ကရင္ျပည္နယ္၊ ဘားအံျမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ၿမိဳ႕၏ ပတ္၀န္းက်င္တြင္ ခရီးသြားမ်ားအား ဆဲြေဆာင္ႏုိင္မယ့္ လွပေသာ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္အေျခအေနမ်ားရွိသည့္အျပင္ ဂူဘုရားအပါအ၀င္ ေစတီပုထိုးမ်ားစြာလည္း တည္ရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရပါတယ္။
     ထိုကဲ့သို႔ တည္ရွိတဲ့ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ အေျခအေနမ်ား အရွိန္မပ်က္ ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ပါက ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း ခရီးသြားလုပ္ငန္းေတြ လက္ရွိအေနအထားထက္ ပိုမိုတိုးတက္မ်ားျပားလာမယ္လို႔ ယူဆမိပါတယ္။
     ကရင္ျပည္နယ္ရဲ႕ ျမိဳ႕ေတာ္ ဘားအံၿမိဳ႕ ဇဲြကပင္ေတာင္ထြတ္မွ ၾကည္ညိဳဖြယ္ရာ ဇဲြကပင္ဆံေတာ္ရွင္ေစတီ၊ ေတာင္ကုန္းေတာင္တန္းမ်ားအၾကားမွာေတြ႕ရတဲ့ ေကြ႕၀ိုက္စီးဆင္းလာတဲ့ သံလြင္ျမစ္ရဲ႕ သဘာ၀ ႐ႈမၿငီးဖြယ္အလွ၊ ဇဲြကပင္ေတာင္ထြတ္ ေက်ာက္ကလပ္ေစတီ၊ ဘားအံၿမိဳ႕ သံလြင္ျမစ္ကမ္းနံေဘးမွာ တည္ရွိတဲ့ ေရႊရင္ေမွ်ာ္ဘုရားကိုလည္း ေတြ႕ရမယ္။ ေနာက္တစ္မ်ဳိးေခၚတာက ဖားေအာက္ေစတီဆိုလားပဲ။ ၿပီးေတာ့ ဘားအံၿမိဳ႕နယ္၊ ေကာ့ကေသာင္ရြာမွာရွိတဲ့ ေကာ့သေသာင္ဂူ၊ ပတၱျမားဂူႏွင့္ ဘားအံၿမိဳ႕ ကန္ေတာ္ႀကီးတို႔မွာ ဘားအံ့ၿမိဳ႕ကို သြားေရာက္လည္ပတ္ၾကသူမ်ားအတြက္ အလြန္ၾကည္ႏူးႏွစ္သက္ဖြယ္ရာ ေနရာေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာျပည္တြင္ တန္ခိုးႀကီးဘုရားမ်ားစြာ ရွိတဲ့အနက္ ကရင္ျပည္နယ္ ဘားအံၿမိဳ႕ရဲ႕ က်က္သေရေဆာင္သဘာ၀အလွဆီသို႔ တစ္ခါတစ္ေခါက္ သြားေရာက္လည္ပတ္သင့္ပါတယ္လို႔  အၾကံျပဳပါရေစ။