Life is short. ဘ၀ဟာ တိုတယ္တဲ့။ အသက္ရွည္ေနတယ္ဆိုရင္ ဘ၀ဟာ မတိုပါဘူး။ Life is Dream. ဘ၀ဟာ အိပ္မက္ပဲတဲ့။ အဲဒါလည္း ဖဲြ႕ႏဲြ႕ခံစားေျပာတာပါ။ ဘ၀ဟာ အိပ္မက္မဟုတ္ဘူး။ အိပ္မက္က အေကာင္အထည္မရွိဘူး။ ဘ၀က အေကာင္အထည္ရွိတယ္၊ လက္ေတြ႕ရွိတယ္။ Life is always full of struggle. ဘ၀ဟာ အစဥ္အျမဲ ႐ုန္းကန္ေနရတယ္တဲ့။ အဲဒါကေတာ့ အမွန္ဆံုးပါပဲ။ မိခင္၀မ္းထဲက ထြက္ကတည္းက ဘ၀ဟာ ႐ုန္းကန္ေနရတာပဲ။ ေမြးစကတည္းက ႐ုန္းကန္ရတာ ေသတဲ့အထိဆိုလည္း မမွားပါဘူး။ ဘ၀ကို ေလွာ္တက္ဆိုတဲ့အရာနဲ႔သာ ထိန္းသိမ္းဖို႔လိုတာပါ။ ကဲ မိတ္ေဆြေကာ ဘယ္လို ျမင္လဲ...?????
--