စာဖတ္၀ါသနာပါတဲ့သူေတြအတြက္ သတင္းေကာင္းပါ
အမ်ဳိးသမီးထုတ္ေ၀သူေတြ ဦးစီးတဲ့ စာအုပ္ေစ်းေရာင္းပဲြေတာ္ကို
၂၈၊ ၆၊ ၂၀၀၈ မွ ၄၊ ၇၊ ၂၀၀၈ အထိ
၁၀ % မွ ၃၀ % အထိ ေလ်ာ့ခ်ၿပီး ေရာင္းခ်ေပးမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း
ေရာင္းခ်မည့္ေနရာကေတာ့ ပန္းဆိုးတန္လမ္း ေလာကနက္ ပန္းခ်ီျပခန္းတြင္
မနက္ ၉ နာရီမွ ညေန ၅ နာရီအထိ ေရာင္းခ်ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါတယ္တဲ့