အေတြးေတြ ျပည့္သိပ္ေနတဲ့ ညလယ္ေကာင္ေတြထဲ
သတိရျခင္းက ငါ့ရင္ဘတ္ေပၚ အလြမ္းေတြက ၿပိဳက်
ေမွ်ာ္လင့္တိုင္း မက္ခြင့္မရတဲ့ အိပ္မက္ေတြက
ညနံရံေတြကို တစ္စစီ ႐ိုက္ခတ္တိုက္စားလို႔
နာရီေတြသာ အခ်ိန္မွန္ ပံုမွန္လည္ပတ္ေနျမဲ
အခ်ိန္ေတြကို ၀ါးၿမိဳ
တစ္စတစ္စနဲ႔ ရာသီေတြအလီလီေျပာင္း
ႏွစ္ေဟာင္းေတြကုန္ ႏွစ္သစ္ေတြကူးျပန္ပါေပါ့
မေျပာင္းလဲေသးတဲ့ ဘ၀နဲ႔ေလာကတြင္း ျဖတ္သန္း
လြမ္းမိတိုင္းလည္း စဥ္းစားမရ
ဘာကို ဘယ္လိုလြမ္းမိမွန္းလည္း မသိ
အလြမ္းသံသရာသာ ရွည္လ်ားေနခဲ့
တမ္းတမိတဲ့ အိပ္မက္တိုင္း
မင္းရဲ႕အရိပ္မ်ား ညစဥ္မက္ေစခဲ့
ငါ့ရဲ႕အတၱမ်ား
ခုေတာ့...
အိပ္မက္ေတြနဲ႔ ေမ်ာပါခဲ့ေပါ့
လြမ္းတိုင္း မက္ခြင့္မရွိတဲ့ အိပ္မက္သခင္ရယ္
ညတိုင္း အိပ္မက္ မက္ခြင့္ေပးပါ....