ႏွစ္ကူးေတာ့မယ့္ အခ်ိန္အခါသမယမွာ သၾကၤန္ထမင္းနဲ႔ လာလည္တဲ့သူအေပါင္းကို ေတာင္းဆုေခၽြရင္း ဖိတ္ေကၽြးလိုက္ပါတယ္။