ဘာပဲလုပ္လုပ္
အဆင္မေျပႏိုင္မႈေတြသာ
ပဲ့တင္ထပ္ေနတဲ့ ေန႔စၥဓူ၀မွာ
စိတ္က်ေလၾကမ္းေတြ
ငါ့ဘ၀အိပ္ခန္းထဲတိုးေ၀ွ႔
အိပ္ေမြ႕ခ်ခံထားရတဲ့
ယုံၾကည္ခ်က္နဲ႔
အငိုမတတ္ဘဲက်တဲ့
မ်က္ရည္ေတြကို
သတ္ပုံစစ္ဖို႔ေတာင္
ေမ့ေလ်ာ့ေနေတာ့တယ္.......။