာလိုက္႐င္ အထဲက ကီးခလုတ္မွာ
စပ႐င္အစားခံတဲ့ ပလတ္စတစ္လို အ၀ိုင္းျပားေလးေတြ လြင့္ထြက္ကုန္မွာစိုးလို႕ပါ။ အဲဒီ ပလတ္စတစ္ျပားေလးေတြကို သူ႕ကီးခလုတ္ခြက္မွာ အသာ႐ွိေနေအာင္
ျဖည္းျဖည္းခြာထုတ္႐ပါမယ္။
ဒီေတာ့ ဘာလုပ္မယ္ဆိုတာ သေဘာေပါက္ေလာက္ၿပီ ထင္ပါတယ္။ ကီးဘုတ္ညာဘက္ထိပ္မွာ မီးသီး ၂ လံုးကို ထြန္းထားမလို႕ပါ။ အျပင္က လၽွပ္စစ္အား မလိုဘဲ ကီးဘုတ္က
ပါ၀ါကိုပဲ သံုးမွာပါ။ ကီးဘုတ္ေတြမွာ Scroll Lock ကီးခလုတ္ကို ႏွိပ္႐င္ မီးေလးလင္းေနတာ ေတြ႔မွာပါ။ ေနာက္တစ္ခ်က္ျပန္ႏွိပ္႐င္ မီးပိတ္သြားပါမယ္။ အဲဒီ Scroll lock ကီးကို ယေန႔အခ်ိႏ်မ်ားမွာ မသံုးသေလာက္ပါ။ အပိုလိုျဖစ္ေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ Scroll Lock ကီးကို ေ႐ြးခ်ယ္တာပါ။ ကဲ ကီးဘုတ္ကို ခြာျပီးပါျပီ။ အဲဒီမွာ ဆားကစ္ဘုတ္ျပားေလး တစ္ခ်ပ္သာ ေတြ႔႐ပါတယ္။ ကီးဘုတ္႐ဲ႕ေထာင့္မွာ ၀ါယာၾကိဳးေတြနဲ႕ပါ။ ဒါနဲ႕ Scroll Lock LED မီးသီးကို ႐ွာၿပီး ဂေဟေဂါက္နဲ႕ အသာအပူေပးတို႕ၿပီး ၀ါယာၾကိဳးႏွစ္ၾကိဳးကို ျဖဳတ္ပါတယ္။ ဆားကစ္ဘုတ္ျပားမွာ ဆက္ထားတဲ့ ၀ါယာၾကိဳးက ႏွစ္ေခ်ာင္းဆိုေတာ့ စုစုေပါင္း  ၀ါယာေလးေခ်ာင္းကို ျဖဳတ္ပါတယ္။ ၀ါယာၾကိဳး အေနအထားေတြက ကီးဘုတ္ဆားကစ္ေပၚ မူတည္တပ္ထားတာၿဖစ္လို႕ ပံုေသေၿပာလို႔မ႐ပါ။ မ်က္စိနဲ႕အျမင္ေပၚမွာ ၾကည့္လုပ္႐တာပါ။
ေနာက္ ကီးဘုတ္ညာဘက္ထိပ္ဆံုးေထာင့္မွာ အေပါက္ႏွစ္ေပါက္ကို drill နဲ႕ ေဖာက္ပါတယ္။ ၀ါယာၾကိဳးအ႐ွည္ကိုလည္း ၾကည့္႐ပါတယ္။ ၀ါယာၾကိဳးႏွစ္ၾကိဳးစီ
ထြက္ႏုိင္ေလာက္တဲ့ေန႐ာမွာပါ။ ၿပီးတာနဲ႕ ၀ါယာၾကိဳးအစေတြကို အေပါက္မွာ ထုတ္ထားၿပီး မီးသီးတစ္လံုးစီမွာ ခဲဂေဟတို႕ပါတယ္။ LEDs မီးသီးအေပါင္းအႏုတ္ကိုေတာ့
သတိထား႐ပါတယ္။ LEDs မီးသီးႏွစ္လံုး ဝါယာၾကိဳး ခ်ိတ္ဆက္မႈကို စိတ္ခ်႐ျပီဆိုတာနဲ႕ ကီးဘုတ္ကို ျပန္ပိတ္ပါတယ္။ အထဲက ပလတ္စတစ္ေတြ သူ႕ကီးခြက္နဲ႕ သူ
အျပည့္႐ွိသလားဆိုတာလည္း ျပန္စစ္႐ပါတယ္။ ဝက္အူေတြနဲ႕ ပိတ္ျပီး ကီးဘုတ္ကို ကြန္ပ်ဴတာမွာ ေၿပာင္းတပ္ပါတယ္။ ကြန္ပ်ဴတာကို ဖြင့္ပါ။ Scroll Lock ကီးခလုတ္ကို
တစ္ခ်က္ႏွိပ္လိုက္ပါ။ မီးသီးေတြ လင္းသြားပါျပီ။ မလိုခ်င္႐င္ Scroll Lock ကီးကို တစ္ခ်က္ျပန္ႏွိပ္႐ံုပါပဲ။
ဟဲဟဲ ကီးဘုတ္ကေတာ့ နည္းနည္း အၾကည့္႐ဆိုးသြားပါလိမ့္မယ္။ ကိစၥမ႐ွိပါဘူး။ ကိုယ့္အိမ္နဲ႕ကိုယ့္ကီးဘုတ္ပဲ။ ညဘက္မွာ တျခားမီးအလင္းေ႐ာင္ မသံုးဘဲ ကီးဘုတ္ကို
လင္းလင္းထင္းထင္းနဲ႕ အသံုးျပဳႏုိင္ပါျပီ။
ref: computer journal ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၀၁၀