*** လူတစ္ေယာက္ကို ကံေကာင္းေစတဲ့စိတ္ဆိုတာ စိတ္ကို ေကာင္းေအာင္
ၾကိဳးစားခ်င္တဲ့စိတ္ပါပဲ။

*** မိမိအရည္အခ်င္းကို အသံုးမျပဳဘဲ ထားခ်င္ေသာစိတ္သည္ အျပင္ရန္သူထက္ ပို၍
ေၾကာက္မက္ဖြယ္ေကာင္း၏။

*** သင္လိုခ်င္ေသာ္လည္း အလြယ္တကူမရႏိုင္သည္မွာ ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္းျဖစ္၏။
သင္မလိုခ်င္ေသာ္လည္း အလြယ္တကူရႏိုင္ေသာအရာမွာ ၀မ္းနည္းျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

*** အနာဂတ္ကာလ၏ ေလ်ာက္ရမယ့္လမ္းကို အေကာင္းဆံုးထုဆစ္ေပးႏုိင္သူမွာ
အတိတ္ဘ၀၌ က်န္ခဲ့ေသာ မွားယြင္းမႈမ်ားပင္ ျဖစ္သည္။

***ပ်ားရည္လို ခ်ုိျမိန္ေသာ အခ်စ္၊ ပန္းတစ္ပြင့္လို လွပေသာဘ၀
ထိုႏွစ္ခုကို ဆံုစည္းဖို႕ ႏွလံုးသားကို လမ္းခင္းေပးပါ။

****ကံေကာင္းခ်င္သူမ်ားကေတာ့ သူတို႕ ေရြးခ်ယ္ထားေသာအလုပ္ကို တစ္ဆင့္ျပီး
တစ္ဆင့္ ေကာင္းေအာင္ လုပ္ၾကတယ္။ ကံမေကာင္းသူမ်ားကေတာ့
အလုပ္တစ္ခုမွတစ္ခုသို႕ အလြယ္တကူ ေျပာင္းလဲေလ့ရွိၾကသည္။