အမ်ဳိးသမီး စာေရးဆရာမ ျဖစ္သည္။ ဖ်ာပံုခ႐ုိင္၊ ဘိုကေလးျမိဳ႔နယ္
ကမာကလူေက်းရြာ၌ ဖြားျမင္သည္။ အမည္ရင္း မတင္လႈိင္ျဖစ္သည္။ ရန္ကုန္ျမိဳ႔မ
အမ်ဳိးသမီး အထက္တန္းေက်ာင္းတြင္ ၉ တန္းအထိ ပညာသင္ယူခဲ့သည္။ ဘိုကေလးျမိဳ႔
တို႕ဗမာအစည္းအ႐ံုးဝင္၊ တက္ေခတ္အမ်ဳိးသမီးအဖဲြ႔ ဥကၠ႒အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္သည္။
၁၉၃၈ ခုႏွစ္ ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာ တာဝန္ခံ အယ္ဒီတာ ဦးခ်စ္ေမာင္ႏွင့္
လက္ထပ္သည္။ ၁၉၃၉ ခုႏွစ္ ဂ်ာနယ္ေက်ာ္ ထုတ္ေဝသူ၊ ၁၉၄၆ ခုႏွစ္
ျပည္သူ႕ဟစ္တိုင္ သတင္းစာ၊ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ ဂ်ာနယ္ေက်ာ္၊ ၁၉၅၃ ခုႏွစ္
ဂႏၴဝင္ဂ်ာနယ္ ထုတ္ေဝသူအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္သည္။ ၁၉၃၆ ခုႏွစ္
ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာ၌ စာစတင္ ေရးသည္။ အမ်ဳိးသမီး ကေလာင္ရွင္အသင္း ဥကၠ႒
(၁၉၄၇)၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ စာေရးဆရာအသင္း အလုပ္အမႈေဆာင္ (၁၉၅၀ - ၅၃)၊ ဥကၠ႒
(၁၉၅၅)၊ ကမၻာ့ျငိမ္းခ်မ္းေရး ကြန္ဂရက္ (ျမန္မာႏုိင္ငံ) ဒုတိယဥကၠ႒၊
စာေရးဆရာ စာေပကလပ္ အတြင္းေရးမွဴး (၁၉၆၁ - ၆၂) တာဝန္ထမ္းေဆာင္သည္။ ၁၉၅၅
ခုႏွစ္ နယူေဒလီ အာရွစာေရးဆရာမ်ား ကြန္ဖရင့္၊ ၁၉၅၂ ခုႏွစ္ တ႐ုတ္ႏွင့္
ဆိုဗီယက္ႏုိင္ငံသြား ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈအဖဲြ႔ဝင္၊ ၁၉၅၈ ခုႏွစ္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ
ဟီ႐ုိရွီးမား အႏုျမဴဆန္႕က်င္ေရးႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ကြန္ဖရင့္သို႕
တက္ခဲ့သည္။ ထင္ရွားေသာ စာေပလက္ရာအခ်ဳိ႔မွာ သူလိုလူ (၁၉၄၇)၊ မုန္း၍မဟူ
(၁၉၅၅)၊ ရင္နင့္ေအာင္ေမႊး (၁၉၆၇)၊ ေသြး (၁၉၇၃) တို႕ျဖစ္သည္။ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္
ဧျပီ ၆ ရက္တြင္ ကြယ္လြန္သည္။