8/09/2009

ေလာကသဘာ၀ဆုံးမစာ


ခက္စု-၂၄
၁။ တင္ေပဖူးသည္၊ ေက်းဇူးရွိလ်က္၊ အဆပ္ခက္။
၂။ မယားရွိလ်က္၊ အလွည္႕ခက္။
၃။ ဧည္႕သည္ညဥ္႕နက္၊ အအိပ္ခက္။
၄။ ပစ္ခြာခဲ႔လ်က္၊ အျပန္ခက္။
၅။ လာခဲ႔ေခၚလ်က္၊ အႏွင္ခက္။
၆။ ေပးၿပီးပါလ်က္၊ အယူခက္။
၇။ ေခ်ာင္းေရလွ်ံတက္၊ အကူးခက္။
၈။ ရင္ဆုိင္ေတြ႕လ်က္၊ အေျပးခက္။
၉။ သံသာခ်ဳိျမြက္၊ စကားခက္။
၁၀။ ေၾကာက္လန္႔ေျပးတက္၊ အဆင္းခက္။
၁၁။ ကန္႔ကူေက်ာက္ထြက္၊ အေရးခက္။
၁၂။ သေႏၥျပည္႕နွက္၊ ေဆးကုခက္။
၁၃။ ခရီးညြန္ဆက္၊ အသြားခက္။
၁၄။ တံတားက်ိဳးပ်က္၊ အေလွ်ာက္ခက္။
၁၅။ ေရအိမ္ၿပိဳလ်က္၊ အျပင္ခက္။
၁၆။ သားေျမးဆုိးလ်က္၊ အစြန္႕ခက္။
၁၇။ ေထြးျပန္ၿပီးလ်က္၊ အမ်ဳိခက္။
၁၉။ ျမတ္သည္သုံးပါး၊ မွန္းထားၿပီးလ်က္၊ အသုံးခက္။
၂၀။ ဆူးေျငာင္႔တြင္းက်င္း၊ က်ဳံးသြင္းျပည္႕ႏွက္၊ အ၀င္ခက္။
၂၁။ အသားမည္းနက္၊ အဆင္ခက္။
၂၂။ ဆုိးသည္႕သတင္း၊ သားခ်င္းရွိလ်က္၊ အေျပာခက္
၂၃။ ပက္ပယ္ေလွဖ်က္၊ အတုိက္ခက္။
၂၄။ ကြဲျပားအယူ၊ နားကင္းထူ၊ သုံးလူရွင္လ်က္၊ အေဟာခက္။
ေတာင္ဖီလာဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး ထပ္ဆင္႔ဓမၼဒါနျပဳပါသည္။ ခြန္လင္းလက္ဟန္ ရဲ႕ ေပးပို႔ခ်က္ကေလးပါ။


ကၽြန္မ ထပ္ဆင့္ ဓမၼဒါနျပဳေပးပါသည္။

1 comment:

thawzin said...

ဘာသာအယူလြဲရင္ အေဟာခက္ ဆုိတာကေတာ အခုဗုဒၶဘာသာဆုိျပီး ခံယူထားတဲ့လူေတြေတာင္ အေဟာခက္လြန္းလို႔ တရားပြဲဆုိတာနဲ႕ ေ၀းေ၀းေရွာင္ၾကတာပဲေလ.. တကယ္မွန္ပါတယ္ ဆရာေတာ္ၾကီးရဲ႕ အေရးအသားေတြက အမွန္တရားေတြၾကီးပါပဲ
မွ်ေ၀ေပးလို႔ ေက်းဇူးပါ