ေခတ္တစ္ေခတ္ရဲ႕သမိုင္းေၾကာင္း
ေလ့လာလို႔ မၿပီးဆံုးေသး
ေနာက္တစ္ေခတ္ ေရာက္ရွိလို႔လာခဲ့
ေၾသာ္.... IT ေခတ္ဆိုပါလား....
တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ လိုက္မမီေတာ့တဲ့
ေခတ္ကို ေရာက္ရွိေနပါၿပီေကာ
မမီ မီရာနဲ႔ လိုက္ဆိုသလို
ေရာက္ေနတဲ့ေနရာက
ဆက္လိုက္ခဲ့ရ
ေတာ္ေသးပါရဲ႕
ငါ အလွမ္းမေ၀းေသးပါလား....
ေတြးတုန္းရွိေသး
Internet ေခတ္ကို
ထပ္မံေရာက္ရွိလို႔လာျပန္
အင္း...
လိုက္ေလ ေ၀းေလ
ေခတ္ေျပာင္းႀကီးထဲ
ငါ့ဘ၀
ဘယ္လိုမ်ားမွ မီေအာင္
ဆက္လိုက္ရပါ့....