ဘယ္ေတာ့မွ ျပန္မရႏုိင္ေသာ အရာ(၃)မ်ဳိး (၁) ကုန္ဆံုးသြားေသာ အခ်ိန္ (၂) ေျပာျပီးေသာစကား (၃) အခြင့္အေရးေကာင္းမ်ား


တန္ဖိုးအၾကီးဆံုးအရာ(၃)ခု (၁) အခ်စ္ (၂) မိမိကိုယ့္ မိမိယံုၾကည္မူ (၃) အခြင့္အေရးေကာင္းမ်ား
ဘယ္ေတာ့မွ မေသခ်ာေသာအရာ(၃)မ်ဳိး (၁) အိပ္မက္ (၂) စိတ္ကူးရည္ရြယ္ခ်က္ (၃) ကံၾကမၼာ
အေကာင္းဆံုးဖန္တီးႏိုင္ေသာအရာ(၃)မ်ဳိး (၁) အလုပ္ ၾကိဳးစားျခင္း (၂) စိတ္ရင္းအမွန္ျဖင့္ ၾကိဳးစားျခင္း ၊ ရိုးသားျခင္း (၃) စိတ္ေရာကိုယ္ပါ ႏွစ္ျမွဳပ္ထားျခင္း

ပ်က္စီးေစေသာအရာ(၃)မ်ဳိး (၁) အရက္ေသစာ (၂) မာနၾကီးျခင္း ၊ မိမိိကိုယ္ မိမိ အထင္ၾကီးျခင္းႏွင့္ ၀င့္ႂကြားျခင္း (၃) ေဒါသၾကီးျခင္း

တစ္ၾကိမ္ဆံုးရံူးျပီးေနာက္ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ရန္ ခက္ခဲေသာအရာ(၃)မ်ဳိး (၁) ရိုေသေလးစားျခင္း (၂) ယံုၾကည္စိတ္ခ်မူ (၃) ခင္မင္ရင္းႏွီးမူ
--
yamin
http://goldmyanmar.myanmarbloggers.org
http://yamin.iblogger.org