ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရး ဗိသုကာျဖစ္သည္။ မေကြးခ႐ုိင္၊ နတ္ေမာက္ျမိဳ႔တြင္
ေမြးဖြားသည္။ အမည္ရင္း ေအာင္ဆန္းျဖစ္သည္။ ၁၉၃၇ ခုႏွစ္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္မွ
ဘီေအဘဲြ႔ရသည္။ ၁၉၃၆ ခုႏွစ္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားသပိတ္ေခါင္းေဆာင္၊
သမဂၢထုတ္ အိုးေဝမဂၢဇင္း အယ္ဒီတာ ျဖစ္သည္။ ဥပေဒသင္တန္း တက္ေရာက္ေနစဥ္ ၁၉၃၈
- ၃၉ ခုႏွစ္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ သမဂၢ (ရကသ) ဥကၠ႒၊ ဗမာႏုိင္ငံလံုးဆိုင္ရာ
ေက်ာင္းသားမ်ား သမဂၢ (ဗကသ) ဥကၠ႒အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္သည္။ ၁၉၃၈ ခုႏွစ္
ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ အက္ဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး ေကာ္မတီဝင္၊ ၁၉၄၀ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖဲြ႔ ေက်ာင္းသားကိုယ္စားလွယ္ ျဖစ္သည္။ ၁၉၃၈ - ၄၁ ခုႏွစ္
သခင္ကိုယ္ေတာ္မႈိင္း ဦးေဆာင္ေသာ တို႕ဗမာအစည္းအ႐ံုး အေထြေထြ
အတြင္းေရးမွဴး၊ ၁၉၃၉ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး၊ ၁၉၃၉
- ၄၁ ခုႏွစ္ ဗမာ့ထြက္ရပ္ဂုိဏ္း အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္ တာ၀န္ယူခဲ့သည္။
၁၉၄၀ ျပည့္ႏွစ္ အိႏိၵယႏုိင္ငံ ရမ္းဂါးျမိဳ႔ အိႏိၵယအမ်ဳိးသားကြန္ဂရက္
ညီလာခံသို႕ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ ၁၉၄၁ ခုႏွစ္ ဂ်ပန္ျပည္သြားေရာက္၍
စစ္ပညာသင္ၾကားကာ ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္ေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ေတဇျဖစ္လာသည္။ ၁၉၄၂ -
၄၅ ခုႏွစ္ ဘီအိုင္ေအ ဒုတိယစစ္ေသနာပတိ၊ ဘီဒီေအ စစ္ေသနာပတိ၊ ၁၉၄၃ - ၄၅
အဓိပတိ ေဒါက္တာဘေမာ္ ဦးေဆာင္ေသာ ျမန္မာအစိုးရအဖဲြ႔၌ ကာကြယ္ေရးဝန္ၾကီး၊
၁၉၄၅ ဖတပလ ဥကၠ႒၊ ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရး စစ္ေရးေခါင္းေဆာင္၊ သရက္ခ႐ုိင္
ေရွ႕တန္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ကို တာဝန္ယူခဲ့သည္။ ၁၉၄၅ ခုႏွစ္ ကႏၵီစာခ်ဳပ္
လက္မွတ္ေရးထုိးျပီးေနာက္ တပ္မေတာ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ရာထူးမွ ႏႈတ္ထြက္သည္။ ဖဆပလ
ဥကၠ႒အျဖစ္ ႏုိင္ငံေရး တာဝန္ ထမ္းေဆာင္သည္။ ျပည္သူ႕ရဲေဘာ္တပ္ဖဲြ႔ (၁၊ ၁၂၊
၁၉၄၅) ၏ ဥကၠ႒၊ ၁၉၄၆ ခုႏွစ္ ဘုရင္ခံ၏ အမႈေဆာင္ေကာင္စီ ဒုတိယဥကၠ႒ရာထူး
လက္ခံ၍ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားေရးဌာနကို တာဝန္ယူခဲ့သည္။ ေအာင္ဆန္း
အက္တလီစာခ်ဳပ္ (၂၇၊ ၁၊ ၁၉၄၇)၊ ပင္လံုစာခ်ဳပ္(၁၂၊ ၂၊ ၁၉၄၇) တို႕ကို
ဦးေဆာင္လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည္။ ၁၉၄၇ တိုင္းျပဳျပည္ျပဳ လႊတ္ေတာ္တြင္
ရန္ကုန္လမ္းမေတာ္နယ္မွ ေရြးခ်ယ္ခံ၍ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို
အတည္ျပဳေပးခဲ့သည္။ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္ ၁၉ ရက္၌ ရန္ကုန္ျမိဳ႔
အတြင္းဝန္႐ံုး ဝန္ၾကီးမ်ား အစည္းအေဝး က်င္းပေနစဥ္ လုပ္ၾကံခံရသည္။