သတင္းလာေမးၾကတဲ့ မိတ္ေဆြေမာင္ႏွမမ်ားအားကလံုးိကု ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ေနလည္းျပန္ေကာင္းသေလာက္ရွိေနပါၿပီ။

အခ်ိန္အားရင္ အားလံုးနဲ႔ ဗဟုသုတဖလွယ္ခ်င္ပါတယ္။ မမီေျပာတာ မွန္သလို ယုန္ကေလးေျပာတာလည္း မွန္သင့္သေလာက္ မွန္ပါတယ္။

တစ္ခါတေလက်ေတာ့လည္း သည္းခံမႈဆိုတာ အတိုင္းအတာတစ္ခုထိပဲ ရွိသင့္ပါတယ္။ လူေတြက

သည္းခံလြန္းေရာင့္တက္ၾကတတ္တဲ့သဘာ၀ရွိတယ္ေလ။ ဒါေပမဲ့ တတ္ႏုိင္သေရြ႕ေတာ့ လူထဲက

လူတစ္ေယာက္ျဖစ္ေနေသးတဲ့အတြက္ လိုက္ေလ်ာညီေထြစါာ ေနတတ္ၾကရပါမယ္။

အခုတစ္ေလာ ကြန္ပ်ဴတာမ်ားတြင္ ဗိုင္းရပ္စ္မ်ားတက္ေနပါတယ္။ ကိုယ့္ရဲ႕ကြန္ပ်ဴတာတြင္ ဟတ္ပီးဘတ္ေဒးလို႔ ေပၚလာရင္ ၀င္ေနၿပီလို႔ သတိျပဳပါ။ ကြန္ပ်ဴတာကို ဖ်က္မယ့္ ဗိုင္းရပ္စ္ ေရာက္ရွိေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။  ႏွင့္ ကို မေခါက္မိပါေစနဲ႔။ ကြန္ပ်ဴတာတစ္ခုလံုးပ်က္သြားပါလိမ့္မယ္။ တတ္ကြၽမ္းနားလည္တ့သူကို ျပသသင့္ေၾကာင္း သတင္းေပးလိုက္ရပါတယ္။