အေအာင္ျမင္ဆံုး ျပည္ပ၀က္ဘ္ဒီဇိုင္နာမ်ား၏ ဒီဇိုင္း ၁၀၀၀ ေက်ာ္၊ ကိုယ္တိုင္အြန္လိုင္းမွ ျပင္ဆင္ႏုိင္ျခင္း၊ စာမ်က္ႏွာကန္႔သတ္ခ်က္ မရွိျခင္း၊ ကမၻာ့အေကာင္းဆံုး email ၊ ျမန္မာ့နံပါတ္တစ္ hosting* ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား၏ အထိေရာက္ဆံုး ၀န္ေဆာင္မႈေတြလည္း ရရွိမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ကဲ ဘာေတြ လုပ္လို႔ရသလဲ ၾကည့္ရေအာင္ေနာ္။

သင္ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ ဒီဇိုင္းကို ေရြးခ်ယ္ပါ
တရား၀ယ္၀ယ္ယူထားေသာ ျပည္ပမွ အေအာင္ျမင္ဆံုး ၀က္ဘ္ဒီဇိုင္းေပါင္း ၁၀၀၀ ေက်ာ္တြင္ သင္ ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ ဒီဇိုင္းကို ေရြးခ်ယ္နုိင္ပါသည္။ ဒီဇိုင္းတစ္ခုျခင္းစီသည္ agency class ရွိျပီး ျပည္တြင္းဒီဇိုင္းအမ်ားစုထက္ ပိုမိုေသသပ္လွပ႐ံုသာမက ကုန္က်စရိတ္လည္း သက္သာပါသည္။


ပါ၀င္မည့္ စာမ်က္ႏွာမ်ားကို သင္ကိုယ္တိုင္ေရးသားပါ
သင့္၀က္ဘ္ဆိုက္တြင္ ပါ၀င္လိုေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေရးသားရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ iHost တြင္ အျခား၀န္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ကြာျခားသည္မွာ စာမ်က္ႏွာအေရအတြက္ ကန္႔သတ္ခ်က္မရွိျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ သင္ လိုအပ္သေလာက္ စာမ်က္ႏွာမ်ားကို ေရးသားၿပီး လႊင့္တင္ႏုိင္ပါသည္။ လႊင့္တင္ၿပီးလွ်င္လည္း သင္ကိုယ္တိုင္ အြန္လိုင္းမွ အခ်ိန္မေရြး ၀င္ေရာက္ျပင္ဆင္ႏုိင္ပါသည္။

ကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ လိပ္စာကို ေရြးခ်ယ္ၿပီး လႊင့္တင္ႏုိင္ပါၿပီ
Domain Name (၀က္ဘ္ဆိုက္လိပ္စာ) ကို ေရြးခ်ယ္ၿပီး စတင္လႊင့္တင္ႏုိင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ အခ်က္အလက္ႏွင့္ ဒီဇိုင္းေရြးခ်ယ္ၿပီးသည္ႏွင့္ သင္၏ ၀က္ဘ္ဆိုက္ကို ၂၄ နာရီအတြင္း အင္တာနက္တြင္ ၾကည့္႐ႈႏုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား
Hosting Package:
iHost Premium Package
100Mb Space
20Mb ~= စာမ်က္ႏွာတစ္ရာ
20Gb Bandwidth


free 7Gb+Google mail intergration
Gmail ကို သင့္ကိုယ္ပိုင္လိပ္စာ (domain) ျဖင့္ သံုးႏုိင္ပါမည္
ဥပမာ hlayamin@domainname.com

free one hour training
၀က္ဘ္ဆိုက္ကို သင္ကိုယ္တိုင္ျပင္ဆင္ႏုိင္ရန္ သင္ၾကားေပးပါမည္

Additional Software
photogallery, contact form, guestbook, blog


free Website Statistics
၀က္ဘ္ဆိုက္ဖြင့္ၾကည့္သူမ်ား၏ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္

Domain တင္မကပါဘူး Hosting ပါ ႏွစ္ခုေပါင္းကို တစ္ႏွစ္ကို $100 နဲ႔ ကိုယ္ပိုင္ဒိုမိန္းနဲ႔ လြတ္လပ္စြာ သံုးစဲြႏုိင္ပါေၾကာင္း သတင္းေကာင္းပါးလိုက္ပါတယ္ေနာ္။

စိတ္၀င္စားေသာသူမ်ား ဆက္သြယ္ခ်င္ရင္
ေမးလ္ hlayamin11@gmail.com ကို contant လို႔ရသလို http://www.ihost-mm.net ကို တိုက္ရိုက္လည္း ေလ့လာ၀ယ္ယူႏုိင္ပါတယ္။
တိုက္ရိုက္၀ယ္ေသာသူမ်ားလည္း ယမင္းရဲ႕ဆိုက္ေလးကသတင္းရတယ္ဆိုတာ ေျပာေပးၾကပါေနာ္