ေတာင္ေျပာင္သစ္သစ္ ေခါင္းေလာင္းျဖစ္လ်က္
ထိုးႏွက္မတီး မဟည္းႏဲြ႕ေျပာင္း သံမေျငာင္းမူ
ေခါင္းေလာင္းဆိုတာ ဘာလဲကြယ္....

အဓိပာယ္ရင့္ထြား
ေတးသြားေျပျပစ္ သီခ်င္းျဖစ္လ်က္
ဖြင့္လွစ္သံညွင္း မသီလွ်င္မူ
သီခ်င္းဆိုတာ ဘာလဲကြယ္....

ရင္တြင္းသံစဥ္ ခ်ကာစဥ္လ်က္
ခံစားခ်က္ျဖင့္ ေရးသားၾကမူ
ကဗ်ာဆိုတာ ဘာလဲကြယ္....

ႏုေထြးစင္ျဖဴ ေမတၱာဟူလ်က္
မလွဴမကမ္း မွ်မတမ္းဘဲ
အသည္းတြင္ျမွဳပ္ ရင္တြင္အုပ္လ်က္
ကိုင္ဆိုပ္၀ွက္ကာ သိမ္းဆည္းပါမူ
ေမတၱာဆိုတာ ဘာလဲကြယ္..............