စိုင္းထီးဆိုင္(ခ) စိုင္းတင္ဦး အသက္ (၅၈) ႏွစ္သည္ ၁၀.၃.၂၀၀၈ (တနလၤာေန႔) နံနက္ (၅:၄၅)

နာရီတြင္ ကြယ္လြန္သြားပါသည္။ ၁၂.၃.၂၀၀၈ ရက္ေန႔ ဗုဒၶဟူးေန႔ ေန႔လည္ ၁ နာရီတြင္ သၿဂၤဳိဟ္ျပီးစီးျပီး ၁၆. ၃.၂၀၀၈ ရက္ေန႔ တနဂၤေႏြေန႔ နံနက္ ၇ နာရီမွ ၁၁ နာရီထိ အမွတ္ (၃၃)၊ ဓမၼ၀ိဟာရလမ္း၊ ေက်ာက္ေျမာင္း၊ တာေမြျမိဳ႕နယ္ ေနအိမ္တြင္ ရက္လည္ဆြမ္းေကြၽးတရားနာမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း သတင္းရရွိပါတယ္။